Išminčių citatos 39

BudhaSaugokitės prisirišti prie vienos konkrečios religijos ir neigti visas kitas, nes kitaip atmesite daug gero – tiksliau, realybės pažinimas atmes jus. Būkite atviri visoms tikėjimo formoms, nes Dievas yra per didelis ir per platus, kad galėtų būti apribotas vienu ar kitu tikėjimu.

Sufijus iš Andalūzijos Ibn Arabi, XIII a. *

Nes tavo viduje Pasaulio Šviesa, Vienovės (Vienatos) Šviesa, kuri gali šviesti kelyje. Jeigu tu negali pamatyti jos savyje – beprasmiška jos ieškoti kitoje vietoje. Ji – ne tavyje, nes pasiekęs ją, tu prarasi save. Ji nepasiekiama, nes amžinai juda atsitraukdama. Tu įeisi į Šviesą, tačiau niekada nepaliesi Ugnies.

 Traktatas „Šviesa kelyje“

*

Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto.

Kinų patarlė

*

Ne gyvybė, bet doras gyvenimas yra gėris. Taigi išminčius gyvena tiek, kiek privalo, o ne kiek gali gyventi. Jis žiūri, kur gyventi, su kuo, kaip, ką veikiant. Jis visą laiką galvoja, koks jo gyvenimas, o ne kiek jo likę. … Jis nebijo, jog gali turėti didelių nuostolių: elgetos lazda – nedidelis turtas. Anksčiau ar vėliau mirsi – nesvarbu; svarbu – kaip mirsi: gerai ar blogai. Gerai mirti – tai išvengti pavojaus blogai gyventi.

Seneka

*

Žmogus – tai, ką jis valgo.

Goethe

*

Jeigu jūs sergate, vadinasi, palaikote savyje betvarkę: jūs puoselėjate tam tikras mintis, tam tikrus jausmus, tam tikrą veikimo būdą – ir visa tai galiausiai atsispindėjo jūsų sveikatoje. Sutarti su keletu asmenų: savo žmona ar vyru, savo vaikais ar tėvais, kaimynais ar bičiuliais dar nepakanka. Būtina pasiekti darnos su Universaliąja Esatimi.

O.M.Aivanhovas

*

Nieko iš savęs nenoriu. Noriu tebūt balta dėmė.

 Vilius Orvydas

*

Žmogus spindi, kai yra žmoniškai prakilnus.

Vydūnas

*

Tikrasis protas – tai nuojauta, nes jai nereikia daryti tyrimų, atlikti skaičiavimų, ji spontaniška, akimirksniu pastebi, giliai įsiskverbia ir praneša jums, ką randa. Intuicija – tai jausmas ir suvokimas drauge: galima jausti ir tuo pat metu suprasti. Taigi, intuicija – tai aukščiausias protas, turintis pirmąjį būtiną elementą – gyvybę. … Taigi, vos pradedame matyti tikrovę tokią, kokia ji yra, abipusę – subjektyviąją ir objektyviają, nustembame, kaip viskas paprasta.

O.M.Aivanhovas “Psichinis gyvenimas: elementai ir struktūros”

*

Tiesa – tai didžiausia veikimo jėga.

Satprem

*

Indėnas pasakė: Jūs, blyškiaveidžiai, žadėjote mums, kad jūsų viršininkas nurodys mūsų broliams kitą žemę po to, kai jūs paimsite iš mūsų šitą. Jūsų kojos stovi dabar ant mūsų žemės ir jūsų kojos trypia mūsų protėvių kapus. Baltasis žmogus neįvykdė savo pažado raudonodžiam žmogui. Pas jūsų blyškiaveidžius yra juodi prietaisai su stebuklingais ženklais (kalba apie knygas), ir iš jų jūs mokotės sužinoti, ko geidauja jūsų Dievas. Tačiau tai, matyt, yra blogas Dievas, jeigu jis nemoko žmonių vykdyti savo pažadų. Pas raudonodžius – kitas Dievas: raudonodis žmogus girdi griaustinį ir mato žaibą, ir jis supranta šią kalbą – jo Dievas jam kalba. Jis girdi lapų ir medžių šlamesį ir tada jo Dievas kalba jam. Jis girdi bangelių čiurlenimą upelyje, ir tada raudonodis žmogus suprantą šią kalbą; jis jaučia, kada prasidės audra… Visame mes girdime mums kalbantį Dievą ir šitas Dievas kalba kita, nei jūsų stebuklingi ženklai.

 Iš Rudofo Štainerio “Prie teosofijos vartų”

*

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus.

Bruno Ferrero

*

Ugnies į popierių neįvyniosi.

 Kinų patarlė

*

Štai keturi klausimai, kurie turi dominti kiekvieną: Кas Aš? Iš kur Aš atėjau? Кur Aš einu?

Кiek ilgai Aš būsiu čia? Beprasmiška ateiti į šį pasaulį, nežinant, iš kur ir kur tu eini.

Satya Sai Baba

*

Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas vykdo įstatymą.

Šv.Paulius, Romiečiams 13:8

*

Animizmas sudvasino daiktus. Industrializmas sudaiktino sielas. Prekės virto vertybėmis.

Teodoras Adorno ir Maksas Horkheimeris

*

Paverskite Tiesą savo įpročiais, tegu ji tampa šaltiniu, iš kurio kasdien gersite, ir jūs atrasite išminčių nemirtingumą. Susilaikymas, sielos ramybė, charakterio paprastumas, valios protas ir rimtis daro žmogų ne tik laimingu, bet ir sveiku bei stipriu. Tapdamas sąmoningu ir geru žmogus tampa nemirtingu. Mes patys sukuriame savo likimą ir Dievas negali mūsų išgelbėti be mūsų pačių pastangų.

Eliphas Levis „Transcendentinės magijos doktrina“

*

Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.

Kinų patarlė

*

Durys į intuiciją atsiveria per meditaciją. Medituodami jūs tiesiog beldžiatės į intuicijos duris. Intuicija jau yra jumyse. Ji neauga. Jūs ją pavedėjote iš egzistencijos. Intuicija yra jūsų sąmonė, jūsų esatis.

Ošo

*

Aš esu nuo laikų pradžios; nėra nė vieno, kuris jus iš mano rankų išplėštų. Aš darau, kas tai sulaikys?

 Izaijo pranašystė 43:13

*

Jei žmogus pats rūpinasi sveikata, tai sunku rasti gydytoją, geriau už jį žinantį, kas jo sveikatai naudinga.

Sokratas

*

Išminčiui mirtis neegzistuoja. Permaina įrodo judėjimą, o judėjimas įrodo gyvybę. Net lavonas nesuirtų, jei nebūtų gyvas. Visos jo sandaros molekulės gyvos ir siekia išsilaisvinti, o jūs tikite, kad dvasia atsiskyrė pirmiausia, kad nustotų gyventi! Jūs tikite, kad mintis ir meilė gali mirti, kai nemiršta net kieta materija! Jeigu permaina turi vadintis mirtimi, tai mes kasdien mirštame ir atgimstame, nes kasdien kinta mūsų formos. Taigi, venkime teršti ir draskyti savo apvalkalą, bet nebijokime jį palikti, kai ateis rimties valanda.

Eliphas Levis „Transcendentinės magijos doktrina“

*

Nesiimti jokių darbų – tai pirmas išminties požymis; pradėjus darbą – užbaigti iki galo – antrasis išminties požymis

Senovės indų patarlė

*

Aš esu Dievo kūdikis, Dievo pasireiškimas, ir kiekviena akimirką liejasi Jo gyvybė, meilė, išmintis ir galybė į mane ir per mane.

Vydūnas

*

Jei kalbi, tavo žodžiai turi būti geresni už tylą.

 Indėnų patarlė

*

Koks žmogus, toks ir jo Dievas. Dėl to Dievas taip dažnai išjuokiamas…

Goethe

*

Idėjų pusiausvyra yra Išmintis. Jėgų pusiausvyra yra Galia.

Eliphas Levis

*

Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas; ką žmogus pasėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

Laiškas galatams (Gal 6, 7-10)

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt