Ramana Maharši: patarimai mokiniui

Ramana_3_swKartą Indijos šventasis ir jogas Ramana Maharši pasakė mokiniui:

— Būk tuo, kuo Esi. Tu – Šiva.

— Aš nesuprantu Jūsų, Mokytojau, — atsakė pasimetęs mokinys. — Duokite man praktiką, prašau.

— Gerai, tuomet susitelk į tyrąją sąmonę. Panaudok savo valią (iccha), tam, kad tai padaryti.

— Man nieko neišeina, Mokytojau.

— Kodėl gi?

— Mano protas nuveda mane šalin nuo šios būsenos.

— Gerai, išvalyk savo protą. Sutelk savo dėmesį į mintį „Aš esu sąmonė“. Kartok mantras.

— Deja, negaliu ir šito padaryti.

— Kodėl?

— Aš nuolat galvoju apie pasaulietinius malonumus, apie seksą, apie savo gyvenimo tikslų pasiekimą.

— Tuomet vesk ir susirask gerą darbą. Dalį savo uždarbio atiduok vargšams. Atlik hathą jogą, medituok į Mokytojo (guru) ar kažkokios dievybės skvarmą (formą) …

***

Beje, kai Ramana Maharšio klausdavo apie tai, ar jis turįs mokinių, jis visada atsakydavo vienodai: „Neturiu jokių mokinių“.

Žmogus, suvokęs savo „Aukščiausiąjį AŠ“ – Aš Esu Šiva (visą savo gyvenimą praleidęs prie Arunačalos kalno, kuris Indijoje nuo seno laikomas šventkalniu – įsikūnijusiu Šiva) – matąs visur ir visame šį „AŠ“. Tai yra Vienovės pasaulėvyda, įkūnyta žmoguje ir pasireiškianti per žmogų. Tai Visuotinis Vienis, jame nėra priešybių, nėra kažko, kas būtų atskirta arba ne visiškai vieninga, nėra siekiančiojo ir to, kas pasiekė. Mokytojas ir mokinys yra Viename Kūne, Aukščiausiame Kūne – Perkūne.

Šioje ištraukoje duotos praktikos, nuo aukščiausios iki paprasčiausios – Uppaya Dharma. Uppaya arba uppa – tai konkretus tikslo pasiekimo būdas, metodas. Upės Darna, jei išsireikštume lietuviškai.

1. Aukščiausia praktika – suvoki – aš esu Šiva (Dievas; Deiva_Vieda). Ne ateityje būsiu, o JAU Esu (nepainioti su ego). Mokytojas sako – „būk tuo, kuo Jau esi“. Suvok, kas Esi! Tai būsena be siekimo-pasiekimo.

2. Dvasinės valios pagalba susitelki į Tyrąją Sąmonę. Tai jau procesas – susitelkimas-koncentracija.

3. Išvalyk savo protą – kartok mantras, susitelk į mintį „Aš Esu Sąmonė“. Tai džapa, kartojimas.

4. Atlik visas kitas praktikas – tai kriya (veiksmo) joga: neatlygintina tarnystė, meditacija į mokytojo ar dievybių skvarmas ir savybęs, jogų pratimai ir kt.

Tai yra keturi veikimo-neveikimo (praktikos-nepraktikos) lygmenys.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Ramana_3_sw

Ramana Maharši