Išminčių citatos 13

  Prašantys – gaus. Siekiantys perskaityti – perskaitys. Trokštantys sužinoti – sužinos.

Senovės traktatas „Šviesa Kelyje“

 

Likimą galima įveikti tik supratimu.

Hermanas Hesė „Skaitymai minutėms“

 

Dievas yra meilė. Dievas yra tiesa. Dievas yra ramybė. Dievas yra palaima.

Svamis Šivananda „Šivanandos upanišados“

 

Tai, ką žinai apie save – netiesa. Tai, ko nežinai – netiesa. Tiesa yra už žinojimo ir nežinojimo ribų.

Tatjana Platonova „Vadovėlis mokiniams“

 

Jūs nesate kūnas – kūnas nesate jūs. Kūnas ir jūs yra du skirtingi dalykai.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Vedu jus, padėdamas pamatyti/ Minties ir Žodžio jėgą./ Vedu Jus, padėdamas atskirti/ Proto žinias nuo tikrojo Žinojimo.

Kuthumi

 

Siek, kad gėlė išsiskleistų tyloje, kuri atsiranda po griaustinio: ne anksčiau.

Senovės traktatas „Šviesa Kelyje“

 

Gyvenimas – tai šventykla…

Jogas Atmaram

 

Smerkimas ar pagyros yra grynos oro vibracijos. Pakilk aukščiau jų.

Svamis Šivananda „Šivanandos upanišados“

 

Neskubėk daryti galutinių išvadų. Palauk iki rytojaus. Nauja diena apšvies įvykius kitaip.

Tatjana Platonova „Vadovėlis mokiniams“

 

Užmiršk visa, ką išgirdai ir atmink tik viena: Sąmonė arba Dievas – tai visa, kas yra; visa tai, kas persmelkia menkiausias Visatos daleles. Kaip tau veikti šiame pasaulyje? Tiesiog būk visiškai įsitikinęs tuo, kad esi tik instrumentas arba mechanizmas, kurio pagalba Dievas atlieka veiksmus, kuriuos Jis laiko būtinais. Tikras įsitikinimas tuo reiškia tikrą savęs atidavimą Man. Atiduok save Man, ir tada tu galėsi veikti taip, kaip panorėsi, ir gyventi taip, kaip tau patinka.

Ramešas Balsekaras “Raibuliai vandenyje”

 

Rytai ir Vakarai irgi tėra laikini mūsų vidaus polių apibūdinimai.

Hermanas Hesė “Skaitymai minutėms”

 

Mes juokiamės ne todėl, kad esame laimingi, mes esame laimingi todėl, kad juokiamės.

M.Kataria

 

Tikrovėje visi esate gimę iš jogo įsčių. Todėl esate jogos sūnūs ir dukterys. Dievo sūnūs.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Iš pradžių mes susikuriame įpročius, o tada įpročiai sukuria mus.

Džonas Draidenas

 

Suvokite, kad Tiesa yra Meilėje, Išmintis yra Meilėje, Jūsų išsigelbėjimas yra Meilėje. Mylėkite vienas kitą, o ne sakykite, kad mylite.

A.Ilgevičienė „Švč. Mergelės Marijos apreiškimų vietos Lietuvoje“

 

Vienatvė – tai kelias, kuriuo likimas veda žmogų į save patį.

Hermanas Hesė „Skaitymai minutėms

 

Bet kas ta laisvė? Teisingai suprasta visuotinė laisvė – išlikti doru.

Kolridžas Harlėjus „Laisvė“

 

Nejausk neapykantos piktavaliams, pavyduoliams ir savanaudžiams. Tai jie skatina tavo tobulėjimą.

Svamis Šivananda „Šivanandos Upanišados“

 

Nepavojingais keliais siunčiami tik silpnieji.

Hermanas Hesė „Skaitymai minutėms

 

Grįždami pas Dievą, žmonės grįžta ne į skirtingus namus, o Vienatinį Namą, kuris yra šios pasaulio Alfa ir Omega.

Tatjana Platonova „Kalno kelias“

 

Dievas nėra nei Visatos kūrėjas, nei naikintojas. Jis yra tik stebėtojas – tylus ir visažinis.

Mahavira

 

Nėra kito dvasingumo, kaip jūsų kvėpavimas. Tai jūsų prana, su ja gimstate. Jūsų kvėpavimas yra jūsų draugas.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Mes iki gyvos galvos esame įkalinti požeminiame savojo“ aš“ kalėjime.

Sirilas Konolis „Neramus kapas“

 

Niekaip neprisimename to jausmo, kurį patyrėme tik gimę.

Etjenas Bono Kondilakas „Traktatas apie jausmus“

 

Aš taip tvirtai įsitikinęs, jog tai, kas nulemta – neišvengiama, todėl priimu gėrį ir blogį, nors ir neramiai, bet vis dėlto nesipriešindamas.

Hermanas Hesė „Skaitymai minutėms“

 

Jie tik vadina save civilizuotais žmonėmis – kuo šie niekšeliai skiriasi nuo maitvanagių? Maitvanagiams irgi patinka žudyti ir misti dvėseliena. „Žudyk ir mėgaukis“ – žmonės tapo panašūs į maitvanagius. Dabartinė civilizacija – tai maitvanagių civilizacija. Mintantys gyvūnų mėsa panašūs į šakalus, maitvanagius ir šunis. Mėsa žmogui nėra tinkamiausias maistas. … Dabar gi pasaulį valdo barbarai, maitvanagiai ir rakšasai (demonai).

Svamis Prabhupada „Kelionė į savęs atradimą“

 

Tai, ką mąstote apie dvasingumą – nėra tai. Tai, ką sakau aš – mano patirtis. Tai irgi nėra tai.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Mintys negimsta žmogaus galvoje, mintys joje registruojamos. Kiekvieno kūno- dvasios vieneto galvos smegenų lastelės turi savo ypatingą vibracijos dažnį. Pas vienus šis dažnis aukštas, pas kitus – žemas. Nėra žmonių su vienodu vibracijų dažniu.

Tatjana Platonova „Kalno kelias“

 

Tylus? O, jis tylus! Jis puikiai dera tyloje. To žmogaus tylos malonu pasiklausyti.

Tomas Hardis

 

Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.

Šv. Jonas, 1 Jn. 3:18

 

Dieviškosios Valios pripažinimas ateina subrendusioms sieloms, toms, kurių karma perėjo į užbaigiamąjį laikotarpį.

Tatjana Platonova „Kalno kelias“

 

Čia dievas kaip tik parodė, kad žmogui kartais geriau mirti, nei gyventi.

Herodotas „Istorija“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt