RG: Dangus nėra teisus, jis niekada neklysta

RG_piesinysDangus nėra teisus, jis niekada neklysta. Tai buvimas Ašyje. Ašies-Stebėtojo niekas neliūdina ir nelinksmina, tai save suvokiantis ramus Sąmoningumas.

Dangus nėra teisus, jis niekada neklysta. Esu tik ranka rodanti į Dangų ir į Ugnį. Ne į kažkokį akivaizdų daiktą ar reiškinį, tegu ir labai brangų. Dangus yra pilnas ir Ugnis pilna. Protas dangų skirsto dalimis, jausmai jaukia suvokimą, svarbumo pojūtis iškreipia erdvę. Tai, kas keičiasi, nėra Tikrovė. Tikrovė yra patirtis, kurią galime pažinti ramiu protu ir ramiais jausmais. Tai, ką rašome ir sakome, nėra tikrovė, o tik menamo gyvenimo pasireiškimai, mintys ir jausmai. Buvimas teisiu nėra tikrovė, ir klaida nėra tikrovė. Nes Tikrovė nėra teisi ir ji niekada neklysta…

Negaliu jums nieko teigti ar juolab prisakyti: tik paprašyti žiūrėti į VISĄ Dangų ir Ugniją, o laikinus pasireiškimus priimti tokius, kokie jie ir yra – menamais ir praeinančiais. Tai, kas keičiasi, nėra Tikrovė, tik debesys danguje. Bėgti paskui debesį? Tik žaidžiant, linksma vaikytis debesis. Jei su tyliu džiaugsmu be susireikšminimo. Būna lengvų debesų, būna sunkių lietaus debesų. Iškritus lietui dangus vėl nušvinta. Amžinas Stebėtojas tuos pasikeitimus paliudija. Tik paliudija.

Protas svarsto ir lygina.  Protas kuria pasaulio atspindžius (asmeninius pasaulius), pats būdamas dievišku gamtos atspindžiu. Ramus protas dažniausiai įgyjamas ilgų pratybų metu, nors visaip būna. Nėra jokio vystymosi, dera tik nusimesti marškas, kurios mums trukdo matyti aiškiai, ir kad meilės ir suvokimo agna tekėtų laisvai. Mes jau esame tobuli ir džiaugsmingi, tik mūsų susireikšminimas ir atskirumo pojūtis uždengia suvokimą. Uždengtam suvokimui vystymasis yra. O iš paukščio žvilgsnio matyt, jog jis yra tik menamas, tik regimas.

Ta žmogaus susivokimo dalis, kuri „vystosi“, ji kuria dvilypį asmeninį pasaulį, pagrįstą rungtyniškumu, ginču, kova ir pergale. Vidinės kovos ir vidinė nedarna nešamos išorėn, tampa pykčiais ir karais visose gyvenimo srityse. Rungtyniškumas skatina augimą? Tik pačiame paprasčiausiame, „gyvuliniame“ pasaulyje, kuriame išlieka stipriausias ir apsukriausias, nugalėdamas, paneigdamas visus kitus. Paneigęs kitus, jis naikina pats save, tačiau to nežino. Dar nežino. O gal nujaučia, bet žinoti nenori, priešinasi tam Žinojimui. Pasipriešinimas, prieštara – neramaus proto savybė. Pastebėkite visa tai ir tapsite laisvesni nuo dvilypio prieštarų pasaulio.

Ką turite daryti? Tik pastebėti, suvokti, kas vyksta jumyse ir aplink jus. Visa kita už jus padarys pats jūsų Suvokimas. Kai pastebėsite ir tai pripažinsite, bus sunku apsimesti prieš save patį (pačią), kad nepastebėjote… Visa kita vyks savaime.

Būtų taip puiku, kad savo susivokimu kurtume ne prieštarų, o grožio ir darnos pasaulį viduje, vidinės vienybės dvasioje, atrasdami darną savyje ir aplink save.

Būkite laimingi.

RG

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt

Yantra_yatra7