Evangelija pagal Tomą

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/03/rupintojelis.jpgPrieš daugiau nei šešiasdešimt metų šalia Nag Hammadi miestelio Egipte buvo rasta senovinių rankraščių kolekcija. Trylikoje papiruso knygų (kodeksų) iš viso buvo penkiasdešimt du rankraščiai, parašyti koptų kalba. Iš jų visų vienintelis buvo išlikęs beveik nepažeistas, tai – Evangelija pagal Tomą.

Ši evangelija, kurios autoriumi skelbiamas apaštalas Tomas (parašyta jo arba jo mokinių), skiriasi nuo keturių, taip vadinamų kanoninių. Jos tikslas nebuvo papasakoti Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją, o tik užrašyti jo paties pasakytus žodžius. Evangelijos parašymo data nėra aiški (datuojama nuo 60 iki 140 m. po Kr.), bet sprendžiant iš rašymo stiliaus, tikėtina, kad ji buvo parašyta anksčiau nei keturios kanoninės (dialogas yra archajiškesnė rašymo forma nei naratyvas).

Tai slaptų posakių (logijų) rinkinys. Ši evangelija išversta į daugybę dabartinių kalbų. Šią evangeliją sudaro Jėzaus pamokymai (logijai).

Kanoninėse Evangelijose pateikiamos trys pagrindinės idėjos – apie Dievo valdžią, apie meilę dievui ir artimiesiems, apie nuodėmių atleidimą – Evangelijoje pagal Tomą pakeičiamos mokymais apie vieningą dvasinį pradą, apie du būvius ir apie savęs pažinimą kaip išsigelbėjimo sąlygą. Pats išsigelbėjimas čia traktuojamas kaip ieškojimų kelias, ypatingas pažinimas, pasiekiamas per ekstazę, ypatingą būseną, o ne loginiu mastymu.

Šioje evangelijoje akcentuojama ir žmonių išrinktinumo idėja. Išsigelbėti, t. y., įveikti žemiškąjį gyvenimą ir patekti į Dangaus Karalystę, esą gali tik nedaugelis – tie, kurie turi dvasinį pradą. Minėtos idėjos sudaro gnosticizmo filosofijos pagrindą.

Skaitydami tiek kanonines, tiek apokrifines evangelijas, galime aptikti antrąjį šių šventraščių prasmių „dugną“. Labai daug to, ką galima išgirsti įvairiausiose dvasinėse tradicijose visame pasaulyje.

Jo mokiniai tarė Jam: Kokią dieną ateis karalystė? (Jėzus tarė): Ji neateis, kai laukiate. Nepasakys: Štai jinai čia. Arba: štai jinai ten; tačiau Tėvo karalystė plyti žemėje, o žmonės nemato jos./ Evangelija pagal Tomą 112.

Jėzus tarė: Parodykite man akmenį, kurį atmetė statytojai: tai kertinis akmuo./ Evangelija pagal Tomą 64.

O čia citatos iš kanoninės Evangelijos pagal Joną:

Jei netikėsite, kad Aš Esu, – mirsite savo nuodėmėse./ Jono 8:24

Sūnų būsite aukštyn iškėlę, tuomet suprasite, kad Aš Esu…/ Jono 8:28

Jei imsime suvokti ne tiesiogine, o perkeltine prasme, ką Jėzus kalbėjo (o juk jis mėgo kalbėti palyginimais, mėgo vartoti perkeltines prasmes) – ką tuomet reikš Aš Esu? Kiekvienas turi rasti atsakymą pats.

***

EVANGELIJA PAGAL TOMĄ.

***

 –

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt