Šivanandos žinutė. Dievo vardas.

Jokia tikra filosofija negali būti suvokta be savistabos.

◊◊◊

OM

Draugai,

Analizuojantis protas negali įvertinti Dievo vardo šlovės. Tačiau šią šlovę galima patirti per atsidavimą ir nuolatinį Dievo vardo kartojimą. Jauskite pagarbą ir tikėkite Dievo vardu. Neabejokite.

Kiekvienas vardas pripildytas neišmatuojamų galių. Kaip ugnis turi daiktus deginančią prigimtį, taip Dievo vardas turi galių sudeginti nuodėmes ir troškimus.

O žmogau! Ieškok prieglobsčio Jo varde ir įveik neišsemiamą gimimų ir mirčių vandenyną. Vardas ir esmė yra neatskiriami.

Garbė Viešpačiui! Garbė Jo Vardui!

Hari OM. Šri Ram.

Šivananda

Ω

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą