Sai Baba: Apie Dievo atvaizdus

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/04/sai.jpgSai Baba kalba apie Dievo atvaizdus ir neatvaizduojamą dieviškumą. 

Kodėl yra požiūrių įvairovė?

Yra indiškas aforizmas, kuris pažodžiui skamba taip: „Sutikęs Budą, užmušk Jį“. Skamba siaubingai, suprantant pažodžiui, taip ir yra.

Tačiau jo prasmė, teisingai suprasta, liudija didžią išmintį.

Ar tau nekyla klausimų, tarkime, kaip čia yra, kad Aš palaikau visas religijas ir jų sklaidą, nors jų teiginiai daugeliu požiūrių skiriasi ar net prieštarauja vieni kitiems?

Atsakymas toks: viskas priklauso nuo požiūrio.

Krikščionybė, hinduizmas, iš dalies ir budizmas skatina tikintįjį susikurti Dievo vaizdinį, melstis Jam ir šitaip artėti prie Jo.

Judaizmas, islamas ir kanoninis budizmas teigia Dievo atvaizdą esant nereikalingą. Dievas pranoksta bet kokius apibūdinimus.

Kuris iš šių požiūrių teisingas? – paklausi. Atsakau: Abu.

Iš pradžių tau prireiks Dievo paveikslo. Tu turi pajusti, kad Dievas yra tavo draugas, tikras tavo tėvas, nepaprastai mylinti motina. Kad Jis yra visada šalia tavęs, kad Jis – tai begalinė meilė.

Tačiau kada nors ateina toks laikas, kai paveikslas pradeda tave per daug varžyti. Tai ir yra ta akimirka, kai „užmuši Budą“, t.y., artėdamas prie Dievo, privalai išsilaisvinti iš Jo atvaizdo, kad galėtum dar labiau priartėti prie Dievo turinio.

Būtent dėl to judaizmas ir islamas atsisako Dievo atvaizdų.

Tačiau tai neturėtų įvykti pernelyg anksti. Tik tada, kai tavo širdyje įsikuria matomas Dievas, tu įgyji jėgų ieškoti ir surasti nematomąjį.

Jei paties susikurtą paveikslą „užmuši“ per anksti, patirsi sunkumų realizuodamas Dievą, nes tavo širdis dar nebus taip įkrauta, kad ją tarsi savaime patrauktų Dievo magnetas.

Viskam savas laikas. Kantrybė – tai laiko palaima. O kelias į Dievą yra grįstas meile, kantrybe ir tikėjimu.

Sai Baba „Sai Baba kalba vakariečiams“

 –

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt