Išminčių citatos 33

   Mokykis matyti Dievą visur. Tai yra gerai tavo akims.

Svamis Šivananda. Užrašas Šivanandos ašrame Rišikeše.

*

Meilė – tai du sujungti delnai ir gurkšnis vandens jame – Gyvenimas.

Justinas Marcinkevičius

*

Jokio rojaus, jokio dangaus, tik tie nesuskaičiuojami pasauliai, kuriuos tu pats kuri, kol galvoji, kad šitaip ir reikia.

Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“

 

*

Žodis yra brangus ir jis neturi būti tuščiai švaistomas menkavertėms kalboms ir „bendravimams“. Tausokite žodį ir Jis stiprės jūsų lūpose. Taupykite ir sukaupsite turtą, kuriuo galėsite pasidalinti su kitais. Tokia yra tiesa.

Kalno Mokytojas

 

*

Mokytis yra gerai, tapti yra dar geriau.

 Motina

 

*

Žinok ir tvirtai tikėk, kad tavo gyvenimas turi būti nuolatinis mirimas ir kad juo labiau numiršti pats sau, juo labiau pradedi gyventi Dievui.

 Tomas Kempietis

 

*

Tačiau, kad stovėčiau, turiu laikytis šaknų.

Vladimiras Žabotinskis

 

*

Skausmas nėra tavo priešas, jis yra Dievo žinianešys. Jis padeda atverti akis, jis yra tavo tylusis mokytojas. Jis į tavo širdį įdiegia gailestingumą ir beaistriškumą. Jis vysto tavąją valią ir ištvermės jėgą, jis nukreipia tavas mintis į Dievą. Todėl nebijok skausmo.

Svamis Šivananda

 

*

Žmogus, panašiai kaip ir medis, šaknimis remiasi į žemę, o šakas kelia į dangų. Senieji papročiai, šventės, apeigos, visa kultūra ir iš protėvių paveldėta prigimtis yra dirva, kurioje maitinasi mūsų sielos medžio šaknys. Šia prasme, senoji mūsų kultūra mums reiškia labai daug, nors dažniausiai tos reikšmės nesuvokiame, kaip nesuvokiame ir oro reikšmės tol, kol jo netrūksta.

Aleksandras  Žarskus „Rėdos knyga“

 

*

Dievas – ne protas, o Priežastis, dėl kurios yra protas; Dievas – ne Dvasia, o Priežastis, dėl kurios yra Dvasia; Dievas – ne Šviesa, o Priežastis, dėl kurios yra Šviesa.

Iš Egipto Mirusiųjų knygos

 

*

Žinoti, kaip šypsotis visomis gyvenimo aplinkybėmis, yra greičiausias kelias į Dieviškąją išmintį.

Motina

 

*

Kiekvienas reiškinys šiame Visatos žaidime gali pavirsti langu į šventąją tikrovę. Ir vis tik, kol žmogus tenkinasi vaizdais per langą, jo pasiekimai yra tik pirminio pobūdžio; vieną kartą jam teks paimti į rankas klajūno lazdą ir leistis į kelią – ten, kur ši Tikrovė pasireiškia pilna jėga visoje amžinybėje.

Šri Aurobindo

 

*

Tebūnie gyvenimas, kaip vienas didelis ir gražus nuotykis! Žiūrėkite taip.

Kalno Mokytojas

 

*

Tyla atveria duris į tikrąjį Žinojimą.

Motina

 

*

Dėl savo nelaimių žmonės linkę kaltinti likimą, dievus ir visa kita, bet tik ne save.

Platonas

 

*

Niekam nežadėjau šiltnamio sąlygų. Šiltnamio gėlės vysta kalnų šlaituose ir viršukalnėse. Trumpas jų gyvenimas. Mūsų mokiniai, eidami per karštį ir šaltį, sužino ir patiria įvairias gyvenimo spalvas ir atspalvius. Ramybė, išlaikyta kovos lauke, šimtą ir tūkstantį kartų vertingesnė už ramybę, pasiektą meditavimų salėse. Nešantis ramybę yra didis.

Kalno mokytojas

 

*

Nėra vieno vardo Keliui. Išmintis neateina tik vienu pavidalu.

Kinijos imperatorius Tai Czun

 

*

Pirmoji būtinybė kiekvienam iš mūsų yra savo paties persikeitimas (transformacija), ir geriausias būdas padėti pasauliui yra įgyvendinti Dieviškumą savyje.

Motina

 

*

Jokia tikra filosofija negali būti suvokta be savianalizės (vidinės stebėsenos).

 Svamis Šivananda

 

*

Gėlės moko mus tylos aromato, kaip ir atsidavimo nieko nereikalaujant už tai.

Motina

 

*

Jeigu nori būt laimingas, laimę nešk kitiems.

 Vytautas Mačernis

 

*

Įtikėjęs magiška žodžio galia,/ Tris kartus OM tariu -/ amžinybė šalia…/ Tris kartus, -/ ta pati amžinybės vertė:/ O Motina!../ O Meile!.. / O Mirtie!..

Vacys Reimeris Iš eilėraščių ciklo „Prie baltojo Tadžo“. 1958 m.

 

*

Bet koks veikimas yra dvasios ir medžiagos dermė.

Kalno Mokytojas

 

*

Jei nori taikos pasaulyje, pirma ją įtvirtink savo širdyje. Jei nori pasaulio vienybės, pirma suvienyk savąsias skirtingas esybės dalis.

 Motina

 

*

Dieve, duok mirti, bet nepražūti.

Lietuvių priežodis (Iš Jokūbo Brodovskio žodyno)

 

*

Vaidinimas pasižymi tuo, kad jis yra tolydinis: veiksmų turinys nuolat kinta, aktoriai keičiasi, bet pasakymas-vaidinimas visai nesikeičia, nes jo tęstinumą laiduoja ypatingas vaidmenų pasiskirstymas.

 Algirdas Julius Greimas „Struktūrinė semantika“.

 

*

Aš tvirtinu, kad tikras, vertas žmogaus malonumas yra suprasta ir sąmoningai atlikta pareiga.

 Justinas Marcinkevičius

 

*

Tas, kas pasiruošęs persikeitimui (transformacijai), atliks ją bet kur. Gi tas, kuris nepasiruošęs, nesugebės jos atlikti, kur jis bebūtų.

Motina 1972 11 12

 

*

Atkaklūs raginimai veikti yra beprasmiai, kuomet nėra šviesos, kuri yra būtina teisingam veikimui.

 Šri Aurobindo

 

*

Nebus pabaigos, nes nebuvo pradžios. Amžinas Visatos gyvenimas yra tai, kas tu ESI. Tai YRA. Mano amžinieji vaikai, ženkite žingsnį į šią amžinybę. Į tai, kas YRA.

 Kalno mokytojas

 

*

O Ram, praeitis praėjo, nesigailėk. Čia yra Dabar – panaudok tai…. Keliauk į laisvę, paskelbk savo dvasios pergalę.

Svamis Šivananda

 

*

Visa pasauly Dievo šešėliai, ir šviesos zuikučiuose žaidžia Dieviškoji agna. Tebūnie jums šviesu.

 Morijos sodo lapai

 


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Žygiuojant į Viršūnę. Kullu slėnis, Himalaja.

Daivos Kaminskaitės nuotr.