Dvasiniai paradoksai

SfinksKas ieško – neras, kas neieško – juolab. Kas eina į tikslą, visad eis, niekur neateidamas, nes tikslas visad bus prieky. Kas neina – liks, kur yra. Kas verkia – juoksis, o kas juokiasi – verks (netaikoma besijuokiantiems bodhisatvoms). Kas kenčia – dar labiau kentės, o kas surado Vartus tarp dviejų kančios akimirkų – palaimintas šiuo Žinojimu. Meilę pasėjęs – meilę pjaus, kardą pakėlęs – nuo kardo žus. Prisirišimą į Meilę iškeitęs, – pats Meile pataps. Meile patapęs – Žinojimą įgis.

Taip apie Kelią ir juo einančius kalbėjo senovės išminčius. Rask būseną tarp miego ir būdravimo – atbusk iš tiesų. Šioje būsenoje apsireiškia Esatis. Ši Esatis – Šviesos ir Ramybės vandenynas. Tai džiaugsminga būtis.

Juokis ir verk, o Ramos sūnau, šią Esatį pažinęs, verk ir juokis. Tu eini neidamas, tu žinai nežinodamas, tu myli neprisirišdamas. Aum.

R.G.

2015.02.12. Krija jogos ašramas, Bhubanėšvaras, Indija

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

DSC09338