Išminčių citatos 22

Amžinoji nepraeinanti išmintis. Nieko naujo po saule. Ji visada vienodai kelią apšviečia. Kiekvienas spindulys gali suspindėti naujai atbundančio žmogaus širdyje.

*

Kvėpavimą tu savo įvaldyk, tuomet nukreipk jusles į vidų ir išmok atskirti, kas Tikra, o kas ne. Kartoki Viešpaties vardus ir nuraminki protą, pasiek aukščiausią sąmonės susitelkimą. Eidamas keliu šiuo, būk atidus labai. Tu būki ypač atidus.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Duok Dieve mirt, bet nepražūt.

Lietuvių liaudies išmintis

*

Mintis dažniau susiranda žmogų, nei žmogus mintį.

Iš antropoteosofijos mokymų

*

Žinojimas yra aukščiau už viską. Kiekvienas, kuris pateikė dalelę žinojimo, jau yra žmonijos geradaris. Kiekvienas, surinkęs žinojimo kibirkštis, bus Šviesos skleidėjas.

J.P.Blavatskaja „Slaptoji doktrina“

*

Informacija – tai grandinės.

Šiva sutra

*

Tu tiki, kad egzistuoji atskirai nuo viso, kas aplink. Būtent kas egzistuoja atskirai? Tu tiki tuo, kad esi atskiras ir tai pagimdo konfliktą.

Stefen Volinski „Meditacijos Dao“

*

Pažiūrėk dar kartą … tai tau nieko nekainuos….

Konfucijus

*

Žaidėjai keičiasi, žaidimas lieka tas pats…

Iš kino filmo

*

Geidulį ir pyktį, aistras, iliuziją… Atmeski visa tai! Suvoki savo Dvasios prigimtį ir atsakyk į klausimą – kas aš?! Kvailiai tie, nesuvokiantys, kas jie yra iš tikro. Juos ruošiasi į pragarą įgrūsti jų lemtis.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Mirtis ir gimimas yra dvi neatskiriamos vieno ir to paties reiškinio pusės: gimti reiškia mirti, o mirti reiškia gimti.

Rėdos rato išmintis

*

Rojus yra būti viena su Dievu.

Konfucijus

*

Palikit savo protus Vaižgantui – jisai pasaugos, kol nesinaudosite – ir jums grąžins. Tiktai palikę protą išvysit Ūkapirmą ir jo Didybės Šviesą, kuri suspindi tamsoje.

Brolių išmintis

*

Tu turi užmiršti viską, ko tave išmokė.

Iš filmo „Žvaigždžių karai“

*

Tik atiduodami, galime gauti. Tik atleisdami, nusipelnome atleidimo. Ir tik mirdami Gimstame Amžinajam Gyvenimui.

Iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio maldos

*

Yra geriau uždegti žvakę, nei prakeikti tamsą.

Konfucijus

*

Jeigu tvirtai tu atsidavęs savo Mokytojo atneštam Suvokimui, greitai tu įveiksi samsaros vandenyną, laisvu tapsi.  Jusles ir protą deramai įvaldęs, taip savo širdyje pajusi Viešpaties buvimą.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Aš tik perduodu, aš negaliu sukurti naujų dalykų. Aš tikiu Senaisiais ir myliu juos.

Konfucijus

*

Kada jumyse atsiranda mintis, įsivaizduokite ją kaip objektą ir stebėkite.

Džaideva Singh

*

Grįžk tuo pačiu keliu, kuriuo atėjai…

Ramana Maharshi

*

Tavęs nėra.

Nisargadatta Macharadž

*

Būti vienu – tai strėlės teisė. Tačiau niekas nebūna vienas, net jei jis sugebėtų.

Borisas Grebenščikovas

*

Matančiojo (Stebėtojo) ir to, kas matoma atskyrimas yra kelias, vedantis į Tiesos suvokimą.

Svamis Šivananda

*

Jūs negalite žinoti netgi to, kada jums kitą kartą užsinorės nueiti į tualetą. Todėl tebūnie taip, kaip bus. Tiesiog stebėkite.

Svamis Prakšananda

*

Skausmas – tai Dievo pokalbis su žmogumi. Jis jau panaudojo visas įmanomas galimybes, kad įtikinti tave vesti tinkamą gyvenimą. Tuomet jis panaudoja paskutinę priemonę – skausmą. Jis sako, žiūrėk, tavo organizmas verkia…

Anastasija

*

Saugokite savo vaikų ašaras, kad jie galėtų jas išlieti ant jūsų kapo.

Pitagoras

*

Ji mokėjo gyvenimą paversti filmu ir stebėjo jį iš šalies…

Iš kino filmo

*

Saugokitės prisirišti prie vienos konkrečios religijos ir neigti visas kitas, nes atmesite daug gero – tiksliau, realybės pažinimas atmes jus. Būkite atviri visoms tikėjimo formoms, nes Dievas yra per didelis ir per platus, kad galėtų būti apribotas vienu ar kitu tikėjimu.

Sufijus Ibn Arabis, XIII a.

*

Žmogus, kuris garsiai juokiasi … taip pat ir graudžiai verkia.

Konfucijus

*

Mokytojas Uczu kalbėjo: kai jūs kelyje sutinkate žmogų, kuris suvokė Tiesą, jūs negalite į jį kreiptis žodžiu, ir jūs negalite jam atsakyti tylėdamas. Ką jums daryti?

Senovės kinų išmintis „U men“

*

Nė vienas širdies virpesys nepražus…

Poetas Vladas Šimkus

*

OM – tai pirmapradis garsas, iš kurio buvo sukurta visa. Todėl jis sieja tave su viskuo, kas yra, o pirmiausia su Dievu.

Satja Sai Baba

*

Nuleiskit uždangą, spektaklis baigėsi. … Išeinu ieškoti Didingo…

Fransua Rablė žodžiai mirties patale

*

Didžioji Sąmonė visuomet su mumis, nes nieko nėra, išskyrus ją.

Iš teosofinių raštų

*

Tavęs manęs jau nebebus,/ ir laikas mus visus nupūs,/ šlamės tik jūra pas krantus,/ ir senas parkas atsidus…

Iš lietuvių klasikinės poezijos

*

Karališkasis kelias – kelias į Dangaus Karalystę bus ypatingai apšviestas: visas jūsų kūnas taps šviesa. Jūsų gyvenimas nušvis ir sužibės, ir jūs prisipildysite palaimos.

Svamis Šankarananda Giris, 2009

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą