Multfilmas: Yogin

  Su jumoru apie Dešiniojo Kelio ir Kairiojo Kelio jogos praktikus.

Pradžiai rimta ištrauka iš svamio Ramajandos knygos „Krija joga“:

„Grožis, jogų supratimu, apima ne tik visų rūšių meną, visas jo apraiškas, tačiau jis yra visose gyvenimo fazėse ir formose. Krija jogas mato gėrį visose gyvenimo apraiškose, ir netgi tai, kas paprastiems žmonėms atrodo atstumiama, Krija jogui yra tik tos didžiosios kovos, kuri vyksta visoje Gamtoje tarp Evoliucijos ir gyvenimo Neapibrėžtumo, požymis. Tas, kuris įžengė į Išminties Kelią, jau negali sustoti. Jis turi eiti pirmyn, aukštesnio ir tobulesnio vystymosi link, nesitenkindamas tuo, ką jau yra pasiekęs; arba jis turi panaudoti įgytas galias, siekdamas užkirsti kitiems kelią į nušvitimą ir kartu tapdamas Kairiojo Kelio mokiniu – Juoduoju Magu.“

***

O štai ir pats filmukas – tiesiai iš „You Tube“ – ŽIŪRĖTI ČIA.

***

Taip joga, deja, dažnai yra praktikuojama Vakarų pasaulyje – tikintis galių ir amžinos jaunystės, virstama pelenų krūvele…

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt