Išminčių citatos 25

     Išminčių citatos primena mums, kas esame iš tiesų… ir kas yra Tiesa.

***

Pasirinkimas yra įsivaizduojamas. Kitas Suvokimo pavadinimas yra pasirinkimo nebuvimas. Tyla už jūsų kažką pasirenka.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

*

Išgirdęs Dhammą išmintingas tarsi tvenkinys nurimsta – gilus, skaidrus, nedrumsčiamas.

 Dhammapada

 

*

Kai išmoksite klausytis tylos – ateis laikas mokytis iš naujo klausytis garso, ir jo pagalba ištariamo žodžio.

 Tylos Stebėtojas

 

*

Geriau klausyti medkirčių ir piemenų dainų, nei nugirsti gatvės pletkus. Geriau prisiminti protėvių didžius žodžius ir garbingus darbus, nei skųstis šiuolaikinių papročių sugedimu.

 „Chun Czi Chen – Šaknų skonis“

 

*

Jūra plauna kojas tik į ją įbridusiems

 Adolfas Valatkevičius „Aforizmai“

 

*

Tai, kas tu Esi, nededa jokių pastangų.

 Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Kad ir kur būtume, mes gyvename visatoje, keistai panašioje į originalą.

 Jean Baudrillard „Simuliakrai ir simuliacija“

 

*

Tarp žmonių visada esti tokių, kurie, nepretenduodami būti kokiais nors švyturiais, iš tikrųjų jais būna – be pasipūtimo, be įtampos, be pretenzijų. Lietuvai verkiant reikia tokių žmonių.

Juozas Aputis

 

*

Vienintelis būdas pamatyti visa kaip Viena yra tada, kai protas tyli.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Geriau nedarius pikto būti žmonių pasmerktam, nei nepadarius gero darbo būti jų pagirtam.

„Chun Czi Chen – Šaknų skonis“

 

*

Gyvenimą dera suvokti kaip trijų gunų pasireiškimą, kaip jėgų, tampančių marionetes už virvučių, žaidimą. Šis suvokimas turi persmelkti kiekvieną mintį, žodį ir poelgį. Štai Žinojimas (Jnana), Žinojimas, kurio jums reikia. Visa kita – nežinojimas, (ajnana).

Satya Sai Baba „Jnana Vahini“

*

Kvailiai ir neišmanėliai – jie pasiduoda išsiblaškymui; išminčiai kaip didžiausią turtą saugo savąjį budrumą.

 Dhammapada

 

*

Kiekvienam žmogui šiame pasaulyje, tiki jis ar ne, du plius du yra lygu keturiems, ir šis rezultatas nepriklauso nuo mūsų noro ar nenoro. Faktas, kad Aukščiausiasis yra kiekviename gyvame padare, yra tokia pat neišvengiama realybė. Dievas neateina vien tik pakviestas, ir jis neišnyksta, jei Jį netikima. Jis yra, ir Jis – kiekvienos gyvos būtybės paslėpta esmė. Tai – Tiesa, ir jeigu jūs norite pažinti ją ir gyventi su ja, vystykite Žinančiojo (Jnani) matymą, be kurio jūs negalėsite šios Tiesos  suvokti.

Satya Sai Baba „Jnana Vahini“

*

Bet koks veikimas yra dvasios ir medžiagos dermė… Gyvenimas – gimimo ir mirties dermė.

Tylos Stebėtojas

 

*

Kai šaknys per daug  tręšiamos, šakos sužydi ambicijų žiedais.

Adolfas Valatkevičius „Aforizmai“

 

*

Mane apsupo tyla ir protas išnyko… Viskas, kuo tikėjau, – kad tai esu aš – išnyko. Patyriau save kaip erdvę, supratau, kad esu nematomas Stebėtojas. Tačiau net ir tai buvo tik mano suvokimo erdvė…

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Vargai ir džiaugsmai prisitrina vieni prie kitų. Kai jie visiškai prisitrins, gims laimė. Tokia laimė bus nesugriaunama. Abejonės ir tikėjimas kits kitą pataiso. Kai jie visiškai pataisys kits kitą, atsiras Žinojimas. Toks Žinojimas bus tikras.

 „Chun Czi Chen – Šaknų skonis“

 

*

Dvasingumas – tai ne pabėgimas iš tikrovės pasaulio. Dvasingumas kalba mums, kas yra tikroji tikrovė. Ir kaip mes galime rasti ją čia – šioje žemėje.

Mata Bharata

 

*

Kas kalba ir veikia iš netyro proto, tą nuolat kančia lydi – kaip ratai vadelėtoją. … . Kas kalba ir veikia iš tyro proto, tą nuolat lydi laimė – tarsi neatsiliekantis šešėlis.

 Dhammapada

 

*

Niekados neklausk, kam skambina varpai: jie skambina tau.

 Džonas Donas

 

*

Apkabinę šviesią bangą,/ mes pabudome kartu/ ir pamatėm – visas kraštas/ sukasi šviesos ratu.

Vytautas Montvila, 1938

 

*

Nukreipk dėmesį į matytoją, ir matymo aktas taps buvimo patyrimu.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Laimės nepasieksi jokiais gudravimais. Mokykis gyvenime atrasti džiaugsmą – štai geriausias būdas pritraukti laimę. Vargų jokiomis pastangomis neišvengsi. Vyk nuo savęs pyktį – štai geriausias būdas laikytis kuo toliau nuo nelaimės.

„Chun Czi Chen – Šaknų skonis“

 

*

Šviesa – tai išmintis. Jei nėra šviesos, tai yra tamsa. Jei atidžiai neneši Žinojimo (Jnana) deglo, kad apšviesti sau kelią, tau teks klibinkščiuoti tamsoje, ir tavo pakeleiviu taps baimė. Nėra didesnio melagio, kaip baimė, nėra neišprusimo galingesnio, nei ji. Todėl geriau keliauk Žinojimo dienos šviesoje ir būk vertas žmogaus gyvenimo.

Satya Sai Baba „Jnana Vahini“

*

Tylos negali pakeisti tai, kas iš jos išeina.

Tylos Stebėtojas

 

*

Objektyvi slieko nuomonė ištirpsta paukščio skrandyje.

Adolfas Valatkevičius „Aforizmai“

 

*

Kai užmiršti viską, esi toks, koks esi.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Kai padaręs negerą darbą, žmogus bijo, kad apie tai sužinos žmonės, jis dar gali rasti kelią į gėrį. Kai padaręs gerą darbą, žmogus siekia, kad apie tai sužinotų žmonės, jis pagimdo blogį.

„Chun Czi Chen – Šaknų skonis“

 

*

Nebus naudos, jei muilas geras, o vanduo drumstas. Ir muilas ir pastangos plaunant nepadės, drabužiai liks tokie pat nešvarūs kaip ir anksčiau. Tai yra paaiškinimas, kodėl daugeliui mokinių nepasiseka. Juk jie gali daugelį metų medituoti į Beformį Viešpatį (Brahman) ir ilgai kontempliuoti į Jį, tačiau kasdieniniame gyvenime elgiasi neteisingai. Jų klaida ta, kad vanduo drumstas, o ne tame, kad muilas blogas. Jeigu įpročiai, poelgiai ir elgesys yra nederamas ir žemas, meditacija (Dhyana) į Beformį Viešpatį (Brahman) nepadės.

 Satya Sai Baba „Jnana Vahini“

 

*

Yra sąlygiškai teisingos sąvokos ir sąlygiškai neteisingos. Ir viskas sukasi ratu.

 Tylos Stebėtojas

 

*

Kuo esate tylesni, tuo laimingesni.

 Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Ieškantysis neturi kreipti dėmesio į išorės pasaulį, jam dera surasti proto jaudulio šaltinį. Šis procesas sumažins ir sugriaus proto veiksmą, kuris verčia tave abejoti, aptarinėti ir spręsti. Pradedant nuo šiol džiaugsmo pojūtis, gimstantis iš vienybės su beformiu Viešpačiu (Brachman) taps nepraeinančiu.

Satya Sai Baba „Jnana Vahini“

 

*

Ieškodamas „kažko“, prarasite tą „kažką“. Kol ieškai, nesupranti, kad tai, ko ieškai, jau yra.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Tik pagyvenęs apačioje, suprasi, kaip pavojinga yra lipti į viršų. Tik pabuvęs tamsoje, sužinosi, kokia skaisti yra saulės šviesa. Tik būdamas ramus, sužinosi, kaip daug jėgų išnaudoja tie, kurie yra judesyje. Tik saugodamas tylėjimą, supranti, koks tuščias daugiažodiškumas.

„Chun Czi Chen – Šaknų skonis“

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą