Išminčių citatos 41

patanjali2Pienas – idealus maistas, nes talpina savyje įvairius maistinius elementus reikalingomis proporcijomis. Jis praktiškai yra visiškai suvirškinamas. Tai idealus maistas jogams, kai jie užsiima kvėpavimo pratimais pranajama.

Svamis Šivananda „Pranajamos mokslas“

*

Laikančiam save (vien) kūnu pasaulis atrodo išorinis, bet Esatis/Savastis/Aš regi pasaulį kaip Brahmaną.

Ramana Maharši

*

Žmonės ateina ir išeina, kaip jūros bangos.

 Indėnų sukvamiši genties vadas Sietlas

*

Kai skaitau užrašus ant didžių žmonių antkapių, manyje nuslopsta visas pavydas; kai skaitau užrašus ant gražuolių kapų, mane liaujasi kamavę nenumaldomi troškimai; kai matau sielvartą tėvų, palinkusiu prie savo vaiku kapų, mano širdis suminkštėja iš gailesčio; kai matau tėvų kapus, suprantu kaip beprasmiška liūdėti tų, paskui kuriuos patys išeisime.

Štai valdovai, nuvertę vienas kitą, štai išminčiai ir šventieji, kurie savo darbais ir kalbomis buvo sudaliję pasaulį,- aš liūdnai žvelgiu į jų kapus ir svarstau, kokios beprasmiškos yra žmonijos kovos ir vaidai, nesutarimai.

Matau vakar supiltus kapus ir prieš šešis amžius pastatytus kapų rūsius ir tada imu galvoti apie Didžiąją Dieną, kai mes visi busime Amžininkai, kai visi busime drauge.

Džozefas Adisonas

*

Neverta dėti pernelyg daug vilčių į išorinę pusę, verčiau pasinaudokite kiekviena kad ir menkiausia proga pasimėgauti Dangumi.

Omramas M. Aivanhovas

*

Palyginus su absoliučia realybe, nerealūs yra visi reiškiniai, tačiau kiekvienas žingsnis realybės link yra laikomas vis labiau ir labiau realiu.

 M.Čaterdži, L.Halovėjus „Mahatmos“

*

Suprasti žmogų! Tai be galo daug, beveik nepasiekiama, nes kiekvienas supranta tik tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje. Taigi: suprasti save – suprasti kitą, suprasti kitą – suprasti save.

Justinas Marcinkevičius

*

Dievas kalba tylos kalba, visa kita – blogas vertimas.

Ekchartas Tolė

*

Tu gyveni savo gyvenimą, lyg jis būtų realus…

Leonardas Koenas, iš dainos

*

Kas bus su žmogumi, kai nebeliks žvėrių? Jei visi žvėrys žus, žmonės išmirs dėl visiškos dvasinės vienatvės. Kas beatsitiktų su gyvūnais, tas pat atsitinka ir su žmonėmis. Viskas susiję.

 Indėnų sukvamiši genties vadas Sietlas

*

Dirbti su savimi dėl kitų gėrio – gudrus būdas gauti iš gyvenimo kas geriausia sau pačiam.

 G.I.Gurdžijevas

*

Jūs privalote nuolat galvoti apie savo minčių paskatas, analizuoti jas, kad galėtumėte pasirinkti ir išsaugoti tik tai, kas gera ir naudinga jums bei kitiems. Tai protinis darbas, kurį atlikę galėsite suteikti galimybę atvirai reikštis trykštančioms iš jūsų jėgoms ir tuomet tapsite Dangaus palydovais, dieviškumo reiškėjais. Protui nuolat tenka dirbti organizacinį, šviečiamąjį bei harmonizavimo darbą, kad žmogumi galėtų pasinaudoti dieviškieji srautai.

Omramas M. Aivanhovas

*

Protas yra tikrovės žudikas.

 Indų išmintis

*

Gyventi pasaulyje nesiekiant suprasti jo prasmės yra tas pat, kaip vaikščioti po didžiulę biblioteką ir neliesti knygų.

Menlis Palmeris Holas

*

Jūsų tikslas – aukščiausias idealas: būti kaip Saulė – kurti gyvenimą, budinti, dvasiškai turtinti ir skatinti žydėti visas gyvas būtybes… Tikrasis protingumas prasideda tada, kai žmogus išmoksta sujungti savo intelektą su aukščiausiuoju viršsąmonės pasauliu, kai sugeba valdyti savo mintis bei jausmus ir panaudoja juos viso pasaulio labui.

Omramas M. Aivanhovas

*

Stebėkite besijuokiančius, verkiančius, tyrinėkite įnirtingai rėkiančius bei visas mūsų sielos būsenas.

Leonardas da Vinčis

*

Žmogus pasakė Budai: -„Aš noriu laimės“. Buda jam atsakė: -„Iš pradžių patrauk Aš – tai ego. Paskui patrauk „noriu“ – tai noras. Žiūrėk, dabar pasiliko tiktai laimė. Palaima su tavimi, kur bebūtum“.

 Iš internete klajojančios išminties

*

Intuicija – tai protas ir jausmas drauge, tai proto ir jausmo aukščiausias lygmuo. Intuicija atskleidžia jums visą tiesą, ji pranašesnė už aiškiaregystę, kadangi aiškiaregystė pateikia ne ką kita, o tik objektyvią astralinės arba mentalinės sferos viziją, kurią regėdami jūs baisitės arba žavitės, – ir tik tiek. Intuicija jums nieko neparodo, tačiau suvokiate dalykų esmę taip, lyg juos regėtumėte šimtąsyk geriau, ji atskleidžia tikrąją tiesą.

Omramas M. Aivanhovas

*

Jūs turite mokyti savo vaikus to, kad žemė po jų kojomis – mūsų protėvių palaikai. Tuomet jie gerbs šią žemę ir pasakos savo vaikams, kad žemėje slypi mūsų giminės gyvybė. Mokykite savo vaikus to, ko mokome savo vaikus mes, o mes sakome jiems, kad žemė – mūsų motina. Kas beatsitiktų su žeme, tas pat atsitinka su jos vaikais. Kuomet žmogus spjauna ant žemės, jis spjauna pats ant savęs. Štai ką mes žinome: ne žemė priklauso žmogui, o žmogus priklauso žemei. Štai ką mes žinome: viskas pasaulyje yra susiję, kaip kraujas, kuris apjungia visą giminę. Viskas susiję. Kas beatsitiktų su žeme, tas pat atsitinka ir su jos vaikais. Ne žmogus pina gyvenimo voratinklį – jis tiktai viena gija jame. Jei jis kažką daro su tuo voratinkliu, tai jis daro ir pačiam sau.

Indėnų sukvamiši genties vadas Sietlas

 *

Viskas išsirutulioja iš visko, ir viskas yra padaryta iš visko, ir viskas grįžta į viską…

Leonardas da Vinčis

*

Blogio neigimo neužtenka jo sunaikinimui. Yra pernelyg daug į stručius panašių Okultistų, tuščiažodiškai įtikinėjančių, kad blogio nėra.

Svamis Ramajanda “Laja joga”

*

Šventoji Dvasia gali ateiti tik po ilgo, gilaus, nuoširdaus apsivalymo, ir kai ji ateis, jus užlies šviesa.

Omramas M. Aivanhovas

*

Kaip galima tikėtis, jog pasaulyje įsivyraus taika ir gerovė, jei mūsų kūnai yra gyvi kapai, kuriuose palaidoti nužudyti gyvūnai?

Levas Tolstojus

*

Gėris – palaiko ir tausoja gyvenimą. Blogis – naikina ir sudaro jam kliūtis.

 Albertas Šveiceris, Nobelio taikos premijos laureatas už 1952 metus

*

Savo sielos šviesa aš supratau, kad dangaus grožis ir žemės prašmatnumas tėra tik Tavo stebuklingos fleitos aidas.

Džafaras Šarifas, XIX a. indų poetas

*

Kai nereiški gyvenimui jokių pretenzijų, tai viskas, ką gauni, yra dovana.

Erichas Marija Remarkas

*

Depresija užmuša siekius, tai mirties pradžia.

Vytautas Landsbergis

*

Pasaulio sandara galinga atsivers,/ Tereikia ant viršukalnės užkopti…/ Ar į tarpeklio tamsą nusileisti.

 Kacudzo Niši

*

Nesvarbu, kiek turtingas, koks žymus ar įtakingas esate. Kai mirsite, jūsų laidotuvių eisenos dydis labai priklausys nuo tos dienos oro sąlygų.

 Maiklas Pričardas

*

Man atrodo, kad triukšmas tik įžeidžia klausą. Matyt, aš tiesiog laukinis ir daug ko nesuprantu.

 Indėnų sukvamiši genties vadas Sietlas

*

Pažvelk į medį, į gėlę, į augalą. Te tavo sąmoningumas nusileidžia į juos. Kokie jie ramūs, kaip giliai jie šaknimis panyra į Esatį. Leisk gamtai išmokyti tave ramybės.

 Ekhartas Tolė

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt