S.Volinskis: Meditacija ir Stebėtojo būsena

Puiki, aiškiai ir paprastai parašyta knyga apie Stebėtojo būsenos ugdymą. Šioje nedidelėje knygoje pateikiama daug konkrečių meditacijos ir Stebėtojo būsenos ugdymo praktikų.

Knygoje pateikiami šie didžiojo šiuolaikinio nedualaus suvokimo Mokytojo Nisargadatos Maharadžo žodžiai:

„Problema yra ta, kad tu tapatiniesi su tuo, kuris pragyvena savo gyvenimą, o ne su tuo, kuris tą gyvenimą stebi. Tas, kuris pragyvena gyvenimą, neturi nieko bendra su tavimi, todėl tu gali likti jo nuošalėje.“

***

stefan_meditacija

***


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt