Iš Esėjų rankraščių

   Tai ištrauka iš esėjų bendruomenės rankraščių. Originalas parašytas aramėjų kalba, šiuo metu, pasak jį atradusio dr. E.Šekeli, yra neprieinamas Vatikano slaptąjame archyve. Tekstas tapo žinomas per vienuolius nestoriečius, pasitraukusius į Aziją nuo Čingiz Chano ordų. Pateikiama nedidelė ištrauka, pavadinta „Enocho regėjimas, seniausias iš apreiškimų“. Tai tikra įkūnyta sintezės pasaulėžiūra. Teksto „dvigubas dugnas“ atveria plačiausius dvasingumo klodus.

Enocho regėjimas, seniausias iš Apreiškimų

Dievas sako žmogui:

Aš kalbu tau.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėjau su tavimi

Tau tiktai užgimus.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėjau su tavimi

Tau tik atmerkus akis.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėjau su tavimi

Tau tik ištarus pirmą žodį.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėjau su tavimi

Tau pirmą mintį pagalvojus.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėjau su tavimi

Pirmąjai meilei tave aplankius.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėjau su tavimi

Tau pirmą dainą uždainavus.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Lauko žolėmis.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Medžiais ir miškais.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Slėniais ir kalvomis.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Kalnais šventaisiais.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Sniegu ir lietumi.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Jūrių bangomis.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Rytmečio rasa.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Ramybe vakarų.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Saulės gražumu.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Spindesiu žvaigždžių.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Audros debesimis.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Žaibais ir griaustiniu.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu su tavimi.

Vaivorykščių paslaptimis.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėsiu su tavimi,

Kai būsi vienas.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėsiu su tavimi,

Protėvių išmintimi.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėsiu su tavimi,

Iki pat laikų pabaigos.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėsiu su tavimi,

Pakol išvysi angelus manuosius.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbėsiu su tavimi,

Amžinybės būtyje.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Aš kalbu tau.

Sustok ir pažink,

Kad Aš Esu Dievas.

 

Iš Antrosios Evangelijos pagal Esėjus knygos

***


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt