J.P.Blavatskaja: Raktas į teosofiją

   Tai knyga: teosofo (J.P.Blavatskaja) atsakymai į klausimus apie teosofiją. Klausimų atsakymų forma, kuri yra pakankamai lengva priėmimui, išdėstomi pagrindiniai teosofiniai mokymai.

„Teosofija žmoniją suvokia kaip dievybės emanaciją, grįžtančią į savo ištakas. Daug pasiekę tame kelyje, adeptais tampa tie, kurie tam pašventė keletą įsikūnijimų. Reikia įsiminti, kad nei vienas žmogus netapo Slaptų Mokslų adeptu per vieną gyvenimą; nes reikia dar daug įsikūnijimų po to, kai žmogus sąmoningai iškėlė sau tokį tikslą ir pradėjo tinkamai tam ruoštis.“

„Tada Teosofinė Draugija išgyvens iki dvidešimtojo amžiaus ir pergyvens jį. Dėka jos daugybė mąstančių ir protingų žmonių palaipsniui persisunks visa apimančiomis ir kilniomis Religijos, Pareigos ir Meilės Žmonėms idėjomis. Lėtai, bet užtikrintai, ji sutrupins geležinius tikybų ir dogmų retežius, socialinius ir kastų prietarus; ji sugriaus rasines bei nacionalines antipatijas ir barjerus ir atvers kelius praktiniam visų žmonių Brolijos įgyvendinimui. Dėka jos mokymų ir tos filosofijos, kurią Draugija jau padarė prieinama ir suprantama šiuolaikiniam protui, Vakarai išmoks suprasti ir deramai įvertinti Rytus.“

***

ivadas_teosofija

***

https://siauliai.mok.lt/rerichas/bibliote.htm