Išminčių citatos 40

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJei sąmoningai kvėpuosite – jūs laikysite savo vidinį Mokytoją, o jis laikys jus. Sąmoningai kvėpuodami, jūs klausote savo vidinio Mokytojo, jis yra jūsų kūno ir proto valdovas. Tik kvėpuojant galite įgauti gebėjimą žengti į Dievišką karalystę. Kvėpavimas yra jūsų atsidavimas, Žinojimas, saulė ir Marijos sūnus, Kristus. Jis yra viskas. Turime lenktis Kvėpavimui.

Svamis Šankarananda Giris, 2011, Vilnius *

Viena nekelia abejonės: kuo mūsų gyvenimas materialesnis, kuo didesnis užsispyrimas, su kuriuo mes kabinamės už kūniškų malonumų, tuo baisesnė atrodo mirtis.

M.Čaterdži, L.Halovėjus „Mahatmos“

*

Jo mokiniai tarė Jam: Kokią dieną ateis karalystė? (Jėzus tarė): Ji neateis, kai laukiate. Nepasakys: Štai jinai čia. Arba: štai jinai ten; tačiau Tėvo karalystė plyti žemėje, o žmonės nemato jos.

Evangelija pagal Tomą 112

*

Visa – tuštuma, o forma – sutirštėjusi tuštuma.

Albertas Einšteinas

*

Sveikiausias dalykas yra tikėjimas, išpažinties atlikimas. Vien ėjimas į bažnyčią nepagelbės, Bažnyčia ne visuomet atlieka savo vaidmenį, nes nesuteikia autentiško liudijimo, santykio su tikinčiaisiais. O juk mes visi esame viena šeima ir reikia suvokti, kad mus sieja bendras jausmas – tikėjimas į Dievą ir jo didžiausia dovana – gyvenimas.

Dr. Arnoldas Valkauskas, kunigas egzorcistas

*

Šakninė kančios priežastis – tai susitapatinimas su mūsų mintimis, „istorijomis“, nė akimirkai nenurimstančiose mūsų protuose.

Echart Tolle

*

Būkite geresni, kada tai įmanoma. O tai įmanoma visada.

Dalai Lama

*

Pasaulėžiūra arba žudo, arba gydo.

Sergejus Lazarevas

*

Kas yra kūno šaknis, kūno sėkla? Jūsų kvėpavimas. Nėra kvėpavimo – nėra kūno. Tai labai svarbi šaknis: jei susitelkiate į kvėpavimą, galite žengti labai giliai. Kvėpavimas yra viskas. Protas, koncepcijos, tai, ką suvokiate, įsivaizduojate, viskas yra kvėpavime, jis yra visa ko pagrindas. Pakilsite aukščiau ir viską matysite.

Svamis Šankarananda Giris, 2011, Vilnius

*

Iš tikrųjų vardan taikos dirba tik tas, kuris puoselėja taiką savyje ir tarp skirtingų savos esybės elementų. Dabar, kai šie elementai baisiai nesutaria, išorinis karas tėra tosios vidinės kovos padarinys.

Omramas M. Aivanhovas

*

Tai, ką mes laikėme realybe, pasirodė yra pasaka.

Stivenas Volynskis „Kvantinė sąmonė“

*

Atjunk savo protą, atsipalaiduok ir plauk žemyn pasroviui… tai ne mirtis, tai ne mirtis… Palik visas mintis, atsiduok tuštumai… tai švytėjimas, tai švytėjimas.

Džonas Lenonas

*

Nė vienas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą.

Jėzus (Luko 8:16)

*

Paguosiu jus – tyros idėjos nemiršta, nors visi šalčiai grasintų paversti į ledą.

Morijos sodo lapai. 159

*

Mūsų gyvenimas yra tai, ką apie jį galvojame.

Markas Aurelijus

*

Tai, ko tu nevaldai savyje, valdo tave.

Robinas Šarma

*

Kai namas pastatytas, į jį įeina mirtis.

Turkų patarlė

*

Gyvenimas pats savaime – nei geras, nei blogas: jis yra gėrio ir blogio talpykla, pagal tai, į ką jūs patys jį pavertėte.

 M.Montenis

*

Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena.

Markas Tvenas

*

Kartą Zaratustra paklausęs Ahūra Mazdos, kuo maitinosi pirmasis žmogus. Ahūra Mazda jam atsakęs: „Jis valgė ugnį ir gėrė šviesą“.

 Iš Avestos

*

Protas, nenuskaidrintas dvasios šviesos, tampa puikybės grobiu, širdis, nesušildyta sielos šilumos, pasiduoda pragaištingoms aistroms.

Omramas M. Aivanhovas

*

Turėkite širdį tyrą kaip krikštolas, protą šviesų kaip saulė, sielą plačią kaip pasaulis, dvasią galingą kaip Dievas ir vieningą su Dievu.

Mokytojas Peteris Denovas

*

Mes buvome atskirti nuo savo kvėpavimo – į protą. Nuo proto – į ego. Nuo ego – į iliuziją. Dabar nuolatos esame iliuzijoje. Ar galite bent suvokti, ką mes iš tiesų čia darome? Kas tai yra? Visą laiką – sapnas. Vikalpa, visi mūsų įsivaizdavimai – sapnai, ir nieko negalime padaryti. Viskas apribota. Ką gi aš galiu daryti? Ką jūs galite daryti? Dievas sako: tu gali daryti, ką aš darau. Tai reiškia, jog galime daryti tai, ką daro Dievas. O ką daro Dievas? Jis kvėpuoja visų gyvų būtybių gyvenimus.

Svamis Šankarananda Giris, 2011, Vilnius

*

Pats savaime žmogus yra niekas. Jis – tik beribė galimybė. Bet jo atsakomybė už tą galimybę – beribė. Pats savaime žmogus linkęs ištižti. Bet vos tik jo valia, jo sąmonė, jo polinkis į nuotykį pagauna jį – toji galimybė ima augti (…). Niekas negali pasakyti esąs pasiekęs žmogaus galimybių ribą.

 Alberas Kamiu

*

Išgyvendami savo patyrimą, mėgaudamiesi juo, tikrindami, praktikuodami pajuntate, kad jis virsta jūsų krauju, jūsų kvintesencija; tik toks patyrimas yra grynai jūsų ir niekas jo negali atimti. Ir net tuomet, kai vėl grįšite į šią žemę, tas jūsų patyrimas bus išlikęs, semtis jo iš naujo nereikės, jūs tik toliau jį gausinsite tikruoju patyrimu.

Omramas M. Aivanhovas

*

Vienintelis žmogus, su kuriuo jūs turite lygintis, esate jūs pats praeityje. Ir vienintelis žmogus, už kurį turite būti geresnis, tai tas, kuo esate dabar…

Zigmundas Froidas

*

Mano proto failas išsitrynė…

 Iš repo dainos

*

Visos žmonių sukauptos žinios, mintys, žodžiai ir kalbos, visi papročiai, tikėjimai ir visos religijos vis dėlto tiek tėra vertos, kiek padeda gyvam sielos daigui išsprogti ir skleistis. Dievo šlovei, Tėvynės labui ir žmogaus būties pilnatvei.

Dainius Razauskas

*

Visi nori pakeisti pasaulį, tačiau niekas nenori keistis pats.

 Levas Tolstojus

*

Mes matome pasaulį ne tokį, koks yra jis, bet tokį, kokie esame mes.

Robinas Šarma

*

Pasaulių yra nesuskaičiuojama daugybė. Didžioji dauguma žmonių yra pasirinkę kriminalinėmis kronikomis prisotintą vartotojiškos kultūros raugą. Kiti plaka sau bei mėgaujasi istorijos, politikos, ekonomikos kokteiliais.., treti maudosi muzikos ar kitų menų fontanuose.. Ir tik nedaugelis išdrįsta sustoti, išlipti iš savo sukurtos iliuzijos kisieliaus, paragauti Tuštumos bei Tylos, apsistoti šioje sekundėje ir pajusti tikrą Buvimo gylį.

 Erikas fon Antrekotas „Kitas krantas sukandus dantis“

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt