Išminčių citatos 14

   Eilinis išminčių citatų rinkinys platesniam suvokimui.

Aukščiausiame, Brahmanas yra ryškiausia aukso šviesa be jokios dėmelės ar suteršimo. Tai grynas spinduliavimas žinomas žinančiam Aš. Tas spinduliavimas nėra kaip Saulės ar Mėnulio ir nei kaip žaibo tvykstelėjimas. Kokia ugnis dega ten? Visa švyti Jo dėka. Visa apšviesta Jo Šviesa.

Mandukya Upanisada

 

Riteriai gyvena tarp mūsų, tačiau jie niekuo nebando išsiskirti iš kitų. Jie tiesiog gyvena taip, kaip žino, jog turi gyventi.

Tatjana Platonova

 

Pažink save patį, pripažink save patį, pasinerk į save patį, ir pasieksi dieviškumą.

Mahavira

 

Kančia yra alcheminė ugnis to, kas nėra Kelias.

Astrėja

 

Kai žmogus ieško, dažnai atsitinka, kad jo akys mato tik ieškomąjį dalyką, ir jis nieko kito neįstengia pastebėti ar suvokti, nes visą laiką galvoja tik apie ieškomą daiktą, – jis turi tikslą ir yra jo apsėstas. Ieškoti – tai turėti tikslą. Bet rasti – tai reiškia būti laisvam, atviram pojūčiams, neturėti jokio tikslo.

Hermanas Hesė „Skaitymai minutėms“

 

Nematuok žodžiais to, kas neišmatuojama, savo minčių siūlo nenukreipk į tai, kas neturi dugno.

Gautama Buda

 

Venkite samprotauti ten, kur reikalingas išminties paprastumas. Išmokite bent jau vieno dalyko: neturėdami apie ką nors pakankamai žinių, neneikite to, kas yra sakoma.

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

Pasakyk, kas yra mirtingieji ir kokio mes amžiaus.

Henris Muras, anglikonų kunigas (1614-1687) „Sielos platoniška giesmė“

 

Dievas yra ir laiko sukūrėjas, nes jis savo tėvo tėvas.

Filonas Aleksandrietis

 

Ko nors nežinoti – jau didelės išminties rodiklis.

Hugas Grocijus „Docta Ignorantia“

 

Religija yra tik banano vaisiaus žievė. Tikėjimas yra pats banano vaisius.

Šri Šri Ravi Šankaras

 

Gyvatė visada kanda savo uodegą, ar šis simbolis yra apskritimas, ar amžinas judėjimas, ar spiralė, arba amžinas pakilimas,- matyt, yra ne taip jau svarbu, nors atsiras tokių, kurie ilgai laužys ietis dėl formos, kuri netgi jau nebe ta, buvusi prieš minutę.

Hermis Trismegistas

 

Pasaulis yra begalinis nuotolis, atsiveriantis per veiksmą.

M.Heidegeris

 

Dievo keliai yra paslaptingi. Net ir įvykiuose, kurie atrodo kaip nesėkmės, yra kažkas gero. To tu dabar nesugebi įžiūrėti. Laikas tai atskleis. Būk kantrus.

Svamis Šivananda

 

Dievas yra visur: Jis duoda žinią, praskrisdamas paukščiu, Jis pamaitina jus miške, atiduodamas savo kūną, tapusį uogomis ar grybais, Jis užstoja nuo vėjo, tapęs uola, Jis pagirdo, tapęs tyru vandeniu.

Pakylėtųjų Mokytojų išmintis

 

Aš parašiau runa, ru-na, ru-na-na, aš parašiau runa…

Lietuvių liaudies daina

 

…ir ant didžiulės tuštumos vis srūva kaip lietus šviesa…

Oskaras Milašius

 

Akys, kurios verkia, negali matyti aiškiai.

Senovės traktatas „Šviesa kelyje“

 

Ayam atma Brahma. Tasai Aš yra Brahmanas.

Brihadaraniyaka Upanisada

 

Mūsų vaizduotės kuriamos meilės ir grožio iliuzijos mus kankina tol, kol mes patys sau neišsikovojame nuo jų pilnos laisvės. Ir tik tada griūva mūsų išorinio grožio iliuziniai troškimai, kada mumyse atgyja visas grožis, kurį nešiojamės savyje. Visi širdgėlos, netekčių, nusivylimų postūmiai moko suprasti, kad nėra laimės sąlygiškose iliuzijose. Laimė gyvena tik laisvame savanoriškame darbe, nepriklausančiame nuo apdovanojimų ir pagyrų, kurias mums už jį suteiks.

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes ji turi raktą, kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis.

Imanuelis Kantas

 

Nemokšą lengva patenkinti, išminčių – dar lengviau,/Tačiau žmogų, žinių sugadintą, net Brahma patenkinti negali.

Bhartrihari „Sataka trayam“ VI a.

 

Amžinybė yra dangus, amžinybė yra oras, amžinybė yra tėvas ir sūnus, amžinybė yra visa, kas egzistuoja; Amžina yra sąmonė, amžini visi, kurie gimė ir dar gims.

RigVeda

 

Aukščiausioji būtybė, esanti jumyse, ir Aukščiausioji būtybė, esanti Saulėje, yra ta pati…

Taittirya Upanisada

 

O Tėve, leisk mano sielai susilieti su šviesa, ir neleisk [daugiau] grįžti į žemės iliuzijas.

Sinesijus Ptolomijos vyskupas ( 370-480 m.e.m.)

 

Neužmiršk amžiams: viskas – žmoguje. Ir tik jis vienas – savojo kelio kūrėjas. Tiksliau, kiekvienas žmogus yra kelias, ir tas kelias tiek artimas Gyvenimo Vienio kūrybiškumui, kiek žmogus savyje sugebėjo jį išlaisvinti.

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

Tiesa yra šalis be kelių.

Džiddu Krišnamurti

 

Net jei nesimato Mokytojo prie lovos ir nesigirdi šnabždesio nakties tyloje, vis tiek Šv. Galia yra šalia, Šv. Šviesa šviečia jūsų dvasinio poreikio ir siekių valandą.

Jelena Blavatskaja

 

Jis (Dievas) vienintelis tiksliai, be suklydimo galimybės, žino savąją prigimtį.

Filonas Aleksandrietis

 

Norėčiau apdainuoti ankstesniąją sielų būtį;/Žmogiškųjų sielų, ir jų pakartotino gyvenimo/Atstatant atmintį viso to,/Kas buvo praeityje nuo mūsų pradžios…

Henris Muras, anglikonų kunigas (1614-1687) „Sielos platoniška giesmė“

 

Esybė (Dievas) yra ta pati, skiriasi tik vardai, kuriais Jį vadina skirtingų religijų žmonės. Prie vandens telkinio galima prieiti keliose vietose. Vienoje atsigeria indai; jie vadina vandenį „džal“ arba „vari“. Kitoje atsigeria mahometonai; jie vadina jį „pani“. Trečioje atsigeria anglas; jis vadina vandenį „water“ ir t.t. Lygiai taip pat skirtingų tikėjimų žmonės vadina Jį Alachu, Jėzumi, Budha, dar kiti – Brahman’u, Kali, Rama, Hari ir kt.

Šri Ramakrišna

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt