Šivanandos žinutė. Dieviškasis gyvenimas.

   Būkite pasaulyje, bet juo nesusitepkite, kaip lotoso lapas vandenyje.

***

1950, balandžio 1 d.

Dieviškojo gyvenimo vaikai!

Dieviškasis gyvenimas yra Dievo gyvenimas žemėje. Dieviškasis gyvenimas yra gyvenimas darnoje su begalybe. Jis transformuos jus į dieviškumą. Jis suteiks jums ramybę, palaimą, gerovę ir taip pat Išsilaisvinimą (moksha).

Dieviškasis gyvenimas neturi savojo tikėjimo. Jis išreiškia visų tikėjimų esmę. Dieviškasis gyvenimas iš esmės nėra nauja religija. Jis atspindi religijų esmės sintezę.

Jo tikslas yra harmonija, ramybė ir vienybė.

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą