Išminčių sakymai 61

liktariukai4Žinojime nėra jokio pasirinkimo, tik nežinojime jis yra. Taigi jis – pasirinkimas – yra žmogiškojoje buityje, bet ne Mokytojo Būtyje.

RG Narajanas

*

Koncepcija – kinas, kuri rodo tavo protas, kuriuo patikėjai, kuris tapo toks didelis, kad užgulė, kaip arklys (конь -rus.)

Kaza Baba

*

Kuomet žmogiškoji mintis nebepaliečia jokio daikto, tuomet ji pirmą kartą paliečia Dievą.

Meisteris Ekhartas

*

Gyvenimas yra tai, kas atsitinka, kol tu esi užsiėmęs kitais savo reikalais.

Jonas Lenonas

*

Išskirtinumas kaip pavyzdys neįmanomas, todėl valingai, tyčia siekti išskirtinumo savaime reiškia jo niekada nepasiekti. Iš tikrųjų išskirtinis, nepakartojamas tegali būti tada, kai liaujiesi mėgdžiojęs. Todėl ne savo išskirtinumu reikia rūpintis, o esminiais žmogiškosios būties dalykais – įsitraukti į bendrą žmonijos giesmę dangiškajam Tėvui.

Dainius Razauskas

*

Miršta tai, kas keičiasi. Pastovumas nei gimsta, nei miršta. Tai yra belaikis gyvenimo ir mirties stebėtojas. Negali to vadinti mirusiu, nes tai yra budru. Tačiau to negali vadinti ir gyvu, nes tai nesikeičia. Tai panašu į tavo diktofoną. Jis įrašo, jis atgamina įrašą – visiškai savaime. Tu tik klausaisi. Lygiai taip pat žiūrėk į viską, kas atsitinka – įskaitant mano kalbėjimą tau. Tai ne aš kalbu. Žodžiai pasirodo mano prote ir aš išgirstu juos sakomus.

Šri Nisargadatta Maharaj

*

Gyvenimas savaime – tai baltas popieriaus lapas, jis tampa tuo, ką jame piešiate. Šioje laisvėje – jūsų didybė. Tai viena iš svarbiausių dovanų. Jūs turite patys save sukurti, būti kūrėjais sau pačiam. Prisiminkite: jūs atsakingi – tiktai jūs ir niekas kitas.

 Ošo

*

Turime išsivaduoti iš proto ir jausmų spąstų, iš mąstymo spąstų, iš teologijos spąstų, iš pasaulio ir idėjų spąstų… visa tai įkalina mūsų sielas skvarmų nelaisvėje, o mes turime iš pavidalų išsiveržti, mums reikia atsisakyti ribų ir siekti beribiškumo, begalybės. Kilkime nuo vieno potyrio prie kito potyrio, nuo vieno nušvitimo prie kito nušvitimo. Tegu mūsų nevaržo net tiesos, kuriomis mes tvirtai tikime, nes jos irgi yra tik riboti pavidalai, tik bandymai išreikšti tai, kas yra neišreiškiama.

Šri Aurobindas

*

Tai Lietuva, kuri šaukia kiekvieno mūsų širdyje. Tai Ji, Karalystė, įtikina mus, kad šio pasaulio aplinkybės ir padėtys – dar ne viskas, kad širdies tiesa neprivalo joms nusilenkti, kad ji yra aukštesnė, pirmesnė. Tai ji įgalina mus didžiausioje neviltyje pakelti galvą, pakilti, stotis ir nugalėti. Tai Lietuva, kuri suspindi žiemos naktį pakėlus akis į žvaigždėtą dangų. Ji tarsi vilkas prieš mėnulį sustaugia: „Aš esu!“ Ir ima augti, pamindama išskaičiavimus. Ir iš senos šaknies kaskart kiekviename iš mūsų atauga Lietuva, dar vakar neturėjusi vietos po saule. Tai Ji šaukia per Simoną Daukantą, Joną Basanavičių, per Maironį, per Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Vydūną, Justiną Marcinkevičių, per kiekvieną iš mūsų, skirtingai stipriai, vis kitomis aplinkybėmis ir vis kita gaida. Bet šaukia į tą patį vieną dangų.

Dainius Razauskas

*

Du metus žmogus mokosi kalbėti, o paskui visą likusį gyvenimą mokosi tylėti.

Aristotelis

*

Taigi, eik vidun – į būseną, kurią galima palyginti su miegu prabudus, kurioje suvoki save, bet ne pasaulį. Toje būsenoje tu Žinai – be jokio abejonės šešėlio, kad savo buvimo šaknyse esi laisvas ir laimingas. Vienintelis vargas yra tame, kad esi pripratęs prie patirčių ir brangini prisiminimus. Tikrovėje viskas yra atvirkščiai – tai, kas prisimenama, niekada nėra tikra. Tikra yra dabar.

Šri Nisargadatta Maharaj

*

Kaip sakė vienas ne-rimtas jogas: rimtumas – tai būdas paprastus dalykus paversti sudėtingais. Išeitų, kad priešingas veiksmas (juokas) – tai sudėtingų dalykų pavertimas paprastais.

Gintaras Narajanas

*

Visos žmogaus gydomosios galios išeina ir vieno šaltinio -Sąmonės. Tą pačią minutę, kai gydantysis ima suvokti save kaip asmenybę, šis spontaniškai besiliejąs gyvybinės energijos šaltinis išsenka.

Svamis Rama „Gyvenimas su Himalajų mokytojais“

*

Sapnas, kurį tu sapnuoji vienas, yra tik sapnas. Sapnas, kurį sapnuojam kartu, yra tikrovė.

Jonas Lenonas

*

Nuosavybė – viskas, kas ne tavo – nuo savęs. Visa tai, ką gali laikyti nuosavybe yra ne Savybė ir tai yra laikina.

Kaza Baba

*

Stebėtojas – tai mokėjimas pažiūrėti į savo gyvenimą, išorinį ir vidinį, beaistriu liudytojo žvilgsniu. Tada atsiranda daugiau vidinės laisvės. Iš laisvės nukrenta svarbumas. Nukritus svarbumui, ateina atsipalaidavimas. Atsipalaidavimas atveria žmogų aukštesnei Malonei. O Malonė, jei tokia ateina, parodo kelią ir veda… Taip viskas ir vyksta.

RG Narajanas

*

Laisvė – tai laisvė nuo nerimo. Kai suvokiate, kad jūs negalite įtakoti išdavų, tada nustojate kreipti dėmesį į savo norus ir baimes. Leiskite jiems ateiti ir praeiti. Nemaitinkite jų savo dėmesiu ir susidomėjimu.

Šri Nisargadatta Maharaj

*

Negalima išbudinti to, kuris apsimetė miegąs.

Navacho genties patarlė

*

Suvokimas – tai ne veikimas. Polinkis veikti yra tik bėgimas nuo suvokimo.

Ošo

*

Stebėtojas yra ir mokėjimas laukti, išlaukti. Ateitis visad neaiški. Daug kas gali įvykti. Geriau neturėti lūkesčių (nes jie kuria vienokį ar kitokį gyvenimo modelį, kurį Gyvenimas nebūtinai palaikys, gyvenimas visad teka sava vaga, lyg upė, lyg srautas). Kiek gali irtis pats ir kiek atsiduoti tėkmei? Tai prajautimo klausimas. Tik per ramų protą pasieksi tikrą, o ne įsikalbėtą, pajautą.

Tuomet, nusimetus svarbumą, bus lengva žingsniuoti per gyvenimo Himalajus. Kai kalnuose nukrenta daugelis išorinių apvalkalų, tampi tiesiog džiaugsmingu sąmoningumu.

RG Narajanas

*

Varlė neišgeria prūdo, kuriame gyvena.

Siju genties patarlė

20161022_142307

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt