Maldos Šventąjam Mokytojui

„Mokytojas yra vienas – Pasaulio Siela“ (J.P.Blavatskaja). IMG_9778

Šias maldas galima kartoti tiek kiekvieną atskirai, pavyzdžiui, asmeninių ar grupinių užsiėmimų pradžioje, prieš ar po meditavimo – būvos, tiek visas kartu – kaip vieningas pratybas, – širdžių nuskaidrinimui, proto apvalymui bei deramo Vidinio Ketinimo dvasinėms pratyboms įtvirtinimui.

Galėtume pasakyti ir šitaip – te nepasirodo tai pernelyg griežta – išgirsti vidinio, šventojo Mokytojo šaukinius yra svarbiausia mūsų pareiga šioje žemėje. Mokytoją galima įsivaizduoti tiek vyriškuoju, tiek moteriškuoju pavidalais, jo Esmė yra už visų pasireiškimų ir pavidalų.

***

Mano Šventasis Mokytojau,

Pasireiškiantis visose skvarmose

Esantis manyje ir visuose pavidaluose

Padovanok man vienybę su Tavimi

Kad galėčiau Tave girdėti, jausti ir matyti

Atleisk už nesąmoningas klaidas ir paklydimus

Parodyk kryptį mano gyvenime

Primink nuorodą ir kelią

Padėk eiti į Tave ir Tave pasiekti,

Spindinčiame Žinojime,

Meilės Šviesoje ir Ramybėje,

Aukščiausioje Vienovėje ir Taikoje

Esu Pilnatvė ( 3 k.)

***

Mano Mokytojau,

Dvasios vadove,

Padėk man pasiekti

Tavame tyliame Džiaugsme spindintį Žinojimą

Kad galėčiau toliau eiti

Tavo nueitu Keliu

Kad galėčiau toliau sekti

Paskui tavąją Žvaigždę

Kad galėčiau įžengti

Į tikruosius mūsų Dvasios namus.

Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip.

***

Mano Šviesusis Mokytojau,

Tėve ir drauge,

Laukiu tavųjų ženklų

Ir draugiškų nurodymų.

 

Padėk man išgirsti

Tavo Dvasios šaukinius

Šiame gyvenimo triukšme.

 

Padėk man atskirti

Tikrąsias vertybes – nuo įsivaizduojamų:

Tikrąją Taiką – nuo prieštarų

Tikrąją Ramybę – nuo sustingimo

Tikrąjį džiaugsmą – nuo jausmingumo

Tikrąją Meilę – nuo prisirišimo

Tikrąjį Žinojimą – nuo protavimo

Tikrąjį Buvimą – nuo nebūties.

 

Suteik man savo Malonę Atbudimui

Kad pasiekčiau išlaisvinantį Suvokimą

Ir sugrįžčiau į savąją Taiką, tavojoje Taikoje.

Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip.

***

Kviečiu Tave,

Mano vidinis Mokytojau,

Kuris esi vienas mums visiems

Apreikšk man savo deivišką Malonę.

 

Visur esanti Dvasia,

Visuomet būdama su manimi

Padėk man,

Atveriant sąmoningumą

Suteik pagalbą ir prieglobstį

Prašau tavęs.

 

Padėk ugdyti savarankiškumą

Ir aiškų žvilgsnį į save

bei apsireiškiantį gyvenimą.

 

Padėk išlikti savoje Dvasios ašyje

Ir būti tikruoju Stebėtoju.

 

Padėk išlaikyti tyrą vaiko žvilgsnį

Į žmones ir pasaulį,

Būti sąžiningam ir paprastam

Kiekvieną gyvenimo dieną.

 

Leisk man priimti žmones tokius,

Kokie jie yra šiandien.

Leisk man priimti save tokiu,

koks esu šiandien.

 

Padėk man jausti Gyvenimą širdimi,

Išmokyk mane romumo ir susitaikymo.

 

Padėk man surasti

Savąją taiką ir ramybę

Tavo Ramybėje ir Taikoje.

 

Padėk išgirsti tavo tylų balsą

ir apsaugok mano bundančią sielą

nuo pagundų ir klydimų.

 

Padėk atrasti kelią išbandymuose,

Man einant iš nesupratimo į savąją Šviesą.

Ir Būti Joje kartu amžinybėje,

Ramybėje, Džiaugsme ir Taikoje,

Meilėje, Žinojime ir Būvoje,

Kad išsipildytų Tavoji Valia ir Malonė.

Per Omžius Omžinuosius (3 k.)

 

Esu Taika 3 k.

Esu Ramybė 3k.

Esu Džiaugsmas 3 k.

Esu Meilė 3 k.

Esu Žinojimas 3 k.

Esu Buvimas 3 k.

Ir tebūnie Taip ( 3 k. )

***

Pasaulio Mokytojau, vidinis šventas Mokytojau! Išvalyk mano širdį ir protą, padėk praregėti, atsibusti iš šio pasaulio sapno. Tegu tai įvyksta nei anksčiau, nei vėliau, o Dabar.  Dovanok jėgų ir sustiprink mane savo Buvimu. Tebūva Tyla ir Ramybė mano širdyje, teįsilieja ji į bendrą Visatos Suvokimą. Tebūnie Meilė ir Šviesa manyje ir tarp mūsų. Ir tebūnie tai mano būdas būti – Meilėje, Tiesoje, Ramybėje, Šviesoje. Om.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

IMG_9778

Palanga, 2013. Kirilo nuotr.