Išminčių citatos 45

Niekas negali kitaip.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Georgijus Gurdžijevas

*

Ilgas yra dangaus buvimas, ilgas yra žemės buvimas. Dangus ir žemė todėl yra ilgaamžiai, kad ne dėl savęs jie gyvena, – tik dėl to jie gali gyventi ilgai.

 Lao Dze

*

Visi laisvieji, patys sau valdovai, Indijos jogai – Kristūs yra nemirtingos brolijos dalis – tie, kurie pasiekė išsilaisvinantį žinojimą apie Vieną Tėvą.

Paramhansa Jogananda

*

Visi tibetiečiai lamos vienu balsu patvirtins, kad tai, ką vadiname „realybe“ mes, laikantieji save „sveiko proto“ žmonėmis, iš tikrųjų ir yra pats didžiausias prasimanymas.

Jurga Ivanauskaitė. Kelionė į Šambalą.

*

Anandai visiškai nesvarbu, ką ji patiria: ar laimę, ar džiaugsmą, ar ekstazę, ar skausmą. Mes turime tai suprasti, kitu atveju Jūs galite pasiklysti dar 20-čiai metų tame dvasingume. Pasiklydę spąstuose, kurie vadinasi dvasiniai patyrimai, – nėra jokių dvasinių patyrimų, nes Dvasia nėra patyrimas, „tai“ neturi jokių savybių. Kai šitas būvimo pojūtis yra matomas (tampa matomu), tada Jūs „pasiekiate“ šitą vietą, kurią Jūs norėjote pasiekti (nušvitimo būsena). Tada viskas kolapsuoja, išnyksta visos idėjos, visos mentalinės projekcijos, bet koks planas, bet kas, ką Jūs galite įsivaizduoti. Dažniausiai tai pasiima visa tai, ką Jūs ant to sukūrėte – visus draugus, darbą, žmoną, visus tarpusavio santykius, visus pinigus, visas banko sąskaitas ir visa tai išnyksta. Ir tai yra fantastika, Jūs išeinate iš sistemos. Ego sistema gali išnykti taip pat, kaip ji ir atsirado. Ji atsirado tada, kai Jūs pradėjote ja tikėti.

Cezaris Teruelis

*

Taip kažkada buvo pasakyta: Joga ar bet kokia kita dvasinė kryptis yra vertinga tiek, kiek sugeba sintezuoti, kurti harmoniją ir pusiausvyrą, ieškoti sąmonės centro. Ir ši joga esate jūs pats. Kitu atveju, įvairios koncepcijos sukuria intelektualinę ar emocinę vergiją. Ir jūs sukatės ratu, kartu su savo karmomis ir prisirišimais. O jūs gimę būti laisvi. Jūs galite priimti, galite susivokti, tačiau visuomet dera Prisiminti, Suvokti, kad jūs nesate tai. Jūs nesate tos įvairios idėjos ir koncepcijos. Stebėtojas yra ne teorija, o praktika. Ir stebėtojas visuomet stebi pats save.

 R.G.Narajanas

*

Niekas nedingsta, išskyrus skausmą. Nieko nelieka, išskyrus palaimą – tikrojo žinojimo, realaus prisilietimo, dieviškosios šviesos, Kelio į Dievą palaimą.

„Senovės Komentaras“, iš Pakylėtųjų Mokytojų archyvų.

*

Lėmėjas valdo sielų likimus (pasirinkimus-loteriją) pagal jų prarabdha (einamąją) karmą. Kam lemta neįvykti – neįvyks, kaip besistengtum. Kas apspręsta, kad įvyktų – įvyks, nežiūrint į bet kokius bandymus tam užkirsti kelią. Tai akivaizdu, be abejonės. Ir todėl geriausia išeitis – pasilikti tyloje.

Ramana Maharshi

*

Plaukia metų laivas,/ aš jame tik keleivis./ nuo manęs nepriklauso,/ nei naktis nei diena./ Taip yra,/ ne tau vienam,/ gal todėl pilnos gatvės žmonių?

Marijus Šnaras

*

Teigiama mintis yra tris kartus palaiminta. Pirmiausia ji naudinga tam, kuris galvoja… Visų antra, ji naudinga tam, apie kurį buvo pagalvota. Galiausiai ji yra naudinga žmonijai, nes pagerina visą mentalinę atmosferą.

Swami Sivananda

*

Eina ir eina žmonės į tiesą,/ Nors patys — yra tiesa./ Patys ją nešasi savo kūne,/ Žino — nežino — vis tiek.

Justinas Marcinkevičius

*

Kuo toliau, tuo labiau gamta, miškas man tampa „pirmine“, taigi, esmine, o miestas – tik „antrine“ tikrove. Vis dažniau atrodo, kad savo kūnu jaučiu, kaip auga medis, kaip iš žemės dygsta koks augalėlis ar mokosi skraidyti mažas paukščiukas. (…)Gamtoje man gera ir vėl pasijusti visumos dalimi, iš suardytos ir suskaldytos XXI a. realybės tarsi vėl sugrįžti į Pradžių Pradžią, kai pasaulis buvo vieningas ir vientisas. O juk tai kaip tik ir yra rojaus, kadaise mūsų prarastojo rojaus, būsena“

Jurga Ivanauskaitė

*

Žmoguje aš myliu šviesą. Žvakės storis manęs nedomina. Liepsna pasakys man ar gera žvakė.

Antuanas de Sent Egziuperi

*

Kiekvienas žino, – rašė jis, – jog tautos, gyvendamos vienoje vietoje nuo neatmenamų amžių, taip tenai išsiveria, jog kalnai, upės, lieknai ir visas kraštas, kuriame žmonės ir jų dievai gyvena, yra mažne, sakau, ne vien su tikyba sukibę, bet su žmogaus būdu taip stipriai suaugę, jog tenai kas žemingas, o kas dievingas yra, nebegali išskirti. Kas kitose tautose, tas pats nutiko su lietuviais, kalnėnais ir žemaičiais.

Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška.

*

Kada siela yra užvaldoma asmeninių ambicijų prakeiksmo, žmogus praranda įsivaizdavimą apie garbės ir principų sąvokas.

Mokytojas K.H.

*

Išmintingas žmogus gyvena neveikimu ir moko nesakymu. Visi daiktai auga ir kinta patys – jis pripažįsta tai ir jų neprievartauja; jis gimdo, bet nesisavina; jisai prižiūri, bet nesipuikuoja; jis turi nuopelnų, tačiau nepriskiria jų sau. Ir nors savųjų nuopelnų nepastebi jisai, negali jie kaip tik dėl to pradingt kitų nepastebėti.

 Lao Dze

*

Yra tik viena religija, Meilės religija; Yra tik viena kalba, Širdies kalba; Yra tik viena kasta, Žmonijos kasta; Yra tik vienas įstatymas, Karmos įstatymas; Yra tik vienas Dievas, Jis yra visur esantis.

Satya Sai Baba

*

Teisinga, kaip pažymi dabartiniai filosofai, kad žmogus turi kažkokių žinių, kurios ilgainiui lavėja; visas žinojimas žmoguje, tačiau reikalingos tam tikros sąlygos joms pasireikšti. Mes negalime įgyti Žinojimo be Mokytojų. Bet visi Mokytojai, tebūnie tai žmonės, dievai ar angelai, pagal savo prigimtį yra riboti. Kas gi iki jų buvo Mokytojas? Mes priversti pripažinti, kad yra vienas mokytojas, neapribotas laiko, ir šis Mokytojas, turintis savyje neribotą, neturintį nei pradžios nei pabaigos Žinojimą, yra Dievas. Jis pasireiškia per žodį OM.

Svamis Vivekananda

*

Vienintelis žmogus, kuris elgėsi išmintingai, buvo mano siuvėjas. Jis mane matavo iš naujo kiekvieną kartą, kai mane sutikdavo, tuo metu visi kiti vertino mane pagal senas išmieras, tikėdamiesi, kad aš vis dar jas atitinku.

Bernardas Šou

*

Piktumo priežastis yra įsitikinimas, kad esi nuskriaustas.

Seneka

*

Susitaikyti su netektimi – tai reiškia užleisti pozicijas, ir prieš Mirtį iškyla Atmintis – užtverianti kelią jau ne būties, o sąmonės entropijai.

 L.N.Gumiliovas

*

Visa šiam gyvenime buvo mano guru.

Ramana Maharshi

*

Ištuštink savo protą ir jis bus užpildytas Dievu.

Svamis Šivananda

*

Sėjome ten, kur vyresni liepė, todėl užaugom ąžuolais liepom…

Simas

*

Jie laiko mane bepročiu, nes aš nenoriu savo dienų pardavinėti už auksą; O aš laikau juos bepročiais, nes jie galvoja, jog mano dienos gali turėti kainą.

Kahlilis Džibranas

*

Jei skerdyklų sienos būtų stiklinės, visi žmonės būtų vegetarais.

Džonas Lenonas

*

Tikėjimas ir Žinojimas eina kartu. Mokinys ir Mokytojas.

R.G.Narajanas

*

Ateitis kiekvienam atverta. Žmonės bijo ateities kaip mirties ir stengiasi ją užmiršti. Bet visa ateitis jumyse ir kyla iš jūsų. Ir baimė dėl ateities sukelia tai, kad visi daugina praeitį. Praeities klaidos, praeities klystkeliai, baimės, problemos. Daugumai ateitis – tai praeities šešėlis. Ir todėl minia visada nužudydavo pranašus, nes jie nedovanodavo iliuzijų ir negailėjo sapnų.

Sun Light. Kosminės energijos gausa.

*

Senas gimsta žmogus, o paskui amžinai jis jaunas.

Keltų išmintis, „Taliesino“ knyga.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt