Koanai suvokimui

Koanai platesniam suvokimui.

Nužudyk savyje norą „kažką padaryti“. Nėra nei misijų nei tų, kas jas atlieka. Tapk tuštuma, kuri stebi pati save. Kai tapsi tuštuma – tuštuma taps veiksminga. Tavo kūnas tuščias lyg statinė. Tavo protas ramus lyg kalnų ežeras.

Kas yra statinė ir kas kalnų ežeras? Atsakyk Man, stebėtojau. Tas, kas atsako, nėra stebėtojas. Tas, kas ištaria žodį – nėra stebėtojas. Kas esi tu?

***

Kai išnyksta abejonės ir nebėra pasirinkimo, ateina laisvė. Laisvė nuo ko? Kas yra laisvas ir kas ne? Vienas Rytų mokytojas paklausė, kaip skamba pliaukštelėjimas vienu delnu? Atsakymas nužudo Atsakymą. Žodis nužudo ŽODĮ. Kai protas ilsisi – matau pro langą kaimyną triūsiant. Kokia to nauda? Kas klausia ir kas atsako?

***

Visaapimantis suvokimas nėra tai. Ir nėra ne tai. Kam reikšti žodžiais tai, kas neišreiškiama? Pasiimki lazdą ir eik į kelią. Nužudyk savo suvokimą. Kai tapsi tuo, kuo Esi, atsivers vartai, kurių nėra.

Koks garsas atsiveriančių vartų, kurių nėra? Atsakyk, jei gali. Arba paimk lazdą ir leiskis į kelią.

Keliauk už proto, broli, klausykis tylos balso. Išgirdęs nužudyk tą, kuris išgirdo. Pats tapk balsu ir tuo, kas girdi. Jei neišeina – imk lazdą ir leiskis į kelią. Keliauk tiek, kiek prireiks, kad sustoti ir nesustoti. Eiti ir neiti.

Kas kalba? Ir kas čia klauso?

***

-          Kaip skamba tyla, ar tyla turi garsą?, – ištarė Mokytojas.

-          Nežinau, Mokytojau, išmokyk mane girdėti tylą.

-          Keistas prašymas, sūnau. Jei nežinai, kaip skamba tyla, kaip gali ją girdėti! Kas yra tyla ir kas esi tu? Koks skirtumas tarp to, kas klauso ir to, kas klausoma? Niekas nieko negali išmokyti.

-          Ką gi man daryti, Mokytojau, kur slypi girdėjimas?

Mokytojas kilsteli ranką ir sustingsta.

-          Tylos čia nėra. Tyla yra čia. Savo klausimus tu uždavei. Gali jau eiti, – Mokytojas taria.

Tuomet mokinys išgirdo tylą. O gal tyla išgirdo mokinį.

***

R.G., 2009 12. 31

Ω Ω Ω

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.

Parašykite komentarą