Dešimt Ošo patarimų

osho-quotes1. Žmonės viską priima taip rimtai, kad tai tampa našta jiems patiems. Mokykitės daugiau juoktis. Sakyčiau, kad juokas toks pat šventas, kaip ir malda.

 2. Kiekvienas veiksmas veda į greitas išdavas. Tiesiog būkite dėmesingi ir stebėkite. Subrendęs žmogus – tas, kuris stebėjo save ir surado, kas jam teisinga ir kas neteisinga; kas gerai ir kas blogai. Ir dėka to, jog jis surado tai pats, žmogus turi didžiulį pasitikėjimą: net jei visas pasaulis kalbės kažką kita, jam niekas nepasikeis. Žmogus turi savo paties patirtį, kuria jis gali pasiremti, ir to visiškai pakanka.

3. Visi mes ypatingi. Niekada niekieno neklausinėkite, kas teisinga, o kas ne. Gyvenimas – eksperimentas, kurio metu dera išsiaiškinti, kas teisinga, o kas neteisinga. Kartais, gali būti, jūs pasielgsite neteisingai, tačiau tai suteiks atitinkamos patirties, ir jums tai bus naudinga.

 4. Būna akimirkų, kai Dievas ateina ir beldžiasi į jūsų duris. Tai ir yra meilė – Dievas, besibeldžiantis į jūsų duris. Per moterį, per vyrą, per vaiką, per meilę, per gėlę, per aušrą ar per saulėlydį… Dievas gali belstis milijonais būdų.

 5. Troškimas būti neįprastu – tai labai įprastas troškimas. Atsipalaiduoti ir būti įprastu – iš tikrųjų neįprasta.

 6. Gyvenimas – tai paslaptis. Jo negalima nuspėti. Tačiau yra daug žmonių, kurie norėtų gyventi nuspėjamą gyvenimą, nes tuomet nebūtų baimės. Viskas būtų apspręsta, nebūtų jokių abejonių.

 7. Iš pradžių išmokite būti vieni. Pradėkite jausti malonumą dėl savęs paties. Pradžioje tapkite tokiu iš tiesų laimingu, kad neturėtų reikšmės tai, jog niekas pas jus neateis; jūs esate pilni, užpildyti. Jeigu niekas ir nepasibelstų į jūsų duris, vis viena viskas tvarkoje – jūs nieko neprarandate. Jūs ir nelaukiate, kad kažkas ateitų ir pasibelstų į jūsų duris. Jūs namuose. Jeigu pas jus kažkas ateis – puiku, nuostabu. Jei niekas neateis – taip pat gerai, taip pat puiku. Tuomet jūs galite imti bendrauti su kitais. Dabar jūs galite daryti tai kaip šeimininkas, o ne kaip vergas, kaip imperatorius, o ne kaip vargeta.

 8. Jeigu tu turtingas, negalvok apie tai, jeigu tu vargšas – nepriimk savo neturto rimtai. Jeigu tu gali gyventi pasaulyje, prisimindamas tai, jog pasaulis – tai tik vaidinimas, tu būsi laisvas, tavęs nepalies kentėjimai. Kančios – tai rimto požiūrio į pasaulį išdava; palaima – žaismingumo išdava. Priimk gyvenimą kaip žaidimą, džiaukis juo.

 9. Drąsa – tai judėjimas į nežinomybę, nepriklausomai nuo visų baimių. Drąsa – tai ne bebaimiškumas. Bebaimiškumas atsitinka tuomet, kai jūs tampate vis drąsesnis ir drąsesnis. Tai aukščiausias drąsos išgyvenimas – Bebaimiškumas; tai drąsa, tapusi visiška. Tačiau pačioje pradžioje skirtumas tarp bailio ir drąsuolio ne toks jau didelis. Vienintelis skirtumas tame, jog bailys klausosi savo baimių ir seka jomis, o drąsuolis palieka jas nuošalyje ir juda toliau. Drąsuolis eina į nežinomybę, nežiūrint visų jo baimių.

 10. Jūs keičiatės kiekvieną akimirką. Jūs – upė. Šiandien ji teka viena kryptimi ir tam tikrame klimate, rytoj – kitame. Aš nei karto nemačiau vieno ir to paties veido du kartus. Jis keičiasi. Jis nuolat keičiasi. Tačiau reikia turėti įžvalgias akis, kad tai matyti. Nes nusileidžia dulkės, ir visa atrodo sena: atrodo, kad viskas jau buvo.

Klausykite kuo labiau sąmoningai. Budinkite save.

Atverkite akis. Atsibuskite. Vėl klausykite.

osho-quotes

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt