Apvalančios ir skaistinančios maldos

   Skaityti už save bei artimuosius – kiekvieną dieną 1 ar 2 kartus, visas maldas iš eilės – 2 savaites be pertraukų! Išgydo, išvalo, padeda atidirbti suvoktą karmą, susijusią su protėviais, padeda visuose gyvenimo reikaluose, būsimose situacijose, ištaiso bei padeda panaikinti praeities klydimus.

(1) MALDA UŽ PROTĖVIUS

Viešpatie, dėl manęs, mano (vyro, žmonos / draugo, draugės), visų mano šeimos narių, visų mano artimųjų, visų mano protėvių ir visų Jų Artimųjų per visus amžius, per visų mūsų gyvenimus, Viešpatie, prašau,  padėk mums visiems atleisti, kad mums būtų atleista, ir visiems patiems sau tobulai ir pilnai dabar ir visada. Prašau, Aukščiausias Viešpatie, dėkoju Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Viešpatie, dėl manęs, mano (vyro, žmonos / draugo, draugės), visų mano šeimos narių, visų mano artimųjų, visų mano protėvių ir visų Jų Artimųjų per visus amžius, per visų mūsų gyvenimus, Viešpatie, prašau padėk mums visiems atleisti, kad mums būtų atleista, ir visiems patiems sau tobulai ir pilnai dabar ir visada. Prašau, Aukščiausias Viešpatie, dėkoju Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Viešpatie, dėl manęs, mano (vyro, žmonos / draugo, draugės), visų mano šeimos narių, visų mano artimųjų, visų mano protėvių ir visų Jų Artimųjų per visus amžius, per visų mūsų gyvenimus, Viešpatie, prašau padėk mums visiems atleisti, kad mums būtų atleista, ir visiems patiems sau tobulai ir pilnai dabar ir visada. Prašau, Aukščiausias Viešpatie, dėkoju Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Viešpatie, p r i p i l d y k  mus visus savo meile ir duok mums visiems visišką ramybę dabar ir visados.
Prašau Viešpatie, Dėkoju Tau, Viešpatie!

Viešpatie, p r i p i l d y k  mus visus savo meile ir duok mums visiems visišką ramybę dabar ir visados.

Prašau Viešpatie, Dėkoju Tau, Viešpatie!

Viešpatie, p r i p i l d y k  mus visus savo meile ir duok mums visiems visišką ramybę dabar ir visados.

Prašau Viešpatie, Dėkoju Tau, Viešpatie!
Viešpatie, mes dėkojame Tau už Tavo meilę, Mes dėkojame Tau už Tavo geradarystes, mes dėkojame Tau už  Tavo gyvenimo dovaną ir už visas tas nesuskaičiuojamas dovanas, kurias Tu mums davei kasdien.  Ačiū Tau, Viešpatie. Ačiū Tau, Viešpatie. Ačiū Tau, Viešpatie!

Viešpatie, mes dėkojame Tau už Tavo meilę, Mes dėkojame Tau už Tavo geradarystes, mes dėkojame Tau už  Tavo gyvenimo dovaną ir už visas tas nesuskaičiuojamas dovanas, kurias Tu mums davei kasdien.  Ačiū Tau, Viešpatie. Ačiū Tau, Viešpatie. Ačiū Tau, Viešpatie!

Viešpatie, mes dėkojame Tau už Tavo meilę, Mes dėkojame Tau už Tavo geradarystes, mes dėkojame Tau už  Tavo gyvenimo dovaną ir už visas tas nesuskaičiuojamas dovanas, kurias Tu mums davei kasdien.  Ačiū Tau, Viešpatie. Ačiū Tau, Viešpatie. Ačiū Tau, Viešpatie!

Amen.

 

(2) GYVENIMO DOVANA

Aš laiminu šią dieną ir dėkoju už savo gyvenimą.
Aš visiškai atleidžiu visiems žmonėms, kurie mane įžeidė!

Aš laiminu šią dieną ir dėkoju už savo gyvenimą.

Aš visiškai atleidžiu visiems žmonėms, kurie mane įžeidė!

Aš laiminu šią dieną ir dėkoju už savo gyvenimą.

Aš visiškai atleidžiu visiems žmonėms, kurie mane įžeidė!

Visų žmonių, kuriuos aš įžeidžiau, aš prašau, a t l e i s k i t e  man!
Aš atsiprašau pats (p a t i) savęs už viską, kuo aš nusikaltau pats (p a t i) sau ir už tai, kuo aš nusikaltau kitiems!
Aš atsiprašau už visas nelaimes ir negeroves, kurį aš padariau visoms gyvybės formoms!
Aš atsiprašau už visas nelaimes ir negeroves,  kurį padariau Žemei ir Žemės gyvybei!

Visų žmonių, kuriuos aš įžeidžiau, prašau, a t l e i s k i t e  man!

Aš atsiprašau pats (p a t i) savęs už viską, kuo aš nusikaltau pats (p a t i) sau ir už tai, kuo aš nusikaltau kitiems!

Aš atsiprašau už visas nelaimes ir negeroves, kurį aš padariau visoms gyvybės formoms!

Aš atsiprašau už visas nelaimes ir negeroves,  kurį padariau Žemei ir Žemės gyvybei!

 

Visų žmonių, kuriuos aš įžeidžiau, aš prašau, a t l e i s k i t e  man!

Aš atsiprašau pats (p a t i) savęs už viską, kuo aš nusikaltau pats (p a t i) sau ir už tai, kuo aš nusikaltau kitiems!

Aš atsiprašau už visas nelaimes ir negeroves, kurį aš padariau visoms gyvybės formoms!

Aš atsiprašau už visas nelaimes ir negeroves,  kurį padariau Žemei ir Žemės gyvybei!

 

Su šiuo  i š l a i s v i n i m u,  laisve, ramybe, galia ir nauju Gyvenimu aš sveikinu visą Kūriniją visoje Visatoje ir aš pripildau visą visą Visatą savo meile.
Aš myliu ir laiminu Žemę, visa, kas gyva ir visą Žmoniją.
Aš myliu, laiminu ir garbinu visa, kas regima ir visa, kas dieviška neregima.
Aš džiūgauju ir reiškiu dėkingumą už savo naują Gyvenimą, galią ir sveikatą, ir duodu
p i l n u t i n į   p a l a i m i n i m ą  ir meilę visai gyvybei ir visai Kūrinijai per amžius!
Amen.

Su šiuo  i š l a i s v i n i m u,  laisve, ramybe, galia ir nauju Gyvenimu aš sveikinu visą Kūriniją visoje Visatoje ir aš pripildau visą visą Visatą savo meile.

Aš myliu ir laiminu Žemę, visa, kas gyva ir visą Žmoniją.

Aš myliu, laiminu ir garbinu visa, kas regima ir visa, kas dieviška neregima.

Aš džiūgauju ir reiškiu dėkingumą už savo naują Gyvenimą, galią ir sveikatą, ir duodu

p i l n u t i n į   p a l a i m i n i m ą  ir meilę visai gyvybei ir visai Kūrinijai per amžius!

Amen.

Su šiuo  i š l a i s v i n i m u,  laisve, ramybe, galia ir nauju Gyvenimu aš sveikinu visą Kūriniją visoje Visatoje ir aš pripildau visą visą Visatą savo meile.

Aš myliu ir laiminu Žemę, visa, kas gyva ir visą Žmoniją.

Aš myliu, laiminu ir garbinu visa, kas regima ir visa, kas dieviška neregima.

Aš džiūgauju ir reiškiu dėkingumą už savo naują Gyvenimą, galią ir sveikatą, ir duodu

p i l n u t i n į   p a l a i m i n i m ą  ir meilę visai gyvybei ir visai Kūrinijai per amžius!

Amen.

 

(3) ASMENINIS ATLEIDIMAS

Aš laiminu šią dieną ir dėkoju už savo Gyvenimą, Gyvenimo Dovaną!
Viešpatie, Aukščiausias Dieve, Visatos Kūrėjau, aš Tavo vaikas.
Tavo nusižeminęs vaikas. Aš duodu Tau savo meilę ir dėkoju Tau už Tavo nuolatinę meilę ir palaiminimą. Aukščiausias Viešpatie, aš prašau, kad Tu padėtum man atleisti ir visiškai išlaisvinti visus žmones, kurį įžeidė mane mintimis, žodžiais ar veiksmais, sąmoningai ar nesąmoningai ir išlaisvinti mane visiškai ir pilnai!

Prašau Viešpatie, prašau Viešpatie, prašau Viešpatie!
Ačiū Tau Viešpatie, ačiū Tau Viešpatie, ačiū Tau Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, su visais Švenčiausiais Pagalbininkais, dieviškaisiais Angelais bei Archangelais, atleiskite man bei mano artimiesiems!

Aš nuoširdžiai prašau, kad Tu padėtum man atleisti pačiam (pačiai)  sau už visus tuos kartus, kai aš sąmoningai ar nesąmoningai žodžiais, darbais ar veiksmais įžeidžiau savo ar kitus ir visiškai išlaisvinti mane bei artimuosius.

Prašau Viešpatie, prašau Viešpatie, prašau Viešpatie,
Ačiū Tau, Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, su visais Švenčiausiais Pagalbininkais, dieviškaisiais Angelais bei Archangelais, atleiskite man bei mano artimiesiems!

Aš nuoširdžiai prašau, kad Tu padėtum man, kad ir man būtų atleista už visą tą skausmą ir negerus darbus, kurį aš sąmoningai ar nesąmoningai  mintimis, žodžiais ar veiksmais padariau Žemei ar gyvybei Žemėje ir, kad būčiau visiškai iš to išlaisvintas.

Prašau Viešpatie, prašau Viešpatie, prašau Viešpatie,

Ačiū Tau, Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, su visais Švenčiausiais Pagalbininkais, dieviškaisiais Angelais bei Archangelais, atleiskite man bei mano artimiesiems!

 

Su šiuo išsilaisvinimu, laisve, ramybe, galia ir nauju gyvenimu aš laiminu visą Kūriniją visoje Visatoje ir pripildau visą Visatą savo meile!

Aš myliu ir laiminu Žemę, visą Žmoniją ir visas gyvybės formas.

Aš myliu, laiminu ir garbinu visa kas regima ir kas neregima.

Aš džiūgauju ir dėkoju už savo naują gyvenimą, galią ir sveikatą ir duodu pilną palaiminimą ir meilę viskam kas gyva dabar ir visada, per amžius.

Ačiū Tau Viešpatie, ačiū Tau Viešpatie, ačiū Tau Viešpatie, Kūrėjau Danguje, su visais Švenčiausiais Pagalbininkais, dieviškaisiais Angelais bei Archangelais, padėkite visada man bei mano artimiesiems!

Per amžius. Amen.

 

(4) VISIŠKO ATLEIDIMO MALDA

 

Aš laiminu šią dieną ir dėkoju už savo gyvenimą!

Aukščiausias Dieve, Kūrėjau Danguje, aš Tavo vaikas, Tavo nuolankus vaikas, aš duodu Tau savo meilę ir aš dėkoju Tau už Tavo nuolatinę meilę ir palaiminimą ir už visus žmones, kurie mane įžeidė mintimis, fiziškai, emociškai, dvasiškai, seksualiai, finansiškai arba bet kokiu kitų būdu, žodžiais ar veiksmais, sąmoningai ar nesąmoningai!

Aukščiausias Dieve, Kūrėjau Danguje, aš prašau Tavęs, kad Tu padėtum man atleisti ir visiškai i š s i l a i s v i n t i  nuo visų žmonių, kurie mane įžeidė!

Atleisk, Aukščiausias Dieve, Kūrėjau Danguje, už visus žmones, kuriuos aš įžeidžiau mintyse, fiziškai, emociškai, dvasiškai, seksualiai, finansiškai ar kokiu nors kitu būdu mintimis, žodžiais ar veiksmais, sąmoningai ar nesąmoningai!

Aš nuoširdžiai atsiprašau Jūsų visų ir prašau, a t l e i s k i t e  man. Aukščiausias Viešpatie, Kūrėjau Danguje, aš prašau, kad Tu padėtum visiems žmonėms, kurios aš įžeidžiau mintimis, žodžiais ar veiksmais sąmoningai ar nesąmoningai, atleisk man ir išvaduok mane nuo šito visiškai.

Prašau Aukščiausias Viešpatie, prašau Aukščiausias Viešpatie,  prašau Aukščiausias Viešpatie!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

 

Aš dėkoju visiems žmonėms už atleidimą man ir mano visišką išlaisvinimą su Dievo pagalba.

Ačiū Tau, jei atleidi, Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, už visus tuos kartus, kai aš įskaudinau savo mintyse fiziškai, emociškai, dvasiškai, seksualiai, finansiškai ar bet kokiu kitu būdu mintimis, žodžiais ar veiksmais, sąmoningai ar nesąmoningai. Aš atsiprašau pats (pati) savęs už visą tą skausmą ir blogį, kurį aš padariau sau ir aš prašau, kad man būtų a t l e i s t a !

Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, aš prašau, kad Tu padėtum man, kad aš galėčiau atleisti sau ir visiškai išsilaisvinti. Amen.

Prašau Aukščiausias Viešpatie, prašau Aukščiausias Viešpatieprašau Aukščiausias Viešpatie! 

Ačiū Tau Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau Aukščiausias Viešpatie!

Su Dievo pagalba aš visiškai atleidžiu sau ir visiškai išsilaisvinimu!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje!

Atsiprašau visų gyvybės formų, kurias kada nors, kokiu nors būdų įskaudinau, už visas negeroves ir skausmą, kurį aš suteikiau visoms gyvybės formoms ir prašau, kad man būtų atleista.

Viešpatie Aukščiausias Dieve, Kūrėjau Danguje, aš prašau, kad Tu man padėtum, kad man būtų atleista už visas negeroves ir skausmą, kurį aš mintimis, žodžiais ar veiksmais sąmoningai ar nesąmoningai, suteikiau Žemei ir gyvybei Žemėje!

Prašau, Viešpatie, Aukščiausias Dieve, prašau Viešpatie, Aukščiausias Dieve, prašau Viešpatie, Aukščiausias Dieve, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, už tai, kad man padėjai, kad man buvo atleista už visas negeroves ir skausmą, kurį suteikiau Žemei ir gyvybei Žemėje!

Ačiū Tau, Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje!

Aukščiausias Viešpatie, aš prašau, kad Tu palaimintum visus tuos tarpusavio santykius, pripildytum mus savo meile ir padovanotum mums visišką ramybę dabar ir visada!

Prašau Viešpatie, Aukščiausias Dieve, prašau Viešpatie, Aukščiausias Dieve, prašau Viešpatie, Aukščiausias Dieve!

Amen.

 

(5) MALDA KARTŲ ATLEIDIMUI

Viešpatie, Aukščiausias Dieve, už mane patį (pačią), už mano šeimą ir visus mūsų protėvius iš visų ankstesnių laikų per visus mūsų įsikūnijimus, už visus žmones, kuriuos mes kažkada kokiu nors būdu įžeidėme, mes atsiprašome už visus mūsų įžeidimus ir nusižengimus, klaidų nuodėmes ir prašome atleidimo!

Viešpatie, Aukščiausias Dieve, mes prašome, kad padėtum visiems žmonėms, kuriuos mes esame įžeidę, mums  a t l e i s t i  bei tobulai ir visiškai išlaisvinti mus dabar ir visados!

Prašau, Aukščiausias Viešpatie, prašau, Aukščiausias Viešpatie, prašau, Aukščiausias Viešpatie!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, Kūrėjau Danguje!

Ir mes dėkojame visiems visiems žmonėms už atleidimą bei visišką ir tobulą mūsų išlaisvinimą su Aukščiausio Dievo pagalba. Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Aukščiausias Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, už mane patį (pačią), už mano šeimos narius ir visus mano Protėvius iš visų ankstesnių laikų, per visus mūsų įsikūnijimus, Aukščiausias Viešpatie, mes prašome, kad Tu padėtum mums atleisti bei visiškai ir tobulai išlaisvinti visus žmones, kurie kokiu nors būdu kažkada mus įžeidė.

Prašau, Aukščiausias Viešpatie, prašau, Aukščiausias Viešpatie, prašau, Aukščiausias Viešpatie!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, Kūrėjau Danguje!
Ir su Aukščiausio Dievo pagalba, mes iš tikrųjų atleidžiame bei visiškai ir tobulai  į s i s ą v i n a m   atleidžiame bei priimame visus žmones, kurie mus buvo įžeidę. Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Aukščiausias Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, už mane patį (pačią), už mano šeimos narius ir visus mano Protėvius iš visų ankstesnių laikų, per visus mūsų įsikūnijimus, Aukščiausias Viešpatie, mes prašome, kad Tu padėtum mums atleisti bei visiškai ir tobulai išlaisvinti visus žmones, kurie kokiu nors būdu kažkada mus įžeidė.

Prašau, Aukščiausias Viešpatie, prašau, Aukščiausias Viešpatie, prašau, Aukščiausias Viešpatie!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, Kūrėjau Danguje!

Ir su Aukščiausio Dievo pagalba mes iš tikrųjų atleidžiame bei visiškai ir tobulai  i š l a i s v i n a m   save už visus tuos kartus, kad mes patys save ir kitus įžeidinėjome.  Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Aukščiausias Viešpatie, Kūrėjau Danguje, gavę šį išsivadavimą, laisvę ir ramybę, garbę ir naują gyvenimą, mes džiūgaujame ir dėkojame už tą meilę, gyvenimą, šviesą ir tobulybę, kuriuos dabar gauname Tavo malonių ir geradarybių dėka. Dabar ir visados!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie Dieve Danguje,

ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

 

(6) MALDA UŽ VISAS RASES, VISAS TAUTYBES, 

VISĄ ŽMONIJĄ, ŽEMĘ IR VISA KAS GYVA

Aukščiausias Viešpatie, Kūrėjau Dieve, mes Tavo vaikai, Tavo nuolankūs vaikai.

Mes mylim Tave ir dėkojam už Tavo nuolatinę meilę ir geradarybes, už visas rases, visas tautybes, visą žmoniją, už visus laikus per visus mūsų įsikūnijimus. Už visas nelaimes ir negeroves, kuriuos mes suteikėme vienas kitam, patys sau, Žemei ir gyvybei Žemėje mintimis, žodžiais ar darbais, sąmoningai ar nesąmoningai, mes prašome atleidimo – už visas mūsų nelaimes ir pyktį, ir mes prašome, a t l e i s k i t e  mums.

Prašome, Aukščiausias Viešpatie, prašome, Aukščiausias Viešpatie, prašome, Aukščiausias Viešpatie!

Ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausias Viešpatie!

 

Ir mes iš tikrųjų tobulai ir visiškai su Aukščiausio Dievo pagalba atleidžiame ir išlaisviname vienas kitą, patys save ir savo gyvenimą. Dėkojame Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Viešpatie Dieve, Aukščiausiasis Kūrėjau Danguje, prašau, padėk mums jausti nuolankumą ir pagarbą visam gyvenimui ir suvokti savo atsakomybę vienam už kitą, už mus pačius, už žemę ir visa kas gyva šioje ramybės ir harmonijos Visatoje, už visus gyvenimus per visus mūsų įsikūnijimus!

Prašau, padėk mums, Aukščiausiasis Viešpatie, suderinti mūsų sąmonę, mūsų protą, mūsų poelgius su mūsų vidinio balso kilniadvasiškumo, meilės ir tiesos banga – Tu, Aukščiausias Viešpats Dievas Danguje, dabar ir visados.

Dėkoju Tau, Aukščiausiasis Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, dėkoju Tau, Aukščiausias Viešpatie!

Amen.

 

(7) MALDA VISAPUSIŠKAM TARPUSAVIO SANTYKIŲ IŠGYDYMUI

Aukščiausias Viešpatie Danguje, mes Tavo vaikai, Tavo nuolankūs vaikai.

Mes atsiduodame Tau savo meilę. Mes dėkojame Tau už Tavo nuolatinę meilę ir palaiminimą!

Prašau, mes prašome, Aukščiausiasis Viešpatie, kad vadovautum mums, vestum mus į savąjį gyvenimą, savąją šviesą ir savąją meilę!

Mes prašome Tavęs, Dieve Tėve, kad Tavasis tobulumas taptų mūsų tobulumu, kad Tavoji meilė taptų mūsų meile, kad Tavo gyvenimas taptų mūsų gyvenimu, kad Tavoji šviesa taptų mūsų šviesa dvasiškai, mentaliai, emociškai, fiziškai, ir visais kitais dieviškais būdais. Mes dėkojame Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už Tavo palaiminimus. Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už Tavąją meilę!

Mes prašome, Aukščiausiasis Viešpatie, sujunk mus su savąja Žeme, savuoju Dangumi, su Savimi, su visa Kūrinija ir pačiais, protą su jausmais, su kūnu ramybėje, Gyvenime, Šviesoje ir Tobulybėje!

Mes prašome Tavęs, Aukščiausiasis Viešpatie, kad Tavo tobulumas taptų mūsų tobulumu, kad Tavoji meilė taptų mūsų meile, kad Tavasis gyvenimas taptų mūsų gyvenimu, kad Tavo Šviesa taptų mūsų Šviesa dvasiškai, mentaliai, emociškai, fiziškai, ir visais kitais dieviškais būdais.

Mes dėkojame Tau, Aukščiausiasis Dieve, už šią laisvę, dėkojame Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už Tavo meilę, dėkojame Tau, už visų šitų tarpusavio santykių išgydymą, dėkojame Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už gyvenimo dovaną ir už visas kitas dovanas, kurias Tu mums visados duodi!

Aukščiausiasis Viešpatie, Kūrėjau Dieve, mes esame Tavo vaikai, Tavo nuolankūs vaikai.

Mes duodame Tau savo meilę ir mes dėkojame už Tavo nuolatinę meilę ir palaiminimus, mes laiminame visą Tavo Kūriniją visoje Visatoje ir mes pripildome visą Kūriniją savo meile!

Mes, laiminame Žemę, Mėnulį, Visas Planetas, Saulę, visas Žvaigždes ir visus Dangaus kūnus. Mes laiminame medžius, augalus, gėles, vandenis, žuvis, paukščius, vėją, vabzdžius, g y v u l i u s,  visą Žmoniją, visą Gyvybę Žemėje ir visoje Visatoje.

Ir mes pripildome viską aplinkui, visą laiką, visą erdvę ir visus lygmenis savo meile, kadangi mes švenčiame Laisvės, Gyvenimo, Meilės ir Išgydymo dovaną dabar ir visados, dabar ir visados, dabar ir visados!

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Dieve Kūrėjau Danguje, Ačiū Tau Aukščiausiasis Viešpatie!

 

(8) MALDA VISIŠKAM ASMENINIAM IŠGYDYMUI.

Aukščiausias Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, aš Tavo vaikas, Tavo nuolankus vaikas.

Aš duodu Tau savo meilę ir dėkoju Tau už Tavo pastovią meilę ir palaimą.

Prašau, Aukščiausiasis Viešpatie, vesk mane, vadovauk man ir nukreipk mane į Tavąjį gyvenimą, Tavąją Šviesą ir Tavąją Meilę.

Aš prašau, Aukščiausiasis Viešpatie, kad Tavo tobulumas taptų mano tobulumu, kad Tavo meilė taptų mano meile, kad Tavo gyvenimas taptų mano gyvenimu, ir kad Tavo Šviesa taptų mano Šviesa dvasiškai, protiškai, jausmais, fiziškai ir visais kitais dieviškais būdais. Aš dėkoju Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už šituos palaiminimus, ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už Tavo meilę. Aš prašau, Aukščiausiasis Viešpatie, kad sujungtum mane su Savo Žeme, Savo Dangumi, su Savimi, su visa Kūrinija ir manimi pačiu – protą su jausmais, su fiziniu kūnu ramybėje, gyvenime, meilėje ir tobulybėje.

Aš prašau, Aukščiausiasis Viešpatie, kad Tavo tobulumas taptų mano tobulumu, kad Tavo meilė taptų mano meile, kad Tavo gyvenimas taptų mano gyvenimu, ir kad Tavo Šviesa taptų mano Šviesa dvasiškai, protiškai, jausmais, fiziškai, ir visais kitais dieviškais būdais. Aš dėkoju Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už šitą laisvę, dėkoju Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už Tavo meilę, dėkoju Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už mano išgydymą, dėkoju Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, už šitą Gyvenimo dovaną ir už visą tą nesuskaičiuojamą daugybę dovanų, kurias Tu man visada duodi.

Aukščiausiasis Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, aš Tavo vaikas, Tavo nuolankus vaikas, aš duodu Tau savo meilę ir dėkoju Tau už Tavo pastovią meilę ir palaiminimus.

Aš laiminu visa, kas Tavo sukurta visoje Visatoje ir aš  p r i p i l d a u  Visą Visatą savąja meile.

Aš laiminu Žemę, Planetas, Saulę, visas Žvaigždes ir visus Dangaus kūnus.

Aš laiminu medžius, augalus, gėles, vandenis, žuvis, paukščius, vėją, vabzdžius, gyvūnus, visą Žmoniją, visą gyvybę Žemėje ir visoje Visatoje. Ir aš užpildau viską, visą laiką, visą erdvę ir visus išmatavimus savo meile todėl, kad aš švenčiu šią laisvės, gyvenimo, meilės ir išgydymo dovaną Dabar ir Visados.

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie Dieve, Danguje,

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie,

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie!

 

(9) DĖKINGIMO MALDA

Aš sukūriau ramybę ir atvėriau visą savo esybę šitai šviesai ir gyvenimo galybei ir Dievui, aš susijungiu su šiuo matomu ir nematomu Kūrėju pagarbiai ir nuolankiai. Aš reiškiu gilią pagarbą viskam, kas yra su šia nauja būsena ir gyvenimo padėtimi. Aš patekau į mus supantį išorinį ir vidinį pasaulį, kad prašyti sau (kitiems) tobulo, laimingo, sveiko kūno, proto ir dvasios, išsilaisvinimo nuo visų ankstesnių problemų ir ligų. Ir todėl, kad aš gyvenu savo gyvenimą, aš esu natūraliai tobulos sveikatos!

Aš gyvenu, aš esu laisvas žmogus, aš gyvenu, aš esu sveikas žmogus, aš gyvenu su Dievu.

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie Dieve, Kūrėjau Danguje, ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie, ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie!

Dabar ir visados! Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie!

 

(10) DOSNUMO MALDA

Prašau, Aukščiausiasis Viešpatie, atverk mano protą, širdį ir visą mano esybę savo tobulai begalybei, dosniam klestėjimui ir meilei, prašau, padėk, kad viskas, apie ką aš galvoju, kalbu ir ką darau, būtų užpildyta Tavo tobula begalybe, dosniu klestėjimu ir meile.

Prašau, leisk man visada būti palaimintam Tavo Dangaus ir Žemės turtais bei dosnumu.

Prašau, vesk mane, vadovauk man ir rodyk kelią į Tavo gyvenimą, Tavo Šviesą, Tavo Meilę ir Tavo Galybę ir dosnų klestėjimą!

Gyvenimas – Šventė, kaip dovana Tavo duota, Aukščiausiasis Viešpatie, dabar ir visados!

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie,

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie,

Ačiū Tau, Aukščiausiasis Viešpatie!

 

(11) IŠPAŽINIMO MALDA

Prašau, Dieve Tėve, atleisti man ir visiems, kurie mane kada nors kankino bei įskaudino!

Atsiprašau, Aukščiausiasis Dieve, visų, kuriems blogą padariau, ar vėliau, į klaidų nuodėmę įvėliau!

Atleidžiu tiems, ant kurių supykau, atsiprašau tų, kuriuos suerzinau!

Aukščiausias Viešpatie, Dieve Tėve, prašau, atleisk man ir Jiems visiems!

Prašau, padėk, kad visi kaltininkai atleistų vieni kitiems, o visi nukentėjusieji kaltininkams!

O, Dieve Tėve, atleisk mums visiems už mūsų nuodėmes!

Atleisk matomas ir nematomas, laisva valia ir nelaisva valia, suvoktas ir nesuvoktas nuodėmes!

Išlaisvink mus, prašau, suteik mums visapusišką dvasinę ramybę bei dvasinę harmoniją, suteiki ryšį su Tavimi, jog išnyktų mūsų klaidų pasekmės, dvasiškai išvalyki, sustiprinki ir globoki, kad neklystume – prašome Tave, Dieve Tėve, per amžius. Amen! (x3)

Ačiū Tau labai, Aukščiausiasis Dieve,

Ačiū Tau labai, Aukščiausiasis Dieve,

Ačiū Tau labai, Aukščiausiasis Dieve!

Amen.

***

unikauskas.blogspot.com

 

R.G.Narajano nuotr.