Išminčių citatos 53

patanjali2Ar gali medis stovėti tvirtai?/ Gali, gali gali,/ Jei šaknys įaugę į žemę giliai ir nematomos glūdi.

M. Sodo lapai, 1924 m.

*

Dvilypis pasaulis – ne nuosprendis, o aikštelė sąmonėjimui, suvokimui. Susitaikyti dera pirmiausia su pačiu savimi. O po to – su kitais, nes “kiti” yra tik mūsų pačių tęsinys ir sklaida.

Tikrovės Mokytojas

*

Visa gyvena, nėra nieko mirusio, – mirę tik mes patys. Jeigu mes atgytume, nors akimirkai, mes pajustume, kad visa yra gyva, kad visi daiktai gyvena, galvoja, jaučia ir gali kalbėtis su mumis.

Piotras Uspenskis

*

Dievas prasideda ten, kur baigiasi svarstymai apie Jį.

Senovės išmintis

*

Aš esu, todėl aš galiu daryti.

G.Gurdžijevas

*

Duok žiburį sielai, žvaigždelę akims,

duok stalą alkūnėms ir pakurą ugniai:

kad meilė išteisintų žmogų. Tik meilė:

ji dangų atsimena, ten jos tėvynė.

Už lango siūbuoja Visatos gėlė:

raudonas, nugairintas vakaras. Žodžiai!

Justinas Marcinkevičius

*

Prisimink pats save visur ir visada.

G.Gurdžijevas

*

Negali šviesti, jei nedegi.

Kevinas Ajersas, roko muzikantas

*

Gyvenimas tapatus žaidynėms; vieni ateina čia rungtyniauti, kiti – prekiauti, o patys laimingiausi – stebėti.

Pitagoras

*

Reikia, kad tu sudegintum save savo paties liepsnose: kaip gi galėtum atsinaujinti, netapdamas pradžioje pelenais?

F.Ničė „Taip Zaratustra kalbėjo“

*

Tačiau mes dažnai žiūrime televizorių ir skaitome laikraščius. Ir tuo pačiu, mums rodos, jog tai ir yra gyvenimas.

 Borisas Grebenščikovas

*

Iš tikro klausimas yra ne tame, ar yra gyvenimas po mirties. Iš tikro klausimas yra ar jūs esate gyvas iki mirštant.

Ošo

*

Iš tiesų žmogus tikrai yra laimingas tik tada, kada jis mažiausiai kreipia dėmesį į laiką ir kada jo negina baimė. Ir vis tik, net jeigu tave gina baimė, galima juoktis. O kas gi dar lieka daryti?

E.M.Remarkas

*

Ir kas su jumis beatsitiktų – nieko neimkite arti į širdį. Nedaug kas pasaulyje yra svarbu ilgam.

E.M.Remarkas

*

Padek savo gyvenimą. Surask tuos, kurie įpūs ugnį.

Rumis, poetas

*

Žmogaus mintis negali sukurti ko nors neįgyvendinamo. Mintyse negali gimti neįmanomi dalykai; vadinasi, bet kuri idėja, kad ir kokia keista ji atrodytų, kur nors gyvuoja, kitaip mintis jos negalėtų sukurti. Taigi apie ką tu kalbėjai – gyvuoja, ir kuo labiau siela ir mintis išsivystę, apdorotos ir lanksčios, tuo įvairesnes galimybes įsivaizduosime; nes neįmanomiems dalykams anaiptol nėra nei išraiškų, nei palyginimų. Tai, ką galima sukurti, išreikšti ir išsakyti kaip gryną idėją, yra būvimo dalykas. Galbūt ne čia, bet kur nors kitoje Visatos erdvėje, ir kaip aš jau sakiau, – kuo aukštesnis ir labiau išsivystęs protas, tuo platesnis jo supratimas apie akivaizdumą ir įmanomumą, kuriuos jis, kaip fantastiniame paveiksle dailininkas, ir išreiškia.

 Vera Kryžanovskaja-Ročester

*

Gyvenk paprastai…..Mylėk visa, ką matai……Padėk visiems…..Kalbėk švelniai…..ir…..Visa kita palik Viešpačiui.

Guru Taksi Tarnyba

*

Kiekvieną kartą iškilus rūpesčiams, svarbiausia yra iš karto suvokti, jog rūpesčiai kilo iš mūsų savanaudiško proto.

Lama Zopa Rinpočė

*

Jūsų asmenybės mastelis pasireiškia per klausimo, kuris gali jus išvesti iš pusiausvyros, mastelį.

Zigmundas Froidas

*

Kuomet įsisąmoniname tai, jog visa yra laikina, kad laimė neišvengiamai virsta kančia, kad visi pasireiškimai savo esybėje yra ne tikrovė, o tiesiog mūsų proto atspindžiai, įstengiame įveikti pirmąją kliūtį, trukdančią meditavimo pratyboms – prisirišimą prie šio pasaulio.

Bokar Rinpoche

*

Jeigu pasaulyje viskas beprasmiška, – pasakė Alisa, – kas trukdo išgalvoti kokią nors prasmę?

 L.Kerolas

*

Niekuomet neskubėk. viską daryk ramiai ir ramybės dvasioje. Neprarask vidinės taikos, kad ir kas benutiktų, net jei rodysis, kad visas pasaulis pašėlęs.

St. Francis de Sales

*

Kai lemtas didelis kelias, reikia atsargiai įveikti posūkius.

Agni joga. Šauksmas.

*

Aš nemėgstu tų, kurie nesijuokia. Tai nerimti žmonės.

F. Šopenas

*

Buvimas sąmoningu ir budriu, ką bedarytum – vaikščiojant, valgant, malšinant troškulį ar kalbant – yra meditavimas.

Lama Ješė

*

Kas yra eilės? Šito aš nežinau. Net jeigu žinočiau, kas yra eilės, tai negalėčiau išreikšti savo žinojimo, arba, pagaliau, net ir parinkęs bei sudėjęs tinkamus žodžius, vis viena nebūčiau niekieno suprastas. Iš tiesų yra tikrovių, kurių, matyt geriau iš viso neapibrėžti. Argi yra drabužis, vertas Miloso Deivės?

 Inokentijus Anenskis, poetas

*

Tavo žvilgsnis taps aiškus tik tuomet, jei žvelgsi į savo paties širdį. Kas žvelgia išorėn – miega, kas žvelgia vidun – pabunda.

Karlas Jungas

*

Liudytojo vaidmuo nėra vien tik būti stebėtoju…bet priimti savo paties mokymosi esmę anapus žodžių.

Babadži Nagaradž „Kvietimas mylėti“

*

Gyvenu atsitiktinėj gyvasty,

Kad ji mano, įpratau tikėti,

Pasmerkti, bičiuliai, esam pasmerkti

Amžinybės upėn įtekėti

Justinas Marcinkevičius

*

Mūs kūnai praeina: nėra atskirybės,/ tik amžinos Dvasios gyva amžinybė,/ … tai Dvasiai nėra nei mirties, nei gimimo,/ ir nėra nei sapno, anei nubudimo,/ kas veikdamas, su Dvasia šia skvarminga suslieja,/ mirtis tosios Dvasios nebeužlieja…

Pagal Mahabharatą

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA