Išminčiai kalba apie Ganėšos simbolizmą

   Ganėša yra Dievas – simbolis. Tai tam tikra pasaulio energijos/virpesių skvarma (forma). Šių skvarmų yra daug, įvairios kultūros jas mato savaip. Tačiau už jų slypi Amžinasis Vienis. Tai tas vienas arba vienetas, iš kurio kyla visos formos, visi turiniai. Ne kiekvienas gali pamatyti tai, kas slypi už uždangos. Be šio Dieviškojo Vienio kiekviena tokia skvarma – tik bedvasis stabas.

 

Simbolių kalba – paslėpta kalba. Ji prabyla tik tiems, kurie moka skaityti. Prabyla įvairiomis prasmėmis ir atspalviais, taip pat įvairiais dvasiniais lygmenimis. Kurie atskleidžiami Tų ir tiems, kam priskirta atskleisti ir išgirsti. Palaiminti girdintys. Jie užsitarnaus Suvokimą.

 

Vienoje iš rankų Viešpats Ganėša laiko ryžių dubenėlį. Pasak Sai Babos, tai simbolizuoja „tobulą maistą“. O kas yra tobulas maistas? Krikščioniškoje maldoje pasakyta: „kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien…“. Ir dažniausiai tai suprantama tiesiogiai, netgi tiesmukai. Tačiau tai simbolis, pasireiškiantis mažiausiai trimis lygmenimis. Pirmasis lygmuo, fizinis maistas yra ryžiai ir duona. Raktas į antrąjį yra frazė iš Biblijos „ne vien duona žmogus gyvas, o kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo“.

 

Dievo Žodis yra duona kasdieninė. Jis mums kalba ne tik šventyklose, tačiau per kasdienes situacijas, socialinę aplinką, jis mums moja praskrendančiu paukščiu ir pakelės medžių svyravimu…

 

Dievo Žodis yra visaapimantis Om, girdimas kaip AUM (šventoji trejybė), kuris ir buvo tas Biblijos Žodis, Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Todėl melsdamiesi, kad mums būtų duota „kasdienė mūsų duona“, mes prašome tobulo maisto – Viešpaties Ganėšos dubenėlio ryžių. Šis dieviškas maistas yra Aukščiausias Suvokimas. Gebėjimas atskirti netikrą nuo Tikro – kitaip tariant, suvokimo, kas mes esame iš tiesų ir kas nesame. Ir tai yra tikroji Dharma (Priedermė), mūsų vystymosi, atgajos (evoliucijos) kryptis.

 

Pateikiame Sai Babos ir svamio Šankaranandos paaiškinimus apie Ganėšos simbolizmą. Vidiniu suvokimo žvilgsniu pasekime, kas slypi už uždangos. „Visa tamsa iš jūsų dings. Viską žinosite, viską. Jūsų trečioji akis yra jūsų peliukas. Jis neša visą Visatą. Jums atsiveria nuostabi šviesa.“, sako svamis Šankarananda.

 

 

R.G.Narajanas

 

 

***

 

Daugelis hinduistų imdamiesi kokio darbo, meldžia Viešpaties Ganėšos pagalbos. Ganėša vaizduojamas žmogaus kūnu ir dramblio galva. Jis turi keturias, kartais net šešias rankas. Vienoje jų laiko nulūžusią savo iltį, kitoje – kirvį, trečioje – virvę, ketvirtoje – ryžių dubenėlį. Ką visa tai reiškia?

 

Svarbiausia – dramblio galva. Straubliu dramblys gali kiloti ir mažus, ir didelius daiktus. Todėl straublys yra mąstymo simbolis, kuriuo tu gali „judinti“, t.y. analizuoti tai, kas mažiausia, ir tai, kas didžiausia.

 

Nulūžusi iltis simbolizuoja dvilypumo, tarkime, pasaulio ir Dievo, įveikimą. Ši dievybė parodo mums, kad viskas yra Vienis.

 

Kirviu Dievas nukerta saitus, kaustančius tave prie pasaulio.

 

Virve Jis pririša tave prie Savęs.

 

Ryžių dubuo simbolizuoja tobulą maistą, kurį visuose lygmenyse tau teikia Dievas ir kuris tave veda prie Dievo.

 

Todėl dievo Ganėšos atvaizdas liudija: nutrauk savo saitus. Laikykis Dievo ir Jo nurodymų. Įveik „tu“ ir „aš“, „tavo“ ir „mano“ dvilypumą. Priartėdamas prie Dievo, pasiek vienybę su Juo ir tavo veiksmus vainikuos sėkmė, nes tavo mastymui vadovaus tikras Vadovas.

 

Liko dar vienas Ganėšos atributas: šiam Dievui po kojomis dažnai vaizduojama klusni jam pelytė.

 

Pelė yra troškimų simbolis, nes, kaip žinia, troškimai yra vislūs lyg pelės.

 

Tau visa klostysis gerai, jei susitvarkysi su savo troškimais. Jei tu pažabosi savo troškimus, o ne jie tave, tuomet kaip Ganėša užsiauginsi storą pilvą – jis simbolizuoja ramybę ir pasitenkinimą.

 

 

Sri Satya Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

 

***

 

Viešpaties Ganėšos straublys simbolizuoja stuburą.

 

Dievas supranta Bhakti – Meilę. Kai viskas baigta, kai baigiasi kvėpavimas, prasideda Atsidavimas – Bhakti. Parabhastha būsenoje. Tai vyksta Hostina‘oje, Dramblio karalystėje. Dramblys – kvėpavimo simbolis, jo karalystė – kvėpavimo karalystė. Nuo šeštosios čakros į viršų kvėpavimo nebėra. Ir tai yra jūsų karalystė.

 

Ganėšos asana – didelis kūnas stovi ant mažos pelytės. Ganėša simbolizuoja gilų pažinimą, išmintį.

Tas, kuris turi žinias, nėra kaip tigras – jis kaip pelytė sėdi tyloje. Gili tamsa aplink. Tai tas, kuris gali matyti visiškoje tamsoje. Šis pasaulis nėra šviesos pasaulis. Nors Saulė ir pakyla.  Bet mes visi esame akli. Ji duoda tiek šviesos, kad mes nieko nebematome.

 

Galime pamatyti kelią, bet šis kelias veda į krematoriumą. Net nežinome, kur jis baigiasi. Negaliu susisiekti su Brahmanda Puruša. Mano Puruša yra čia, tai mano charakteris, savybės.

Jie dar nesusitiko, todėl prakriti (gamta) verkia: kur mano vyras, kur mano mylimasis? O mes esame visiškai akli. Šios akys visiškai aklos. Ateina pelytė, ji viską mato tamsoje ir gali bėgti greitai. Tačiau ji labai tyli. Kai sėdi tyloje, labai tyliai, pasirodo jūsų prana. Pelytė gali įlįsti į tunelį. Todėl Ganėša joja ant pelės.

 

Ganėšos išmatuoti neįmanoma. Tai prana. Viskas čia simboliška.

 

Visa tamsa iš jūsų dings. Viską žinosite, viską. Jūsų trečioji akis yra jūsų peliukas. Jis neša visą Visatą. Jums atsiveria nuostabi šviesa.

 

 

Svamis Šankarananda Giris „Pavasaris su svamiu Šankarananda Giriu“

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt