Šivanandos žinutė. Apie Aukščiausiąjį Gėrį.

   Dievo keliai yra paslaptingi. Net ir įvykiuose, kurie atrodo kaip nesėkmės, yra kažkas gero. To tu dabar nesugebi įžiūrėti. Laikas tai atskleis. Būk kantrus.

 

     

1944 m. liepos mėn. 1 d.

Nemirtingas Atmane,

 

Būti saikingu mityboje yra gerai, bet bandyti išgyventi vien valgant lapus, nėra gerai. Rūpintis kūnu yra gerai, bet būti prisirišusiam prie kūno, nėra gerai.

Gyventi atsiskyrus yra gerai, bet tapti tamasiniu (inertišku), nėra gerai. Būti atviru yra gerai, bet atskleisti kitų paslaptis ir klaidas nėra gerai.

Realizuok Aukščiausią Gėrį.

 

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt