Išminčių sakymai 68

Dhumavati_yantra_color Kaip vieną dieną nugyventi teisingai? Lipti į kalną.

Iš žiniatinklio išminties

*

Nesąmoningus reikia užimti veikla ir darbais, sąmoningesnieji patys užsiima savo pomėgiais, sąmoningi turi Kelią.

RG Narajanas

*

Jei norime išgryninti dvasią, turime išgryninti kalbą.

Iš Dao išminties

*

Didysis Erelis gali pažiūrėti į akis ar į gerklę visiems; pažvelgti Didžiajam Ereliui į akis ar į gerklę gali tik Didžioji Dvasia. Kai Didžioji Dvasia pažvelgia Didžiajam Ereliui į gerklę, ji pamato tuštumą, o kai pažvelgia į akis – begalybę.

Sapnų Mokytojas

*

Būdamas upės žiotyse, nepažinsi jos ištakų…

Kalno Mokytojas

*

Žmogui, turinčiam vidinių nepatogumų, visai neprošal išoriniai patogumai.

Tomas Manas

*

Aš nesu išprotėjęs. Tiesiog mano tikrovė gerokai skiriasi nuo tavosios.

Češyro katinas iš Liuiso Kerolo knygos „Alisa Stebuklų šalyje“

*

Dvasinio Kelio nėra išorėje, išorėje galima kasti vieną duobutę ar šimtą. Išorėje yra pratybos ir apeigos, maldos ir mantros. Dvasinio Kelio nėra viduje. Viduje yra proto sąvokos, mintys ir jausmai. Stebėk, atpažink. Šis Stebėtojas yra pats sau Kelias. Kas yra Kelias? – kartą paklausė Mokytojas…

RG Narajanas

*

Iš tikrųjų biologiškai gimtoji kalba mūsų smegenyse veikia kitaip negu užsienio kalbos. Negimtąją kalbą mokaisi kaip kokią algebrą. O gimtąją kalbą ar atsimeni, kaip išmokai? Išmokai taip, kaip ir kvėpuoti, ir net neatsimeni jos mokęsis. Kūdikystėje smegenys tarsi atsiveria ir savaime perima kalbą, kuri yra aplinkui. O paskui jos pasikeičia. Todėl mes galime sakyti, kad sava kalba iš dalies biologiškai yra kitokia, nei svetimos. Patogesnė, sąvesnė.

Prof. Giedrius Subačius

*

Kaip į tuštumą žvelk į šį pasaulį. Sugriovęs įprastą savęs suvokimą, tu nugalėsi ir mirtį. Mirties valdovas neišvys to, kuris taip žvelgia į pasaulį.

Buda, (Suta-nipata, eil. 1118).

*

Jei vaikščioji vaikščiok, jei sėdi sėdėk, jei būni – būk… Būk be galvojimo.

Iš tantrinių mokymų

*

Audra tam, kuris jos nebijo, yra nuostabus reiškinys.

Šileris

*

Kas išmintingas, tas ir geras.

Sokratas

*

Tiesą sakant, labai mažai kas gyvena dabartyje – dauguma dar tik ruošiasi pradėti gyventi.

Džonatanas Sviftas

*

Pagrindinis klausimas, jei norime ir siekiame, kad kančia pasibaigtų – Pažinti Save. Tik šis pažinimas išsklaido debesis. Tik šis pažinimas gali padėti ir mūsų artimiesiems. Tai yra Kelias. Ir juo reikia eit, jei iš tiesų sieki tvarumo ir nesuvaidinto džiaugsmo gyvenime. Tam reikia išdrįst pažvelgti į save Dabar, ne kitą pirmadienį, ne kitą pavasarį… Jau Dabar. Iš kur gauti šitos drąsos, šito veržimosi? Laukti tol, kol kančia taps nepanešamai didelė? Reikia ieškoti tos drąsos dabar, ieškoti pagalbininkų-mokytojų, ieškoti bendražygių. Šis dvasinis kelias yra nuostabiausias dalykas, ką galime padaryti šiame gyvenime, nuostabiausia pagalba mūsų vaikams ir nuostabiausias palikimas jiems. Visi namai ir mašinos sudūlės, o šis jūsų Savęs Pažinimas išliks per amžius.

RG Narajanas

*

Su išmintimi ateina ir požiūro platumas.

Henris Dovydas Toro (Henry David Thoreau)

*

Kiekviena esybė turi savo deivirpą (muziką), kiekvienas daiktas turi savo ritmą, kiekviena akimirka turi savo spalvą, kiekvienas įspūdis – savo taktą, ir viskas pradeda jungtis. Viskas įgyja kitą prasmę, ir tai tartum bendra prasmė, kur kiekvienas pats nežymiausias atlikėjas turi savo nepakeičiamą padėtį, savo vienintelę vietą, savo nesikartojančią gaidą ir savo būtiną judesį. Ir tuomet prieš mūsų akis ima plačiai vertis stebuklas.

Pasaulis – tai stebuklas, atradimas kiekviename žingsnyje, įvairių pasaulių atradimas, begalinė kelionė į visuminį.

Satpremas. Kelyje į antžmogiškumą.

*

Bet negalima sakyti, kad žmogus yra pabudęs, nes jis yra labai stipriai veikiamas svajų ir iš tikrųjų gyvena labiau svajose, nei akivaizdžiuose dalykuose (faktuose). Visos žmonių ir visos žmonijos gyvenimo nesąmonės ir prieštaravimai tampa aiškūs, kai suprantame, kad žmonės gyvena miegodami, viską daro miegodami ir nežino, kad jie miega.

Piotras Uspenskis

*

Jeigu kasdien stumdaisi tarp žmonių, tai ir kalbėti nėra apie ką.

A. de Sent Egziuperi

*

Kas vyksta, kai jūs mirštate? Ko norėtumėt, kad vyktų? Kas miršta? Atskirtis (ego) miršta, kūnas miršta. Tačiau jūs niekada nemirštate. Jūs gyvenate amžinai. Todėl iš tiesų nieko nevyksta. Žinau, kad jūs girdėjote pačius įvairiausius pasakojimus apie perėjimą į skirtingus planus, skirtingus būties lygmenis. Visa tai yra sapno dalis. Jūs patys sukūrėte šituos dalykus. Jūs sukūrėte šiuos įvairialypius lygmenis: subtilų kūną, proto kūną, priežastinį kūną. Visi tie dalykai, apie kuriuos perskaitėte jogų raštuose – jie nuo proto.

Visi jie susiję su protu. Todėl, jeigu jūs tikite šitais dalykais, jūs judate pagal tai, kuo tikite. Visa tai yra sukurta jūsų, jūs kuriate savo pasaulį, į kurį patenkate po mirties. Tačiau išbaigta Tikrovė yra tame, kad niekas niekada nemiršta ir kad nėra kur eiti.

Robertas Adamsas

*

Aš pažiūrėjau aplinkui – ir siela mano žmonių kančiomis persipildė. Nukreipiau žvilgsnius į savo vidų – ir išvydau, jog žmogaus vargai iš žmogaus ir kyla.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека.

Aleksandras Radiščevas

*

Išminčius nieko negali prarasti, viską jis laiko savyje.

Seneka

*

Šaukis Deivo, bet irkluok toliau nuo uolų.

Amerikos indėnų patarlė

*

Gali paaiškėti, kad tai, kas dabar mums atrodo neišreiškiama, kažkur jau buvo išreikšta. Tie patys klausimai, kurie mums neduoda ramybės, kurie mus glumina ir stulbina, buvo kadaise iškilę visiems išmintingiems žmonėms, visiems be išimties, ir kiekvienas atsakinėjo į juos sulig savo sugebėjimais, savo žodžiais ir savo gyvenimu.

Henris Dovydas Toro (Henry David Thoreau)

*

Liūdniausias dabartinio gyvenimo atspindys yra tai, kad mokslas įgyja žinių greičiau, nei visuomenė įgauna išminties.

Aizekas Azimovas

*

Sąmojis – tai būdas nusilengvinti iš aštraus ir sunkaus rimtumo užkietėjimų, – pasakė daktaras Aiskauda Ožiukui, kuris laikė Žemę.

RG Narajanas

Vydija te skleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas, kaip giliausia dermė (darna).

www.yogi.lt