Išminčių citatos 16

   Išminčių citatos Žinių dienos proga. Tik mūsų „žinios“ kitokios: tai ne informacija, matuojama bitais. Žmogus – ne vien kompiuteris, nors šią funkciją irgi turi. Žmgus turi Suvokimą. Suvokimas padeda atsirinkti ir pasirinkti. Atskirti Tikrą nuo netikro. Atskyrus – sujungti.Visas būtinas žinias mes jau turime savyje. Belieka prisiminti. Tam padės tinkamos praktikos ir tai, kas yra vadinama Gyvenimo Joga. Nežiūrėkite į išminčių citatas, kaip į informacijos šaltinį. Žiūrėkite, kaip į priemonę Suvokimui pasiekti.

***

Žmogaus praeityje viešpatauja Likimas, ateityje – Laisvė, o dabartyje, kuri amžinai yra čia ir kurią galima pavadinti amžinybe, – Apvaizda. … Blogis, būdamas nesutarimu su dieviškuoju įstatymu, nėra Dievo reiškinys, o žmogaus, ir todėl blogis egzistuoja tik sąlygiškai ir laikinai. Gėris gi, būdamas santarvėje su dieviškuoju įstatymu, egzistuoja realiai ir amžinai.

Eduardas Šiure „Didieji Pašvęstieji“

 

Dievas Sūnus yra jūsų gyvenimo jėga, tai esate jūs.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Tuomet jūs pastebite, kad daugiau neieškote. Štai pirma, ko jūs išmokote – neieškoti. Kai vedate paiešką, jūs faktiškai, tiesiog apžiūrinėjate vitrinas.

Džidu Krišnamurtis „ Laisvė nuo žinomo“

 

Tuštuma yra vienintelė būtis. Joje viskas sugriaunama.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Ne tas eina keliu, kuris vien kalba apie kelią. O tas, kuris tai patvirtina ne tik žodžiais, bet ir darbais, savo gyvenimo pavyzdžiu.

Antropoteosofijos išmintis

 

Visa gyvybė, mintys ir veiksmai yra teigiamų ir neigiamų jėgų jungties rezultatas.

K.K.Zainas „Okultizmo įstatymai“

 

Klausimas, ar egzistuoja Dievas, tikroji realybė ar kaip jūs tai bepavadintumėte, niekada negali būti išspręstas knygų, šventikų ar filosofų ir gelbėtojų pagalba. Niekur niekas negali atsakyti į šį klausimą, tik jūs pats. Būtent todėl turite pažinti save.

Džidu Krišnamurtis „ Laisvė nuo žinomo“

 

Svarbiausia – oras… jis gi gyvas! Visa jėga yra įkvėpime ir iškvėpime.

Porfirijus Ivanovas

 

Kai suprasite tylos žodžius, galėsiu kalbėti su jumis tylos pagalba. Kaip žvaigždė kalbasi su žvaigžde.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Pažink save, šiame pažinime glūdi raktas į Visatos paslaptis. Į slėpinį to, kas jūs esate iš tikro.

Delfų orakulo išmintis

 

Jis (išminčius) tyli ir Žino. Jis žino priežastis ir pasekmes, žino visa ko prigimtį ir tylos prasmę.

Antropoteosofijos išmintis

 

Mūsų gyvenimo vaisiai, kuriuos ragaujame, ar tai geri grūdai ar atliekos, priklauso nuo mūsų patyrimo. Koks bus derlius, priklauso ne nuo pergyventų įvykių pobūdžio, o nuo mūsų mentalinių ir emocinių reakcijų į juos, nes tiek gamtos dvasinės vertybės, tiek ir daugiausia tikėtinos fizinės gyvenimo aplinkybės, apsprendžiamos minčių sėklomis, kurios pasėjamos į subtilųjį kūną, kur yra saugomos, o vėliau išauga charakterio pavidalu.

K.K.Zainas „Okultizmo įstatymai“

 

Ar kas nors skraido, kai neturi valgyti? Ko reikia labiau? Ar visko? Įsivaizduok, kad turi viską – ko tada reikia? Gal visai nedaug? O jeigu nuo to ir pradėtum?

Marius Jonutis „Kirminas paukštis“

 

Kai žiūrite į savo kūną Atmos veidrodyje, negi galvojate, kad jis išliks?.. Jūs neliksite kūnu.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Pirmiausia turi įkurti savo dvasios ugnį. O įkuriama ji tik suvoktais, sąmoningais darbais. … taip žiebiasi kibirkštis, iš kurios užsidega širdies ugnis.

Antropoteosofijos išmintis

 

Nelaimės… siunčiamos žmogui dangaus ne baudžiant už nuodėmes, o tam, kad nurodyti jam būtinybę išmokti pamoką.

K.K.Zainas „Okultizmo įstatymai“

 

Savo tobula sąjunga neišreikštieji Tėvas ir Motina sukuria Sūnų – gyvąjį Veiksmažodį, kuris kuria Visatą. Tai visų paslapčių paslaptis, paslėpta nuo žemiškojo proto, tačiau kalbanti per Dievo Apreiškimą, kaip Dvasia kalba su Dvasia.

Eduardas Šiure „Didieji Pašvęstieji“

 

Jei nesuprantate savo partnerio, nėra harmonijos ir ryšio tarp trijų jūsų dalių.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Jei Merkurijaus energija nesutvarkyta – protas neramus.

Dvasinė astrologija

 

Jei atėjai į konkrečią šalį – davei nebylią Priesaiką tos šalies Dvasiai. Geriausia pagalba jai – darbas su savimi.

Antropoteosofijos išmintis

 

Kai viskas baigiasi, tuomet esame tikrame dvasingume. … Dvasingumas visada pagrįstas kvėpavimu, jis nematomas.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Paklausykite!/ Jei žvaigždes uždega -/reiškia – kažkam tai reikalinga?/ Reiškia – kažkas nori, kad jos būtų?

Vladimiras Majakovskis, 1914

 

Daugelis patenka į veiksmo pinkles. Toks veiksmas sukelia užsimiršimą. Sąmoningas veiksmas yra karma joga. Pirmasis – sukelia inerciją ir žengimą atgal. Antrasis – atgąją (evoliuciją).

Antropoteosofijos išmintis

 

Ta pati Esatis vienodai spindi visuose.

Svamis Višnu-devananda

 

Jei kvėpavimas yra švaistomas – viskas yra švaistoma. Turite rūpintis tik savo kvėpavimu.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

Puikiausi seminarai yra kasdieniai santykiai su kitais žmonėmis. Šiuose santykiuose atsiskleidžia viskas, ką turite savyje.

Audronė Ilgevičienė

 

Viską galima prarasti dėl savo ego. Galų gale, lieka tik ego. Ego dažnai pasireiškia, kaip „dvasingas asmuo“. Tai akivaizdi problema. Tuomet žmogus, ieškantis dvasingumo, viską neigia, nenori klausyti bendruomenės, visuomenės. Tokie nori apsimesti dvasine grupe. Kuo arčiau dvasingumo, tuo labiau noksta jūsų ego…

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt