Nada garsas (ir eilėraštis apie tai)

nadaNada – tai sąvoka jogos moksle, nurodanti į vidinį garsą – subtilius virpesius, kurie viena vertus, yra pranos (energijos) buvimo Anahata (Širdies čaktroje) rezultatas, kita vertus, yra eterio elemento pasireiškimas (erdvė, akasha).

Nada, Bindu ir Kala yra „kosmoso sėkla“ – trys pirmapradžio Dievo pasireiškimo aspektai. Nada yra Šivos (sąmonės) ir Šakti (energijos) jungimosi rezultatas. (Bindu – išeities taškas, iš kurio prasidėjo pasaulis, Kala – laikas ir erdvė, gimimo ir mirties pasaulis).

Nada joga yra senovės Indijos metafizinė sistema . Tai yra ir filosofinė sistema, ir senovės medicinos dalis ir, kaip rodo pavadinimas – jogos skvarma. Jos teoriniai ir praktiniai aspektai sudaryti remiantis prielaida, kad visas kosmosas ir visa, kas egzistuoja kosmose, įskaitant žmones, susideda iš nejuntamo subtilaus garso vibracijų, vadinamų nada. Sakoma, kad Visatoje juda ši garso energija, o ne materijos dalelės.

Nada joga teigia, jog muzika yra vidinė ir išorinė – vidinė muzika – Anahata, ir išorinė – ahata. Nors išorės muzika perduodama į sąmonę per jutimo organus, kuriose mechaninė energija virsta elektrochemine energija ir tada perkeičiama į pojūčių garsą smegenyse, Anahata (Širdies) čakra yra laikoma atsakinga už vidinės muzikos priėmimą, tačiau ne per „normalius“ jutimo organus.

Anahata yra savo paties, vidinė garso vibracija, kuri yra glaudžiai susijusi su Aukštesniuoju Aš. Sakoma, jog žmogus negali pasidalinti savo Anahata garsu su kitu žmogumi. Kitaip tariant, tas vidinis garsas yra šventos Esaties pasireiškimas ir, kai energetiniai kanalai bus atverti ir paruošti, – bus pasiekta Vieno būsena – Susiliejimas (samadhi).

Žmogus gali įsiklausyti į savo Anahata garsą, praktikuodamas proto susitelkimą (meditaciją – būvą), įvaldydamas kvėpavimą. Jogos mokslas teigia, kad šis garsas gali būti išgirstamas devyniomis skvarmomis (formomis). Pvz., varpelio skambėjimas, kriauklės ūžimas ir t.t. Nada vidinio garso klausymas veda į dvasinį pabudimą.

Susitelkimas, dėmesio į šį garsą nukreipimas padeda nurimdyti protą ir pajusti gilesnius sąmoningumo klodus. Sakoma, kad dažniausiai jis imamas girdėti dešiniojoje ausyje, tačiau galiausiai imamas jausti visame kūne ir, pagaliau, visoje Kūrinijoje.

Svamis Šivananda rašo: „Pasiekus beaistriškumą visų objektų atžvilgiu ir įgijus valdžią aistroms, dera nuolatinių pratybų būdu sutelkti dėmesį į šį skambėjimą, kuris panaikina protą. Atmetus visas mintis ir išsivadavus iš visokio veikimo, reikia susitelkti į šį garsą, kad chitta (sąmonė) ištirptų jame. (…) Šviesos prigimtį turi šis garsas, gimstantis iš pranavos, sando OM, kuris yra Brahmanas (Viešpats). (…) Protas egzistuoja tik tol, kol yra garsas, o jam pasibaigus, ateina būsena, vadinama turya. Garsas ištirpsta Brahmane, o begarsė būsena – tai Aukščiausia Buveinė“ (svamis Šivananda „Koncentracija ir meditacija, p. 88).

***

Nada garsas

Šventklajūniui Nada Prem Baba ir tiems, kas girdi ar nori išgirsti

 

Tyloj skamba garsas

Nada – jis skamba tau

Jis visad skamba tau

Negirdimas kitiems

Šiaip – jo nėra

Mokslas niekad neįrodys jo buvimo

Tylos garsas

Nuostabus kelrodis

Anapus

Drąsiųjų lemtis

Ilgesingas žvilgsnis

Veržimasis

Širdies galia

Atsivėrimas

Nuostabi tyla

Pilnatvės muzika

Nada garsas

Toks subjektyvus

Gal jo tikrai nėra?

Gydytojai jam turi pavadinimą

Jogai irgi

Kas teisus?

Klausyk savęs

Tik klausyk…

Kai Jį išgirsi

Abejonės dings

Ir būsi laisvas

Iš tikro laisvas

Žengti į Kelią

Ir būsi lydimas

Malonės

Tapdamas Ja pats

Skamba Tylos garsas

Nada garsas

Taip protėviai jį pavadino

Gyvenę toli Rytuose

Kur pateka Saulė

Ir diena lygi nakčiai

Atradę šią pusiausvyrą

Perdavė ją tau

Per Nadą garsą

Skambantį Tyloj

Ir iš Tylos

Jo – nėra

Mokslas niekad neįrodys jo buvimo.

2014 03 14

 

R.G.Narajanas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

audros