Malda

Viešpatie, padėk man pasijusti Tavo vaiku.
Viešpatie, Tu Tas, kuriame yra Viskas.
Tu Tas, kuris myli viską,
Tu Tas, kuris priima viską neteisdamas ir nevertindamas.

Išmokyk mane neteisti, nes aš – Tavo vaikas.
Išmokyk mane atleisti, nes aš – Tavo vaikas.
Išmokyk mane priimti, nes aš – Tavo vaikas.
Išmokyk mane neatsakyti į pyktį pykčiu, nes aš – Tavo vaikas.
Išmokyk mane mylėti savo artimą, net jei man atrodo,
kad jis nevertas  meilės, nes aš – Tavo vaikas.
Išmokyk mane priimti save patį, nes aš – Tavo vaikas.

Viešpatie, Tu Tas, kuris veda mane.
Viešpatie, Tu Tas, kuris perspėja mane.
Viešpatie, Tu Tas, kuris nepalieka manęs niekada.
Leisk man Tave girdėti.

 

Iš A.Ilgevičienės knygos „Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Lietuvoje“.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt