Šivanandos žinutė. Apie satsangą.

   Būkite pasaulyje, bet juo nesusitepkite, kaip lotoso lapas vandenyje.

1948, kovo 1 d.

Rai Bahadurai,

Satsangas arba išminčių draugija pašalina širdies tamsą ir netyrumą, veda dieviškuoju keliu ir uždega dieviškąją šviesą kiekvieno širdyje.

Satsangas yra tavo gyvenimo laivas. Sugebėjimas atskirti yra tavo kompasas. Beaistriškumas yra tavo inkaras. O Sielos kapitone! Vairuok šį laivą samsaros vandenyne išmintingai ir perplauk į kitą, nemirtingumo krantą.

Telaimina tave Dievas.

OM

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą