Išminčių citatos 43

Budha   Žmonėms dažnai daugiau reikia šviesos, nei mūsų veiklos; reikia šviesos, reikalingas tylėjimas, reikia tylos, reikalingas tas gilus, bebalsis supratimas, kurį galima suteikti kitam žmogui tik tuomet, kai pats viduje nusiramini, ne sąstingio, o sutelktos vidinės tylos būdu.

Metropolitas Antonijus Surožskis

Nuostabu, kad yra daug kelių – jei kelias būtų vienas, galbūt jis tiktų tik vienam žmogui.

Ramakrišna

*

Problema – tai tik mintis, kuria jūs tikite. Dabarties akimirkoje problemų nebūna, tik situacijos.

Ekhartas Tolle

*

Mantros ir dainavimas sukuria dvasios vibracijas. Štai kodėl ekstazė, apimanti medituojant ir dainuojant, yra ilgalaikė. Kai žinai, jog esi vibracija ar energija, išnyksta aistra, godulys, geismas bei pyktis, ir tu tikrai šventi.

Šri Šri Ravišankaras

*

Kiekviena sekundė, kiekvienas žingsnis, kiekvienas mostas – tai dar viena „kažko“ pabaiga, su kuria niekas nesibaigia.

Justinas Marcinkevičius

*

Yra tik du būdai gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.

Albertas Einšteinas

*

Kartais turime gintis patys ar ginti kitus. Tačiau jei tokiais atvejais įtikėsime, kad „kovojame su blogiu“, patys virsime tuo pačiu blogiu, su kuriuo kovojame. Kovodami su nesąmoningumu, tampame nesąmoningi. Nesąmoningumo, arba disfunkcinio ego, neįveiksime užpuolę. O jeigu oponentą nugalėtume, jo nesąmoningumas persiduotų mums arba atsirastų naujas oponentas. Viskas, su kuo kovojame, stiprėja, kam priešinamės, įgauna daugiau jėgos.

Ekhartas Tolle

*

Susivokit, ir kaip Saulė sugrįžta į Žemę šią dieną, taip ir jūs, žmonės sugrįžkite prie prigimtinių vertybių, bei darnos su pasauliu.

Senovės majų išmintis

*

Ir kai ir mes išeisim,/ kiti sėdės ant mėlynų palaukės akmenų,/ šienaus užžėlusias lankas ir ars atokalnes;/ ir kai, iš darbo grįžę, sės užu stalų -/ kalbės kiekvienas stalas, molinis ąsotis,/ kiekvienas sienos rąstas;/ jie prisimins plačias, geltonas smėlio žvyrduobes/ ir vėjuje banguojančius rugių laukus,/ mūsų moterų liūdnas dainas linų palaukėse,/ ir šitą kvapą, pirmąkart naujoj troboj! -/ šviežių samanų kvepėjimą.

Jonas Mekas

*

Tikėjimas nugali baimę, Viltis apšviečia kelią begalybėje,o Meilė įprasmina Amžinybę.

Rasa Ambraziejienė. Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai.

*

Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visas gyvas būtybes ir visą prigimties grožį.

Albertas Einšteinas

*

Ego gimsta iš suskilusios žmogaus psichikos, kai tikroji tapatybė pasidalija į dvi dalis, kurias galima pavadinti „aš“ ir „mano“. Dėl šios priežasties kiekvienas ego yra šizofreniškas (išverstas iš graikų kalbos, šis žodis reiškia „skilusį protą“). Susikuriate savo mentalinį įvaizdį, tam tikrą konceptualų „aš“ ir su juo susitapatinate. Gyvenimą taip pat konceptualizuojate ir atskiriate nuo savęs. Kai sakote „mano gyvenimas“ ir iš tikrųjų tikite tais savo žodžiais, jūs panyrate į iliuzijų sferą.

Ekhartas Tolle

*

Gyvenimas yra kelionė po beribį, nuolatos kintantį laiko vandenyną. Gyvenimas yra kelias iš netyrumo į tyrumą, iš neapykantos į kosminę meilę, iš mirtingumo į amžinąją šlovę, iš netobulumo į tobulybę, iš vergijos į laisvę, iš skirtumų į vienovę, iš nežinojimo į amžinąją išmintį, iš skausmo į begalinę palaimą, iš silpnumo į begalinę stiprybę. Gyvenimas yra didi, Viešpaties savo vaikams suteikta galimybė evoliucionuoti.

Svamis Šivananda. Bliss Divine.

*

Niekada negausim to, ko norim, kol nebūsim dėkingi už tai, ką turim.

„Jau buvo“

*

Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukti, joks vėjas nebus palankus.

Seneka

*

Žmogaus gyvenimas yra materijos(kūno) ir dvasios (virpesių) junginys. Kai džiaugsmas tampa stipriu virpesiu, užmiršti, kad esi kūnas.

Šri Šri Ravišankaras

*

Saulė nei kyla, nei leidžiasi, o be paliovos šviečia. Vis dėlto net suvokę tai, galime ir toliau kalbėti apie saulėtekį ar saulėlydį, grožėtis jais, piešti juos, rašyti apie juos eiles, nors ir tikrai žinome, kad ši tiesa ne absoliuti, o tik santykinė.

Ekhartas Tolle

*

Per visus gyvenimo pakilimus ir nuopolius, geri ar blogi laikai bebūtų, šviesoje ar tamsoje begyventum, tiesoje ar mele, cukraus skonis visada išlieka saldus. Toks pat saldus ir nuolatinis pajautimas apie visuotinę jungtį, vienybę, Joga vadinamą, būtent taip jis turi būti nuolat ragaujamas.

Svamis Džnanėšvara

*

Ne daiktai yra ydingi, o sielos.

Seneka

*

Tobulinti save anaiptol nėra savanaudiška. Juk netobulas žmogus yra ir netobulas žmonijos ir pasaulio tarnas. Visumai tarnauji tuo geriau, kuo esi pats tobulesnis. Čia galioja žodžiai“ „puošdama save, rožė puošia ir sodą“.

Rudolfas Štaineris. Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą.

*

Visa, kas laikina, tėra atvaizdas.

Goethe, Faustas, II.

*

Kai manęs klausia, kokia gyvenimo prasmė, aš atsakau: jeigu jūs gyventumėte, jums nekiltų toks klausimas. Gyvenimo prasmė yra gyventi.

Šri Bhagavanas

*

Žmogus vertinamas pagal tai, kiek jis pažįsta savo sielą. Tik tokios žinios gali suteikti pastovumo, stiprybės ir tikros laimės.

Satja Sai Baba. Iš kalbos, pasakytos 1964-02-19.

*

Tylėjimas – ypatingas pokalbio būdas.

Viljamas Hezlitas

*

Pats geriausias dalykas gyvenime – tai išsaugoti pusiausvyrą tarp emocijų ir intelekto, tarp širdies ir proto.

Šri Šri Ravi Šankaras

*

Jeigu tu gali pamatyti grožį, tai tik todėl, kad jį nešiojiesi savyje. Nes pasaulis panašus į veidrodį, kuriame kiekvienas mato savo paties atspindį.

Povilas Koelijas

*

Pasaulis būtų daug laimingesnis, jei žmonės turėtų tokį pat įgalumą būti tyloje, kaip plepėti.

Benediktas Baruchas Spinoza

*

Žmogus yra sąmoningas lygiai tiek, kiek pats nuo savęs neslepia savo baimės.

Alberas Kamiu. Mitas apie Sizifą.

*

Ne mirties bijome, o minties apie mirtį.

Seneka

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2013/02/vaizdelis-2.jpg

Ladakas – Mažasis Tibetas. Satyogi nuotr.