Pastabos apie Kriją Jogą

Dažnai mes klaidingai suprantame Krija Jogos reikšmę. Krija Joga yra kvėpavimo veiksmas, savęs įvaldymas, kvėpavimo ir gyvenimo vadyba.

Tai jūsų gyvojo Dievo (kvėpavimas) bei pirmojo Dievo (Ganėša) garbinimas. Jeigu jūs tik pašalinsite žodį joga, krijos reikšmė liks jūsų pirmas ir paskutinis įkvėpimas šiame kūne. Jūsų pirmas įkvėpimas, kurį jūs įkvėpėte jūsų gimimo dieną, jau yra praeitis. Jūsų paskutinis įkvėpimas šiame kūne dar neatėjo. Jūs esate tarp praeities ir ateities įkvėpimų, tai yra dabartinis įkvėpimas. Šis dabartinis įkvėpimas yra praeities ir ateities įkvėpimų įrodymas.

Kai šios trys gyvenimo jėgos – praeitis, dabartis ir ateitis (kvėpavimas) yra sujungiamos kartu, jūs keliaujate už kvėpavimo, kas yra vadinama Nirbikalpha Samadhi. Jūs tampate Paramhansa (viena iš šio dvasinio titulo reikšmių yra „esantis už kvėpavimo“ –  vert.past.).

Krija parodys jums dvasinę autostradą. Sujungs jus su praeitimi, jūsų pirmuoju įkvėpimu, su jūsų ateitimi, paskutiniuoju įkvėpimu per dabarties įkvėpimą. Tai yra vadinama joga/jungtimi, vienybe ir panirimu į Samadhi.

Girijee

Lenkdamasis Babos (svamio Šri Šankaranandos Giri) Lotoso Pėdoms

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt