Sai linki

Tau parengta viskas. Tu turi viską, ko reikia, kad galėtum žengti būtinus tavo gyvenime žingsnius.

Tik nuo tavęs priklauso, ar pasinaudosi visomis tau suteiktomis galimybėmis, kurios visada tave lydi.

Atsiverk. Pažvelk, kiek gyvenime laimės. Leisk viskam, kas gera ir kas taip nekantriai tavęs laukia, tave pasiekti.

Tai nėra tušti žodžiai, taip yra iš tikrųjų.

Jei įsileisi į save ir savo gyvenimą daugiau šviesos, sutiksi žmonių, kurių sąmonės lygmuo yra aukštesnis ir kurie dėl to gali suteikti daugiau šviesos tavo gyvenimui.

Taip reikia suprasti Biblijos žodžius: „Kiekvienam, kas turi, bus pridėta“. Atsivėręs šviesai, gauni jos kaskart vis daugiau. Tai neišvengiama.

Todėl nebūk princas, nebūk princesė. Noriu priminti, kad nemanytum, jog gali atsilošti gyvenimo kėdėje ir lūkuriuoti, kol tave kas nors aptarnaus.

Aš parengiau tau viską. Visa tai yra čia. Viskas tobula. Tačiau tu turi tai išmokti ir įsisavinti, per išgyvenimus turi sukurti savo gyvenimą kaip išskirtinę vienovę, priklausančią tau.

Į visa kita turi žiūrėti, kaip į nepanaudotas galimybes.

Tad būk ne princas, būk ne princesė – tapk išmintingu karaliumi, kuris protingai, kuris protingai, nukreipęs meilės kupiną žvilgsnį į Mane, tvarko savo karalystę.

„Tvarko“ yra labai svarbus žodis. Kaip jau sakiau, viskas parengta, tau tereikia aktyviai gyventi tuo, ką turi. Tada tu prasmingai tvarkysi savo gyvenimą.

***

Eik šiandien į pasaulį pasiryžęs matyti ir girdėti vien tai, kas teigiama.

Nereaguok į tai, kas tau nepatinka, kas žeidžia tavo estetinį skonį, kas prieštarauja tavo moralei.

Matyk ir girdėk tik tai, kas gražu, gera ir tobula.

Nemažai žmonių elgiasi kaip narkomanai – labiausiai jie keikia tai, ko nepajėgia atsisakyti.

Žmogus plūsta savo aplinką ir net visą pasaulį. Bet juk žemėje jis gyvena tik todėl, kad yra taip stipriai prie jos prisirišęs.

Matyk ir klausykis to, kas tobula, – šitaip tu išsilaisvinsi.

Girdėti ir matyti, kas gera ir gražu, vadinasi, aktyviai atsiverti naujoms energijoms. Tai liudija, kad keiti savo požiūrį ir sąmoningai renkiesi tai, kas teigiama, nekreipdamas dėmesio į neigiamus dalykus.

Pabandyk dar kartą ir pamatysi – staiga tu suvoksi Dievą, kurį manai esant nematomą.

Bet Dievas yra regimas.

Visa lemia vien tai, kurlink nukreipsi savo žvilgsnį.

*

Satja Sai Baba „Sai Baba kalba Vakarams“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.