Samurajaus užrašai

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/03/samurai-last.jpgAš neturiu tėvų:

Padariau dangų ir žemę savo tėvais.

Aš neturiu namų:

Savaisiais namais žinias padariau.Aš neturiu gyvenimo ir mirties:

Įkvėpimą- iškvėpimą savo gyvenimu ir mirtimi padariau.

Aš neturiu dievų visagalybės:

garbę savo dieviškąja galia padariau.

Aš neturiu siekimų:

Sąmoningais savo siekimus aš padariau.

Aš neturiu stebuklingų paslapčių:

Savo charakterį stebuklinga paslaptimi aš padariau.

Aš neturiu kūno:

Ištvermę kūnu savo aš padariau.

Aš neturiu akių:

Šviesos blyksnius savo akimis aš padariau.

Aš neturiu ausų:

Ausimis savo jautrą aš padariau.

Aš neturiu galūnių:

Vikrumą ir greitį jomis padariau.

Aš strategijos neturiu:

„minčių nebuvimą“ strategija aš padariau.

Užmačių aš neturiu:

„sučiupti sėkmę už plaukų“ tikslu savo aš padariau.

Aš neturiu stebuklų:

stebuklu teisingą veikimą aš padariau.

Principų aš neturiu:

Gebėjimą prisitaikyti savo principu aš padariau.

Taktikos aš neturiu:

Taktika savo tuštumą ir pilnatvę aš padariau.

Talentų aš neturiu:

Proto lankstumą savo talentu aš padariau.

Aš neturiu draugų:

Savo protą draugu aš padariau.

Priešų aš neturiu:

Lengvabūdiškumą savo priešu aš padariau.

Aš neturiu šarvų:

gerą valią ir teisingumą savo šarvais aš padariau.

Spynos aš neturiu:

dvasios jėgą savo tvirtove aš padariau.

Kardo aš neturiu:

Kardu asmenybės nebuvimą aš padariau.

 

Nežinomas XIV a. Samurajus

vertė R.G.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt