Išminčių citatos 47

Yantra_yatra7O kaip be galo nuostabus yra žmogaus augimas, jo sąmonės šviesos atsiradimas, tosios aiškėjimas ir tamsėjimas, ir kaip atitinkamai visi dalykai, visas gyvenimas atrodo pilnesnis arba tuštesnis. O dvasiai šviesėjant, vis daugiau tenka stebėtis, o stebintis – sąmonė šviesėja.

Taip tada atsiveria visumos gelmės ir aukštybės. Ir žmogus nusimano esąs apgobiamas ir laikomas neapsakomai didžio Slėpinio, kurį įvardija paprastu žodeliu, sakydamas: tai – Dievas.

Vydūnas

*

Lietuviai valstiečiai, nors jau ir praslinko daugiau negu dvidešimt tūkstančių metų, dar tebekalba šventąja brahmanų kalba, lietuviškose dainose dar tebegyvena pirmykščių arijų pasaulio siela, rytmetinę žvaigždę lietuviai dar tebevadina Aušrine, kaip kitados asirai. Lietuvių kalba, tautosaka, mitologija – tai raktas į visos Europos praeitį.

Oskaras Milašius

*

„Viskas valia!“ Bet ne viskas naudinga! „Viskas valia!“ Bet ne viskas ugdo! Niekas teneieško, kaip jam geriau bet kaip kitam.

Apaštalas Paulius. (1 Kor, 10, 23 – 24)

*

Sąmoningas tikėjimas – tai laisvė, emocinis tikėjimas – tai vergija, mechaninis tikėjimas – tai kvailystė.

Georgijus Gurdžijevas

*

Jeigu reikės, aš lauksiu šimtmečius, kol ateis galimybė siekti šalies nepriklausomybės taikiu būdu.

Mahatma Gandis

*

Gyvenimas yra ne toks, kokį jį matote. Gyvenimas yra Dievas. Nėra nei gero, nei blogo – tik Dievas. Žiūrėkite į visą gyvenimą, kaip į Paties Viešpaties pasireiškimą – Dieviškumo atspindį.

Satya Sai Baba

*

Palikime Amžinybei nors keletą paslapčių. Kaipgi ribotas žmogaus protas gali paaiškinti nesuvokiamus Neišreikšto Absoliuto ketinimus?

Šri Juktešvaras

*

Be Dievo – aš niekas, be manęs – Dievas neišreikštas.

Uork Chabze (Kaukazo jogos) aksioma

*

Jei norite kažką sužinoti, turite kažką paaukoti. Jei norite viską sužinoti, turi viską paaukoti.

Georgijus Gurdžijevas

*

Štai mano paslaptis: aš ne prieš tai, kas vyksta.

Džidu Krišnamurtis

*

Senoji Lietuva yra motina arijų rasės. Vardas Lietuva užvaldo mano protą ir jausmus. Aš trokštu Jums atskleisti ją. Ateikite. Dvasioje nuvesiu Jus į šviesų kraštą – ūkanotą, glūdų, šnerantį. Suvasnokime sparnais – aure, jau skrendame per šalį, kur kiekvienas daiktas turi blausią atminimo spalvą. Apgobia mus vandens lelijų kvapas, plėkstančių miškų garsai…

Oskaras Milašius

*

Paukštis, pagalvojo jis. Dar sėdi ant mano šakų, nors jau pakėlė sparnus skrydžiui. Dar nieko neįvyko. Tačiau tai nesvarbu. Viskas visada nulemta iš anksto, o žmonės nesuvokia šito ir dramatiškos atomazgos akimirką laiko ta lemtinga valanda, nors ji jau seniai ir be garso yra išmušusi.

Erichas Marija Remarkas. Triumfo arka.

*

Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, – kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio pavidalas praeina.

Apaštalas Paulius. (1 Kor, 7, 29 – 31)

*

Aš nekeisiu linoleumo. Aš apsigalvojau, nes pasaulis pasmerktas.

Sergejus Dovlatovas

*

Malonumas veda jus į užmigimą, o kančia jus žadina. Jei nenorite kentėti – neikite miegoti.

Nisargadata Macharadžas

*

Kas yra žmogus Gamtoje? Niekas prieš begalybę, Viskas prieš nieką, ašis tarp visko ir nieko.

 Paskalis

*

Visa, kas daroma skubant – tai šiukšlės ir meilės praradimas.

Zauras Žane, Kaukazo jogos mokytojas

*

Tereikia atmesti savo ribotumą ir savininkiškumą (egoizmą). Ir tada suprasi, kad Gyvenime nėra gėrio ar blogio, o YRA tik begalinės galimybės mokytis.

Džidu Krišnamurtis

*

Prisimink pats save visur ir visada.

Georgijus Gurdžijevas

*

Išgelbėk save – ir iš tavęs to užteks.

Serafimas Sorovskis

*

Aš ne reikalo kurse. Aš nenoriu būti kurse, tai ne mano reikalas. Tai šėtoniškas darbas: mus reikia ištampyti paskui mūsų nuomones. Štai taip jis ir veikia, taip jis ir dirba – išskirsto, supriešina nuomones.

 Piotras Mamonovas

*

Kad į gyvenimo pabaigą tapčiau normaliu žmogum…

Nežinomas šventikas

*

Gyvenimą dera suvokti kaip trijų gunų pasireiškimą, kaip jėgų, tampančių marionetes už virvučių, žaidimą. Šis suvokimas turi persmelkti kiekvieną mintį, žodį ir poelgį. Štai Žinojimas (Jnana), Žinojimas, kurio jums reikia. Visa kita – nežinojimas, (ajnana).

Satya Sai Baba

*

Kol nepaversite savo nesąmoningumo sąmoningumu, tol jis ves jus gyvenimo keliu, o jūs vadinsite tai likimu.

Karlas Gustavas Jungas

*

Kiekvienas žmogus gali pergyventi pasaulio pabaigą. Tai vadinama nusivylimu.

Viktoras Hugo

*

Niekas taip netrukdo matyti, kaip nusistovėjęs požiūris.

Don-Aminadas

*

Visą Bibliją galima sutrumpinti iki teiginio: Aš Esu. Visa kita yra parašyta tiems, kas šio teiginio nesupranta.

Cezaris Teruelis

*

Mums atrodo, kad geri ir gražūs dalykai  esti savaime, bet iš tiesų taip nėra – jie yra tik tada, kai juos pastebi. Nugeltęs, nuraudęs klevas pasidaro gražus tik tada, kai eidamas gatve jį pastebi.

Vytautas Kernagis

*

Aklųjų šalyje viena akim regintis – jau karalius…

Erazmas Roterdamietis

*

Jeigu jus muša, reiškia, jūs kažką reiškiate. Daug blogiau, kuomet jūsų jokia jėga nepasiekia, – reiškia, jūs dar neįgavote atgajos (evoliucinės) reikšmės.

Sen Žermenas per Tatjaną Platonovą

*

Gėris yra amžinasis, kūrybinis, galingas principas, tai pats Dievas… nors iš tikrųjų Dievas yra aukščiau gėrio. (…) Gėris yra Dievo pasireiškimas, o blogis – gėrio atlieka, tai, kas nerado sau vietos kosminėje harmonijoje. Taigi, niekada negalima blogio sulyginti su gėriu, jis nėra amžinas kaip gėris, neturi galios, gausos. Todėl klysta tie, kurie mano, kad gėris ir blogis yra vienodos galios esybės, besigrumiančios ir nepajėgiančios viena kitos nugalėti. Blogis, aš jau tai sakiau, yra gėrio likutis, nuosėdos; jį galima palyginti su medžiaga, kuri lieka, kai iš rožių ar kitokių gėlių žiedlapių išsunkiama kvintesencija, medžiaga, kuri, negalėdama būti išvalyta, neturi savybės atspindėti dieviškumą.

Blogis yra tai, kas lieka, kai visas gėris būna “išsunktas”. Taigi ten, kur yra gėrio, neišvengiamai turi būti ir blogio, nes blogis yra tai, kas lieka nuo gėrio, jis negali būvoti vienas pats, nepriklausomai jis nebūvoja. Jis priklauso nuo gėrio, yra gimęs iš gėrio, tai gėris jį sukūrė. Kol žmonės suteikia blogiui atskirą nepriklausomą nuo gėrio būtį, tol jiems nepavyks jo pakeisti ir blogis visą laiką vargins juos. Būtent savo nežinojimu jie suteikia blogiui galią ir nepriklausomybę.

Omramas M. Aivannhovas. Gėrio ir blogio pažinimo medis.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Yantra_yatra7

Arunachala, Pietų Indija.