Agni joga: Knyga apie maldą

Tėve, sudegink ranką mano, jeigu ji pakilo už reikalą neteisų.

Tėve, sudegink protą mano, jei minčių jis melagingų gyvatynas.

Tėve, sunaikinki visą būtį mano, jei ji į blogį kreipiama.

Sūnau mano, nenaikinsiu tavo rankos.

Sūnau mano, paliksiu tavo protą, jeigu tu žygdarbiui pakilęs.

Tačiau, tarp pasiekimų, paliki laiko Dvasios tylai.

Šituo laiku Aš prisiliesiu prie tavos esmės.

Didžiosios tylos krislelis veda į Tarnystės pažinimą.

 

Tėve, nuo šiol aš trumpinsiu giesmes savąsias,

Ir saldžodžiavimų eiles nutrauksiu.

Žygdarby tarps malda manoji,

Ir tyla bus ji pradėta.

 

Broliai, visuos jūsų pradėjimuos

palikit laiko tylai.

Tuomet ateis pas jus Darnos žinianešys.

Tad žygdarbį ir maldą jūs pažinę,

Grožio apgaubti, tvirtai laikydami įgytą valdžią – auką,

Taip jūs pasieksite Šventyklą.

 

Agni joga „Morijos sodo Lapai“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

N.Rericho paveikslas, eksponuojamas ekspozicijoje Naggare, Kullu slėnyje, Indijoje.

R.G.Narajano nuotr.

Parašykite komentarą