Maldelė Ąžuolui

AZUOLE

AZUOLELI BRANGUS

TŪLA SENOVE MENAS

DEIVA ZENKLU BŪDAMS

ATSKRAIDINK MAN ZINIA

PRATEVIU ZINYCIAS.

Pūčkorių Ąžuolas, 2011 06 19

P.S.

Piliakalnin aukštyn kopiam,

Nešam Šventa ugnį Aukuojan,

Priliečiam, glostom Akmenini Sostą,

Ažuola Senoli priglaudžiam Dūšion.

Ratan Širdys stuojas, Šviesa padalinam,

Iš Širdies į Širdį Minti Sventa gijon.

Galingasis Žodis- sklinda Sventom lupom,

Ir visi pritarę prie Ugnelės klupom.

Saule Sostan žengia,

Sventa Ženkla duoda,

Šoka Ugnies Deivės,

Vejas Rimtim gluosto.

Deivės ir Dievaičiai

Savo šokį suka,

Ir Tasai kur ESA,

Mūsuose atbunda.

***

Renata  (Nirvani)

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Arėjas Lietuvos.

Audronės nuotr.