Išminčių sakymai 57

patanjali2Žodis „problema“ lietuviškai būtų – „rūpestis“. Hermetinė dermė – su „rupa“ sanskrite. Rupa reiškia skvarmą (formą). Rūpestis žymi prisirišimą prie išorės pasaulio. Tik nusimetus svarbumą ir ištirpdžius rūpestį per meditavimą ir būvą, suvokimo šviesoje galima atpažinti, ką derėtų daryti iš tiesų.

RG, 2015 10 02 Spiti slėnis, Kaza, Himalaya

*

Tobulumas visad yra čia, ir, buvodamas kartu su netobulumu, gali būti pasiektas kiekvieną akimirką.

Motina

*

Jau vien susimąstymas apie gyvenimo prasmę yra didžiai reikšmingas dalykas. Jeigu jis vėl ir vėl atgytų mūsų sąmonėje, visi tie tuštybę ir aistras kurstantys idealai, kurie dabar nelyginant piktžolės veši žmonių įsitikinimuose, imtų nykti ir galutinai nuvystų.

Albert Schweitzer

*

Daug lengviau yra būti išmintingam kitiems, nei pačiam sau.

F. de la Rochefoucauld

*

Girdžiu, vyksta sudėtingi procesai. Galvoju: tegu sau vyksta. Bet gali ir nevykt. Žiūrėkit, kaip jums geriau.

Juozas Erlickas

*

Stebėtojas tėra tik budrumo taškas. Jis neturi vardo ir skvarmos. Tai – kaip saulės atspindys rasos laše. Rasos lašas turi vardą ir skvarmą, tačiau mažytis šviesos taškas yra iš saulės. Būtinai reikia, kad lašas būtų tyras ir glotnus, tačiau vien to nepakanka. Lygiai taip pat proto aiškumas ir tyla yra reikalingi, kad tikrovė pasirodytų prote, tačiau savaime to nepakanka. Už to turi būti tikrovė. Kadangi tikrovė yra belaikiškai esanti, kalbant vis pabrėžiamos tam reikalingos sąlygos.

Nisargadatta Maharaj

*

Mes apsigauname, kai galvojame, jog bendraujame vienas su kitu per žodį. Jeigu tarp mūsų nėra tylėjimo gilumos, žodžiai beveik nieko neperduoda. Suvokimas įvyksta tame lygmenyje, kuriame du žmonės susitinka gilumoje, būtent tyloje, už bet kokių žodinės išraiškos riboženklių.

Аntonijus Surožskis

*

Aš anksčiau daug keliaudavau ir kažkuriuo metu staiga supratau – kur aš bekeliaučiau, iš tiesų aš judu tik vienoje erdvėje ir ta erdvė yra aš pats.

V. Pelevinas

*

Dabar aš suprantu, ką turėjo omeny Patanjali, kai sakė, kad samadhi primena sapną. Skirtumas tik viename: samadhi vienu metu tu ir miegi, ir esi budrus, ir miegi, ir nemiegi. Kūnas atsipalaiduoja, kiekviena kūno ląstelė miega, tačiau tavyje dega sąmonės ugnelė… aiški, nepaliekanti suodžių. Tu budrus, tačiau atsipalaidavęs, neįsitempęs, tačiau visiškai sąmoningas. Kūnas ilsisi giliame miege, o sąmonė aktyvumo pike. Taip susijungia sąmonės viršūnė ir kūno ramybės įduba.

Aš užmigau. Keistas tai buvo sapnas: kūnas miega, o aš būdrauju. Tai buvo taip keista… Lyg tave padalino į dvi dalis, nutempė dviem kryptim, išnešė į du lygmenis, tačiau tuo pačiu du poliai buvo taip sujautrėję, lyg aš tuo pačiu buvau abiem jais… Teigiama ir neigiama, sapnas ir būdravimas, gyvenimas ir mirtis susiliejo į viena. Tai buvo ta akimirka, kai susijungia kūrėjas ir kūrinys.

Būsena buvo antgamtinė. Pirmą kartą ji sukrečia iki sielos gelmių. Po šio išgyvenimo tu niekada nebūsi toks, koks buvai. Ji atneša visiškai naują požiūrį į gyvenimą, padaro tave visai kitokiu.

Osho

*

Jei tu atsidūrei tamsoje ir matai nors ir patį silpniausią šviesos spindulį, turi eiti jo link, o ne samprotauti, ar yra prasmė tai daryti, ar ne.

 V.Pelevinas

*

Kad visose būtybėse regimas vienas nepragaištąs esamumas, nepadalintas po atskiras apraiškas, žinoki, kad toks išmanymas yra skaistus!

Vydūno versta Bhagavadgyta, XVIII Pokalbis

*

Paskutinė kliūtis meditavime yra ekstazė. Jūs jaučiate didžiulę palaimą ir norite joje išlikti. Nesivaikykite ekstazės, leiskite jai praeiti į kitą – didžiulės rimties stadiją. Rimtis yra aukštesnė būsena negu ekstazė, ir galiausiai ji pereina į samadhi.

Robert Adams

*

Vakar aš buvau protingas. Todėl norėjau pakeisti pasaulį. Šiandien aš esu išmintingas. Todėl keičiuosi pats.

Šri Činmojus

*

Kai neišmanymas, kuris yra kančių motina, pranyksta, praeina ir būtinybė nusidėti.

Nisargadatta Maharaj

*

Laisvas tas, kuris sugeba matyti vienodai ir tiesą ir klaidas.

Gilbert Keith Chesterton

*

Šaltinio žodis turi milžinišką galią. Kad perduotum tą žodį tu turi tapti tyru laidininku – tuo, kuris nieko nežino. Kitaip tavo žinojimas iškreips Šaltinio žodį.

Т.Platonova „Dialogai“

*

Aš nenoriu nei namo užmiestyje, nei mašinos, nei sodybos, nei gyvybės draudimo, nei turtų. Ši vynuogių kekė – štai ko aš noriu. Valgyti vynuoges, gerėtis jomis, džiaugtis jomis ir nenorėt daugiau nieko – tai yra tai, kas daro mane laimingą.

 Jonas Mekas, 92 metų kūrėjas

*

Išprusimas išdidus, kad tiek daug sužinojo; išmintis nusižeminusi, kad žino tiek nedaug.

William Cowper

*

Tu kuri ir griauni kiekviename žingsnyje. Nori ramybės, meilės, laimės. Ir sunkiai dirbi, kad sukurtum skausmą, neapykantą ir karą. Tu nori ilgaamžiškumo ir persivalgai. Tu nori draugystės ir išnaudoji. Pažvelk, kokį prieštarų tinklą sukūrei ir pašalink – vien atpažinimas jas tirpdys.

Sri Nisargadatta Maharaj

*

Kartais žmogus tiek daug dirba, kad pragyventų, jog užmiršta gyventi.

William Barclay, škotų teisininkas (1546 – 1608)

*

Jei nori dvasiškai tobulėti, susitaikyk su tuo, kad garsėji kvaileliu, neva nemokančiu elgtis su išorinėmis gėrybėmis.

Epiktetas

*

Mes šokam ratu ir spėliojam, o Paslaptis sėdi ašyje (centre) ir Žino.

Robertas Frostas

*

Paklausyk: už įsivaizdavimų apie teisingus ir neteisingus veiksmus yra laukas. Aš sutiksiu tave tenai.

Rumis

*

Sutikęs išmintingą žmogų, stenkis jam prilygti. Pamatęs nedorą, pažvelk į savo vidų, pasižiūrėk, koks tu esi.

Konfucijus

*

Žmonės pasiektų daug daugiau ir neiššvaistytų tiek energijos, žinodami – niekas nevyksta, kol taip neatliepia Visata.

Sri Nisargadatta Maharaj

*

Tikrovė – tai iliuzija, nors ir labai atkakli.

Priskiriama A.Einšteinui

*

Visi esame bepročiai, bet tas, kas geba tirti savo haliucinacijas, vadinamas filosofu.

Ambroce Bierce, JAV rašytojas

*

Pačios rimčiausios filosofijos ir rimčiausi filosofai nėra perkandę tos rimties, kuria spinduliuoja trijų mėnesių kūdikio akys.

Gilbert Keith Chesterton

*

Greitai numirsi, o dar neišmokai būti paprastu, ramiu, vis dar baiminiesi, kad kas nors tau nepakenktų…

Markas Aurelijus

*

Geriausia yra žinoti ir tartis nežinančiu.

Lao Dze

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA