Rasos meto susivokimai

rgnarajanasKai situacija mūsų šalyje pasitaisys į padėtį, viskas imsis vykti savaimingai, bet ne automatiškai. Padėtis pasitaisys, o situacija bus nebesvarbi. Tradicijos bus perkeistos į Tąsą ir papročius. Kai žmonės imsis kalbėti lietuviškai, žmonės apvalys savo protus ir jausmus, geriau ims jausti Gamtą ir žmones, jie prisimins protėvių išmintį ir patarimus, nustos sau kvaršinti galvą visokiomis tradicijomis. Tada jie priims Tikybą ir Žinyčią, o religijas paleis sau.

Tuomet žmonės imsis gyvuoti Darnoje, o etiką ir moralę paliks dūlėti senose nemokšų knygose. Taip ir skleisis Mokša, o mokslas irgi bus, bet Mokša bus pirmesnė. Darna yra mūsų siekis ir gyvenimo būdas, o aspiracijos ir metodai šiam reikalui netinka. Nes veiksmas vyksta, o procesas jau seniai sustojęs.

Tada žmonės perrašys Konstituciją ir priims Satversmę. Ne tik priims, bet ir laikysis, nes tai esminė būvos versmė.

Darnos būvoje norai ir siekimai ne realizuojasi, o pildosi. Kai metodas pasikeis į būdą – mes padarysim.

Sveikindamas visus su šiuo nuostabiu Rasos metu, nerašau kongradiuliacijų užsienietiškai. Kviečiu kalbėti lietuviškai (kitos kalbos irgi puikios, tik nereiktų jų maišyti), nes tai mūsų prabočių šventa kalba ir per ją mūsų susivokimas skleidžiasi, o protas valosi nuo daugiamečių apnašų. Linkiu šios nuostabios ir džiaugsmingos švaros!

Tie, kas išgirdo, jau turi ausis.

Su Laima laimėsim!

RG

www.yogi.lt

20160623_174847_Richtone(HDR)