Šivanandos žinutė. Apie jogą ir ramybę.

SIVANANDKur yra ramybė? Ji yra netrokštančio žmogaus širdyje, kuris suvaldęs savo jusles ir protą. Ramybės ir palaimos nėra knygose, bažnyčiose ir vienuolynuose. Ji atsiveria kai išaušta Atmano (Dvasinis) pažinimas.

OM

1945, rugsėjo 8 d.

Mylimas Atmaramai,

 

Ši samsara (priežasčių-pasekmių pasaulis) yra bedugnis vandenynas. Troškimai yra jo vandenys. Gašlumas ir gobšumas yra krokodilai. Prisirišimas yra banginis. Iliuzija (moha) yra ryklys.

Kaip sunku yra perplaukti šį vandenyną! Išties, palaiminti yra jogai, kurie perplaukė jį ir ragauja neišsenkančią Amžinojo Palaimą!!

Linkiu tau tapti jogu.

***

OM

1950, birželio 1 d.

Maharani Surat Kumari,

 

Suprask gyvenimą. Suvok dėsnius ir principus, kurie valdo gyvenimą. Pagerink savo gyvenimą. Medituok reguliariai. Tu pateksi Aukščiausios Tylos harmonijos vidun.

Amžinojo gyvenimo kelias – tai harmonija ir ramybė. Tai tvarkos ir taikos kelias. Rask šį kelią atitraukęs jusles (nuo objektų – tapęs Stebėtoju) ir nuraminęs proto bangas. Įeik į Aukščiausią Tylą ir pajausk vidinę harmoniją. Gyvenk tiesoje.

Tebūnie Aukščiausia Tyla tavo namai.

 

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt