Rani: piligrimo užrašai

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/07/rani.jpgKullu slėnis, Indija, 2011 m. balandžio 8 d.

Nieko nėra tyresnio už meilę. Visi mes mokame mylėti vienodai, tačiau nevisi tai mokame išreikšti.

Mes visi esame tyri.

Tyrumas yra Dievo dovana.

Tik tyras žmogus nebus pats sau priešas.

Tyrumo sulaužymas padaro mus nelaimingais ir garbėtroškomis.

Garbė yra tik išorėje.

Viduje kiekvienas mūsų yra garbingas ir niekas to jausmo negali atimti. Išorinės garbės troškimas – silpnumo ženklas.

Kuo silpnesnis žmogus, tuo daugiau garbės ir pripažinimo viešai jam reikia.

Dievas mus kiekvieną gerbia ir jau savaime suteikia tą pripažinimą.

Pripažinimas yra kiekviename mumyse, tereikia sugebėti jį pajausti ir tuomet taps savu.

Tas, kas blaškosi, niekuomet neras sau vietos.

Viduje yra VISKAS – Dievas, palaima, šiluma ir supratingumas, apgaubtas begaline meile.

Visi mes esame lygūs, visi iš prigimties mokame mylėti, tereikia atverti širdį, ir meilė pro ją visu srautu ateis ir išeis.

Nei vienas mūsų Žemėje nebuvo pasiųstas kentėti.

Kančią susikuriame patys savo darbais, mintimis,veiksmais…

Visi žmonės turėtų medituoti. Tai nuramintų jų protą ir atneštų į Pasaulį daugiau Taikos.

Visa ką matome išorėje yra tik iliuzija, tikros žinios ir supratimas yra kiekvieno viduje.

Tylos. Žinojimas ateina.

Tereikia jį pajausti ir išgirsti.

Ne veltui mes esame čia (past. – Kullu slėnyje). Tokia mūsų patirtis leis duoti žmonėms daugiau meilės ir išminties.

Ne visus čia pasiunčiam, tik išrinktuosius, kurie, sužinoję tai, ką norėjom perduoti, panaudos ir perduos kitiems vardan didesnės taikos ir Pasaulio pažinimo.

Nors Pasaulio pažinti nereikia. Tereikia jį mylėti ir jausti.

Aš – Dievo vaikas. Ypatingo tyrumo ir meilės žmonėms. Nereikia to neigti, reikia tuo pasinaudoti.

Drovumas ir tyla išlaiko susikaupimą ir energiją.Nereikia dalinti savęs visiems. Tik tiems, kas to verti ir sugebės tai gavę augti ir būti geresni. Tik šiems ši energija reikalinga. Visi kiti verda savo energijoje ir neleidžia jai laisvai tekėti saugodami savo savanaudišką meilę.

Niekas negali mūsų teisti už tai, kokie esame.

Tik priėmus kitą žmogų be išankstinių lūkesčių, galėsime pamatyti visą jo sielos grožį ir gerumą, nes kiekvieno siela yra gera ir mylinti.

Noras būti visiems geram – iliuzija. Ji tuo stipresnė, kuo geresni mes norime pasirodyti…

Kalnai yra galingi, jie mato kiekvieno mūsų sielą ir duoda jai tai, ko tuo metu labiausiai reikia – kančią, meilę ar palaimą.

Šventos vietos – ne kiekvienam prieinamos. Kuo žmogaus vibracijos priešingesnės šventai vietai, tuo jam sunkiau ten būti.Tačiau jei jis ten – vadinasi jau keičiasi, vibracijos ramesnės ir tylesnės,supanašėjusios su Visatos ritmu…

***

Esu Siela. Tyra, tyli ir švari. Kupina gyvybės, meilės ir atjautos. Esu pasaulio dalis. Mažytė dalelė. Nešanti šilumą, meilę ir gėrį. Esu tylus paukštis, įkalintas kūne. Be kūno negalėčiau skristi. Be sparnų negalėčiau pakilti. Kartą pakilęs, nebepamirši. Išmokęs skraidyti, nenusileisi. Esu dangaus vaikas, beribės laisvės ir ramybės. Esu žemės vaikas, kančios ir patyrimų. Esu vienintelis ir neaprėpiamas. Artimas ir tolimas. Mylintis ir reikalingas. Čia ir dabar. Šioje žemėje. Šiame gyvenime

Rišikešas– Gangotris – Gomukh slėnis, 2011

OM RAM

Rani

– SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/07/kullu_kalnai_raimundo.jpg

Kullu slėnis, Himalajai.

Raimundo nuotr.