Išminčių sakymai 70

buddha Kiekviename žmoguje yra saulė. Tik leiskite jai šviesti.

Sokratas

*

Pasaulis yra tėkmė, tekėjimas, jis yra žodis TAIP. Žodis NE yra jo užtvanka. Galima rinktis viena ar kita, bet dar linksmiau tiesiog stebėti, kaip pasaulis pats save renkasi.

RG Narajanas

*

Kai baigiasi dvasiniai ieškojimai, prasideda meditavimas.

Ra Hari

*

Joga neša viltį nusivylusiems, džiaugsmą nuliūdusiems, jėgą nusilpusiems ir žinojimą nesuvokiantiems.

Svamis Šivananda

*

Laikas, praleistas su katinu, nėra praleistas tuščiai. Bet kartais katiną reikia paleisti.

Iš serialo “Stumptown”

*

Tu nesi atskiras. Laimė, kuria negali dalintis, yra netikra. Trokšti verta tik to, kuo galima dalintis.

Šri Nisargadatta

*

Gyvenimas kažkaip pats atsitinka, todėl esu labai atsargus, jį judindamas savo ribotumu.

RG

*

Vienatvė – tai kada tau nėra jauku su pačiu savimi.

Markas Tvenas

*

Mirštančios visuomenės kaupia įstatymus, kaip mirštantys žmonės kaupia vaistus.

Nikolas Gomesas Davila

*

Baimės erdvė visą laiką plečiasi lygiai tiek, kiek plečiasi „informacijos“ erdvė. Kuo daugiau „dievų“ ir kuo daugiau tiesų, tuo didesnė baimės erdvė ir tuo daugiau nelaimingų žmonių. Kai Didžioji Paslaptis virsta milijonais mažų tiesų, iš kiekvienos tokios „tiesos“ į mus dėbso Siaubo akys.

Arvydas Šliogeris

*

- Mokytojau, prašau padėkite. Kartais būna taip blogai, atrodo, kad visi nusigręžė nuo manęs, sieloje tamsa ir tuštuma, daugybė rūpesčių apima protą. Pasakykite, ką man daryti tokiomis akimirkomis?

- Stenkis nesusijuokti.

- ??? !!!

- Sugadinsi visą vaidinimą.

Kodo Sawaki Roshi

*

Ne atsitiktinai mes pasirenkame vienas kitą… Mes susitinkame tik tuos, kas jau būvoja mūsų pasąmonėje.

Zigmuntas Proidas

*

Neatsiduok mintims. Jos kaip debesys. Te praeina pro stebėtojo akis be pasekmių sau ir kitiems. Buvo debesis ir nebėr debesies.

RG Narajanas

*

Tas, kas neša šviestuvą, suklumpa dažniau, nei tas, kas eina paskui.

Žanas Polis Richteris

*

– Klausykis tylos, – kalbėjo meistrui Margarita, ir smėlis gurgždėjo po jos basomis kojomis, – klausykis ir mėgaukis tuo, ko tau neteko patirti gyvenime – tyla. Antai priekyje amžinieji tavo namai, kuriais esi apdovanotas. Jau matau Venecijos stiklo langą ir sienas apraizgiusias vynuoges. Štai namai, tavo amžinieji namai. Žinau, vakarais čia tave lankys tie, kuriuos tu myli, kurie tau artimi ir kurie tavęs netrikdys. Jie tau gros, jie tau dainuos, tu pamatysi, kaip jauku kambary, degant žvakėms. Kas vakarą tu užmigsi, užsidėjęs savo nutrintą ir amžiną kepuraitę, užmigsi su šypsena lūpose. Miegas tave atgaivins, tavo mintys taps išmintingos. O manęs tu nebeįstengsi išvyti. Aš saugosiu tavo miegą.

N.Bulgakovas. Meistras ir Margarita.

*

Siekite matyti Deivą visur. Atpažinkite Jį kiekviename veide, kiekvienoje gyvoje būtybėje, kiekviename daikte. Pamatykite Jį visur.

Svamis Šivananda

*

Saulės spindulys palietė žinančiojo veidą ir šypsena subyrėjo ir iš žinojimo nė pėdsako neliko. „Sudegink mane, Saule!” – prašė jis, Sudegink tuos žodžius, kuriais aš bandžiau įvardint savo laimę.

Ra Hari

*

Kas kaunasi su pabaisomis, tam dera pasisaugoti, jog pats tuo metu netaptų pabaisa. Ir jeigu tu ilgai žiūri į bedugnę, tai bedugnė irgi žiūri į tave.

Pridrikas Nyčė

*

Tol, kol žmonės plačiai tęs gyvūnų žudymą, jie žudys ir vienas kitą. Tas, kas pasėja žudymo ir skausmo sėklas, nesulauks džiaugsmo ir meilės derliaus.

Priskiriama Pitagorui

*

Buvimas šalia mokytojo galutinai išsprendžia nubudimo vyksmo klausimą.

Iš knygos „Kvietimas mylėti“.

*

Kančia turi nuostabios žadinamosios galios…Kitaip sakant, jeigu žmogus nuolatos gyventų laimingai, jo būties galimybės neišsiskleistų, nes jis niekados neatsibustų tikrajam buvimui. …Laimės galia yra patiriama tik per jos sudužimą. Nesudužusi ir atrodanti nedūžtanti laimė mus nuvilioja į kasdienybę ir prapuldo pasaulyje. Kančia yra prapuolusios būties žadintoja. Ji, lyg tas laikrodis budintojas, sučirškia kaip tik tada, kai mes esame labiausiai įmigę pasauliniame savo buvime, išmesdama mus iš šilto mūsų guolio.

A.Maceina, Jobo drama.

*

Laikas – tai gamtiškasis būdas, kuris neleidžia, kad viskas vyktų iš karto (vienu metu), o erdvė yra tai, kas neleidžia viskam, kas vyksta, vykti su manimi.

Jonas A.Viveris

*

Būti čia ir dabar nereiškia, kad niekada negalvoji apie praeitį ar nustoji atsakingai planavęs ateitį. Tiesiog nebeleidi sau klaidžioti apgailestavimuose dėl praeities ar nerimauti dėl ateities. Paleidimo aktas suteikia mums laisvę, o laisvė yra vienintelė sąlyga laimei.

Thich Nhat Hanh

*

Mūsų yra trys: Poetas, Buhalteris ir Liudytojas. Pirmieji du dažnai siekia vidinio Guru vaidmens, iškviesdami nemažą proto sumaištį. Medituojančiam naudinga tik stebėti juos kaip mažus vaikus, su šypsena, ir likti su Liudytoju. O argi yra pasirinkimas?

Ra Hari

*

… sutramdęs aistras,

pamato daiktų paslaptį;

aistrų nesuvaldęs,

temato daiktų paviršių;

abiejų ta pati prigimtis,

tik vardai skirtingi;

abu drauge priklauso gelmei…

Dao de dzin

*

Esmė yra Čia. Protas klaidžioja. Ir jos neranda, nes nėra Čia. Jo Čia niekada nėra…

RG Narajanas

*

Klauskite savęs: “Kas aš esu?”. Visur esančioje, tyroje, nemirtingoje sieloje negali būti vietos ligoms. Liga – mirtingojo medžiagiškojo kūno, tačiau ne amžinos palaimintos sielos ar dvasios priklausinys.

Svamis Šivananda

*

- Gydymas išsivysčiusiose šalyse dabar tikrai yra aukšto lygio, išgelbėjama daug žmonių, tačiau jų sveikata irgi silpnėja…

- Ką tuomet tos šalys išvystė, jei yra išsivysčiusios?

- Technologijas, kurios pakeičia žmogų.

- Ir savo vienišumo bei nereikalingumo jausmą?

- O taip…

- Vargšai, vargšai išsivystę žmonės. Ir kur link jie išsivystė…

RG

*

Laisvė apsprendžiama iš dvasios gilumų, o ne iš visuomenės ar savo paties žemesniosios prigimties. Kūniškai žmogus priklauso nuo gamtos, socialiai nuo visuomenės ir tik dvasiškai jis nepriklausomas.

Nikolajus Berdiajevas

*

Nieko nereikia tikėtis. Visai nieko. Ir būsi laisvesnis. Nes lūkesčiai įkalina vaizduotės rūmuose.

RG Narajanas

*

ᛞᛖᛃᚹᛊ᛫ᚢᚱ᛫ᛊᚹᛖᚾᛏᚨ

Vydija te skleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas, kaip giliausia dermė (darna).

www.yogi.lt

rerich