Dešimt dalykų, kuriuos būtina žinoti

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/11/budha_face.jpgPateikiame dar vieną dalį Budistinių raštų rinkinio, kurį paliko pasauliui Dvagpo Lchardže, tiesioginis didžiojo jogo ir šventojo Milarepos (1052-1135 m.) sekėjas ir mokinys. Iš veikalo, pavadinto „Brangenybių rožinis“. Tekstas buvo perrašytas iš rankraščio, kuris priklausė keliaujančiam jogui, ėjusiam per Gangtoką ir Sikkimą. Šis keletą dienų viešėjo pas vertėją, leisdamas jam persirašyti knygą.

Dešimt Dalykų, kuriuos būtina žinoti:

1. Būtina žinoti, kad visi matomi reiškiniai, būdami regimais (iliuziniais), yra netikri.

2. Būtina žinoti, kad sąmonė be nepriklausomos būties (būdama atskirta nuo Bendrosios [nedalomos] sąmonės) yra netvari.

3. Būtina žinoti, kad sąvokos gimsta iš priežasčių tarpusavio sąveikos.

4. Būtina žinoti, kad kūnas ir kalba, būdami sudaryti iš keturių pradų (elementų), yra neamžini.

5. Būtina žinoti, kad praeities veiklos (elgesio) pasekmės, iš kurių kyla visos kančios, yra neišvengiamos.

6. Būtina žinoti, kad kančia, pati būdama priemone, vedančia į Mokymą, taip pat yra Guru (mokytoja).

7. Būtina žinoti, kad prisirišimas prie pasaulietinių dalykų daro medžiaginę gerovę nepalankiu veiksniu dvasiniam vystymuisi.

8. Būtina žinoti, kad nelaimė, pati būdama priemone, vedančia į Mokymą, taip pat yra Guru (mokytoja).

9. Būtina žinoti, kad nė vienas iš gyvuojančių reiškinių neturi nepriklausomos būties.

10. Būtina žinoti, kad kad visi reiškiniai yra tarpusavyje susiję.

Tai yra Dešimt Reiškinių, kuriuos būtina žinoti.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt