Astrėja: Kreipimasis į tuos, kurie ieško Tiesos

   Artėja 2011 metų vasaros lemtingų užtemimų ciklas.           Pirmasis – dalinis Saulės užtemimas Dvyniuose birželio 1 d.,     Antrasis – pilnas Mėnulio užtemimas Šaulyje birželio 15 d.,        Trečiasis – dalinis Saulės užtemimas Vėžyje liepos 1 d.

         

          Tai Minties ir Žodžio galios supratimo tarpusavio santykiuose, Tikėjimo ir Teisingumo kiekvieno žmogaus, kolektyvų ir valstybių gyvenimuose bei sugebėjimo gerbti savo šaknis, t. t., tėvus, protėvių palikimą, savo gimimo šalį ir Žemę – Motiną, patikrinimo ir įvertinimo metas.

          Dar daugiau – šis laikotarpis dar labiau atvers ribas tarp pasaulių.

          Skirtingai tai veiks Žemėje esančiuosius.

          Tie, kurie žino savo vidinės energijos kokybę, kaip ir minties bei ištarto arba parašyto Žodžio jėgą, kurie tiki savo Idėja ir Tuo, iš kurio visos Idėjos gimsta, kurie siekia būti sąžiningais ir teisingais, kurie gerbia ir savaip rūpinasi savo tėvais, gimimo šalimi ir Žeme – Motina, priimdami juos, kaip savo žemiškąsias sielos šaknis šiame įsikūnijime, dar labiau bus sustiprinti savo geruose darbuose. Jie tarnauja Šviesos pasauliams arba dorybėms, todėl iš tų pasaulių ir bus pastiprinti. Jų suvokimas dar plačiau išsiskleis, kad jie dar sąmoningiau ir tvirčiau tuos darbus darytų.

          Tie, kurie tarnauja nesupratimo tamsai ir ydų pasauliams, taps dar aršesni, nes bus taip pat savųjų pastiprinti. Jų darbas – savaip iškreipti pirmųjų išsakytus Žodžius arba juos paneigti, todėl tai jie ir darys. Jų darbas – neigti Tikėjimą ir To, iš kurio viskas prasideda ir Kuriuo viskas baigiasi, buvimą. Jų darbas – sėti melą ir painiavą, kad supainiotų Tiesą, kad iškreiptų teisingumą. Jų darbas – naikinti dvasines šaknis, tampančias gyvybės syvais ir nuolat atsinaujinančiomis galiomis, visiems žmonėms ir tautoms, kurie jas dar jaučia arba pažįsta. Jie žudo arba liepia žudyti savo tėvus, naikina šalių su dvasinėmis šaknimis genetinę atmintį, niokoja Žemę. Pagal darbus juos atpažinsite. Jie griauna tai, ką pirmieji kuria arba stengiasi kuo greičiau iškreipti jų kūrinius. Tam griovimui jie gauna visą reikalingą materialinę pagalbą iš savo vadovų tiek fiziniuose, tiek nefiziniuose kūnuose esančių.

          Nepasirinkusieji ir abejojantieji turės aiškiai pasirinkti pirmuosius arba antruosius, kitaip jų abejonės per šiuos artimiausius devynerius metus, sunaikins juos pačius.

          Jau seniai kalbėjome apie Didįjį Pasirinkimą. Kalbos baigėsi. Dabar teks tą Pasirinkimą įrodyti kiekvienam savo gyvenime.

          Daug kalbėjome apie Kelią. Dabar laikas įrodyti, kuris iš Jūsų yra jo vertas.

          Tai lemiamas etapas ateičiai. Nuo kiekvieno iš Jūsų Pasirinkimo priklauso ne Jūsų fizinio kūno, o Jūsų sielos ateitis. Tai laikas, kai galite žengti neįtikėtinai didelį žingsnį į priekį arba neįtikėtinai didelį žingsnį atgal. Niekas už Jus to padaryti negali. Baigėsi laikas, kai kažkas galėjo Jus stumti arba Jūs saugiai gyvenote pasirinkto dvasingo žmogaus prieglobstyje, jo vidinės pasigamintos energijos sąskaita. Kiekvienas dabar pats turės išmokti pasigaminti sau energijos. Kokią pasigamins, tokią ir turės. Pagal tai ir gyvenimas, aiškiausiai atspindintis žmogiškojo suvokimo platumas ir siaurumas. Todėl tik nuo Jūsų priklauso – Evoliuciją rinksitės ar Involiuciją.

                    Vilionės turtais, greitais ir dideliais pinigais, šlove, valdžia ar ilgai siektomis ypatingomis galiomis – tai ydų pasaulių improvizacijos sielų pavergimo temoje. Jie naudojasi žmogiška puikybe, be kurios visos kitos ydos būtų neveiksnios.

Dabar šios jėgos taps dar subtilesnės, kalbės žodžiais, kuriuos naudoja dorybių pasauliai, suoks apie meilę ir šviesą, šitaip supainiodamos abejojančiuosius. Už jų šviesių stovylų – demoniškos grimasos. Įžvelkite jas.

          Ydų pasaulių atstovybės – bankai. Per šias atstovybes pajungiami net tie, kurie jokiems kitiems pajungimams nepasiduoda. Šitaip sielos sukaustomos ir paimamos į vergystę, kuri yra savanoriška.

          Pasaulio galingieji seniai nebetarnauja žmonėms. Kažkada sukurta energijos mainų ekvivalento priemonė – pinigai – iš priemonės, palengvinančios mainus, tapo jiems tikslu. Tada žmonės jiems virto darbininkais, gaminančiais tą priemonę. Jiems nereikia mąstančių ir kuriančių asmenybių. Jiems reikia savo funkcijas tiksliai atliekančių robotų.

          Lengviausia priversti žmogų tapti robotu per jo gražaus, prabangaus gyvenimo svajonę. Tada atsiranda „dievas“, siūlantis galimybę tą svajonę išpildyti. Apsidžiaugęs žmogus nepamato, kaip dirbdamas beprotišku tempu, vis mažiau turėdamas jėgų ir noro pasidžiaugti tuo, ką turi, tampa gyvu robotu, kuris tik dirba, valgo ir miega. Jo fizinė, psichinė ir mentalinė energija nueina ydų pasaulio atstovybei – bankui. Dvasia pamirštama, nes ji… pelno neduoda… arba ir iš jos bandoma sukurti pelną… Kas tai – gėris ar blogis?

          Išmokos, paskolos, finansavimai – visa tai materialaus sielų pajungimo formos. Į jas įklimpę žmonės nebeturi laiko galvoti apie savo sielą, nes priversti visą savo laiką ir mintis atiduoti tiems, iš ko tuos pinigus gavo, tuo maitindami juos savo energija.

           Kita problema. Negalėjimas pagimdyti savo kūdikio daugeliui dabartinių žmonių susijęs su pažeistu Meilės Įstatymu praeityje. Supratę tai ir vėl ėmę pagal jį gyventi, didžioji jų dalis kūdikio susilauktų.

Ydų pasaulis pasakė: „Nėra jokių įstatymų kosmose. Jame viskas chaotiška. Nėra jokios aukščiausios jėgos. Nėra nieko, dėl ko žmogus žemėje būdamas, negalėtų gyventi taip, kaip nori.“ Dirbtinis apvaisinimas, geninė inžinerija ir klonavimas – ydų pasaulių vaisiai. Tas, kuris gerbia Didžiuosius Įstatymus, žino, jog į juos kištis nevalia. Taigi kas yra dirbtinis apvaisinimas, geninė inžinerija ir klonavimas – gėris ar blogis? O gal tai robotų žmogiškuose kūnuose kūrimo Žemėje pradžia? Pasakysime, jog tai jau yra buvę prieš Jūsų civilizaciją…

          Dirbtinis apvaisinimas ir viskas, kas su tuo susiję, kaip ir aktyvios bei įkyrios pardavimų ir pirkimų reklamos, tuščiagarbiškumą demonstruojantis vartotojiškas „elitas“ , kurio iškreiptas vertybes jaunimas ir nesuprantantieji priima kaip įstatymus, didelė dalis vaistų ir maisto papildų su specialiomis medžiagomis, sekso ir porno industrija, alkoholio ir narkotikų pramonė, kaip ir elektriniu rezonansu veikiantys prietaisai, skirti sveikatai „pagerinti“, specialiais prietaisais įkraunami vandenys – tai ir dar daugiau yra psichinio pajungimo formos.

           Neurolingvistinis programavimas ir mentalizmas, hipnozė ir psichotroniniai metodai padeda įsiskverbti į kitų žmonių mintis, jas pakreipti norima linkme, kryptingai užprogramuoti ir valdyti jų mąstymą bei gyvenimą. Tai zombiavimas karmos dėsnio nepripažįstančių arba nesuprantančių individų rankose. Visa tai – mentalinio pajungimo formos.

Priminsime, kad kiekvienas Pašvęstasis turėjo ir „mentalisto“ sugebėjimus, t. y., jis turėjo minties ir žodžio galią, mokėjo dirbti su minčių struktūromis. Tačiau nė vienas tikras Pašvęstasis nesinaudojo nei ta, nei kitomis turimomis galiomis savo pranašumui prieš kitus įrodyti, uždarbiui, juolab prieš kitų valią. Jis to nedarė, nes žinojo kosminius įstatymus, kurie buvo tapę jo vertybėmis. Jis naudojo savo nepaprastus gabumus savo darbuose, o ne asmeniniams reikalams. Jis naudojo juos tam, kam jie turėjo būti taikomi.

Tiek kilimas, tiek kritimas galimi net Pašvęstųjų keliuose. Todėl kritę Pašvęstieji paskelbia viešai sakralines praktikas, padedančias atsiverti daugeliui neįprastų galių. Jie ėmė mokyti šito nepasiruošusius savo vidumi žmones, tuo paleisdami į Žemės kelius daugybę „vairuotojų“, nežinančių „kelių eismo taisyklių“. Šių neužrašytų taisyklių nepaisymas sujaukia žemės mentalinę erdvę ir pritraukia galybę tarpiniame pasaulyje likusių, nesugebėjusių išeiti „sielų be vietos“, kurios mielai įsijungė į šį patrauklų joms žaidimą. Būtent todėl dabar šitiek gausu apsėdimų…

Kritusieji arba technikomis ar praktikomis išvystytus mentalinius sugebėjimus naudoja bet kur. Vieni švaistosi tais sugebėjimais lyg vaikas užtaisytu šautuvu, kiti naudojasi jais asmeniniams tikslams, savo verslui, santykiams sutvarkyti, kitiems žmonėms paveikti. Neurolingvistų ir metalistų paslaugomis naudojasi ne tik didžiųjų valstybių vadovai bei kiti svarbūs žmonės, bet ir stambių koncernų ir net nedidelių formų vadovai. Vieniems reikalingas poveikis konkretiems žmonėms ar visuomenės pozicijos formavimas, kitiems geri pardavimai ar poveikis konkurentams ir pan. Šitaip formuojama nuomonė, kad neurolingvistinis ir psichotropinis programavimas, hipnozė ir panašios mentalinio poveikio priemonės yra natūralus dabartinės visuomenės dalykas.

Deja, tai tiktai grubi mentalinė magija. Tuo užsiimantys paprastai neigia būrėjus, šamanus, užkalbėtojus bei visokios plauko „magus“, vadindami juos šarlatanais arba tiesiog žiūri į juos iš aukšto, iš tiesų patys nuo jų nesiskirdami. Dar daugiau: didžioji jų dauguma savo puikybėje nesupranta, jog jie tuo užsiimdami, peržengė jiems nesuprantamų pasaulių, kurių taisyklių jie nežino arba nepripažįsta, ribą. Geri jogai, turintys tokius gebėjimus, žino tas taisykles ir jas gerbia, todėl dažniausiai… tyli arba pasako tik pusę procento to, ką žino. Jie nedemonstruoja savo gebėjimų, o naudoja juos pagal paskirtį. Geri šamanai, kaip ir geri užkalbėtojai, dirbantys su žemės, vandens, oro ir ugnies stichija, augmenijos ir mineralų karalystėmis, taip pat žino visų jų taisykles ir griežtai jų laikosi. Laikosi, nes žino jų veikimą ir jų nesilaikymo pasekmes. Joks Pašvęstasis, galintis dirbti su visomis stichijomis ir taip pat kosmose esančia eterio stichija, kurioje yra daugybė nematomų pasaulių, nepažeidinės tų taisyklių, nes tas, kuris tampa kosmosu, tampa ir tomis taisyklėmis. Jis savimi žino jų veikimą.

Taigi kas geriau – pasipūtęs savo sugebėjimais lyg užaštrintais kardais besisvaidantis mentalistas, laikantis save nebaudžiamu, ar dvasinių pasaulių taisyklių paisantis šamanas ar žolininkė?

Mes sakome: „kiekvienas turi tai, ko pagal savo mintis, žodžius ir darbus yra vertas.“ Padėtį pakeisti turi pats žmogus, keisdamas savo mąstymą, giliau suprasdamas žodžio vertę ir suvokdamas, jog už bet kokius darbus reikės anksčiau ar vėliau atsakyti, todėl imdamas sąmoningai juos daryti. Todėl jei žmogus, nemokantis elgtis su pinigais, išlošė juos, pasitelkęs mentalinius sugebėjimus ir neilgai trukęs juos išleido savo malonumams, ar tai gėris, ar blogis? Kaip gali tas veiksmas paveikti jo ateitį? Jei žmogus, dirbantis didelėje firmoje, savo sugebėjimais triuškinamai įveikė konkurentus, ar tai gėris, ar blogis? Kaip gali tai paveikti jo ir jos firmos ateitį? Susimąstykite apie tai…

Karmos veikimą galima pristabdyti kuriam laikui, tačiau nesupratimo kokybę, per kurį toji karma buvo susikurta, anksčiau ar vėliau teks patirti, kad suprastum jo pasekmes ir … susiprastum… Pasekmės grįžta tam, kad tas, kuris paleido priežastį, suprastų savo klaidas ir jas taisytų. Todėl karmos tiesioginio veikimo per įvykius, poveikio sustabdymas – tai iš tiesų yra supratimo sustabdymas. Ar tai yra gėris, ar blogis?

Taigi tie, kurie aiškiai gali atsakyti į šiuos pateiktus dviprasmius klausimus, yra pasirinkusieji vieną arba kitą kryptį. Tie, kurie aiškaus atsakymo neranda, yra nepasirinkusieji. Todėl jiems mūsų aprašomame devynerių metų laikotarpyje teks vis ir vis atsidurti tiek kryžkele, kurios jie labiausiai gyvenime nemėgsta.

Gyvenate laiką, kai vienas gyvenimas gali turėti kelių gyvenimų kokybę. Tai didžiausių transformacijų laikas per pastaruosius septynis tūkstančius metų. Kai kam tai apsivalymas už daugiau nei 13 tūkstančių metų, o kai kam – už 26 tūkstančius metų. Kiekvienas apsivalys tiek, kiek iki šiol susikurtos mintys, žodžiai ir darbai arba karma leidžia. Kita vertus, tai laikas, kuriame greičiau nei bet kada galimi kritimai iki pat visiško nesupratimo ribos. Ne žodžiai apsivalymą arba kritimą įrodys, o darbai ir gyvenimas sąmonės lygmenį atitinkančiose vertybėse.

 Abejojantiesiems bus suteikta neeilinė galimybė įžengti į Kelią. Deja, sunku žiūrėti, kaip net ant kelio užlipę, jie jo… nemato. Asmeninio gyvenimo sukrėtimai ir būtinieji gyvenimiški sprendimai persekios juos tam, kad galiausiai … pasirinktų evoliuciją arba involiuciją. To nepadariusieji šiame gyvenime, liks savo „užstrigime“ dar… 7 tūkstančiams metų… Vieni iš jų – jaunos sielos. Jos lyg vaikai, norintys išbandyti viską, kad kauptų savo patirtį. Jie dar negali Kelio matyti ir jo svarbos suprasti. Tačiau yra tų, kurie gyveno netikėjime ir abejonėse jau labai seniai. Jeigu jie šia galimybe nepasinaudos, kita bus labai negreitai suteikta…

                     Dorybių pasaulių turtai – tai Meilė ir Tiesa, užgimstantys Tikėjime Tuo, iš kurio viskas prasideda ir kuriuo viskas baigiasi. Šiems pasauliams dirbantieji tiki amžinosiomis vertybėmis, todėl juos sunku suvilioti laikinosiomis. Jie nepaperkami ir todėl keistuoliais gali atrodyti. Jie – idealistai, todėl kad ir kur būtų, gyvena savo idealais ir jų savo gyvenime siekia.

                   Materialiai, psichiškai arba mentališkai pajungtas žmogus praranda laisvę būti Savimi. Tai naujoviška apsėdimo forma.

          Tik tas, kuris tiki Tuo, iš kurio viskas prasidėjo ir kuriuo viskas baigsis, kuris žino kosminius Įstatymus, Žemėje virstančius amžinosiomis vertybėmis, gali minėtiems pajungimams atsispirti.

           Todėl naują reikšmę ateities pasaulyje įgis tos religijos, kurios ras vidinių jėgų ir drąsos apsivalyti nuo karjerizmo, valdžios ir turtų siekių ir atsinaujinti savo dvasios siekiuose. Tokios taps tikruoju Dvasios švyturiu žemiškų vertybių labirintuose pasiklydusiems ir abejojantiesiems, kuriems visais laikais buvo, yra ir bus reikalingi vedliai. Tikintis žmogus nekariauja. Jis mokosi mylėti. Todėl pagrindinių religijų hierarchams prisieis susitelkti meilėje ir vienoje Tiesoje, priimant, jog nėra vienos religijos viršesnės už visas kitas. Visos jos – skirtingi keliai į tą patį Dievą, nors ir skirtingais vardais vadinamą. Todėl tas, kuris rado savo Kelią pas Dievą, turi džiaugtis kiekviena siela, jį taip pat radusia, nesvarbu, jog jis ir kitoks.

          Dievas – tai žmogiškoje sąmonėje įkūnyta amžinųjų vertybių visuma. Kokios visuomenėje vertybės, toks ir jos Dievas.

          Amžinosios vertybės niekados nesensta. Jos yra kelrodė žvaigždė suvokimo siekiantiesiems. Pradėdami nuo kažkurios religijos Dievo, žmonės mokosi amžinųjų vertybių. Tik skaudžiai iškentėjęs tas vertybes savimi, žmogus įkuria savo širdies ugnį, kuri toliau pašviečia jam kelią. Kankinių, mirusių už savo Tikėjimą, istorijos, akivaizdžiai pasakoja šį kelią. Niekas dabar neliepia Jums tapti kankiniais. Kalbame apie savo tikėjimo ugnies įžiebimą. Tos ugnies šviesą mes tuoj pamatome. Tokiam ir pagalbą savo siunčiame. Tokie klystkeliuose nepasimeta.

           Netikėkite mitams apie pasaulio pabaigą. Nežus Žemė ir žmonija nežus. Tačiau tos valstybės, kurios sujauktį Žemėje kuria, privalo būti pajudintos, nes „tas, kuris kardą prieš kitus iškėlė, pats nuo jo ir pražūsta.“ Tai reiškia: „tas, kuris pagimdė priežastį, anksčiau ar vėliau pasekmę pasitinka“.

          Atlantida žlugo, nes technokratinė visuomenė ėmė naikinti tai, ko pati nekūrė.

          Didysis Tvanas vyko ten, kur žmonės užmiršo dvasios vertybes, siekdami laikinųjų.

          Babiloną sunaikino jo paties grubi magija ir ištvirkimas.

          Romos imperiją pražudė jos valdžios troškimas ir ištvirkimas.

          Tai įvyko, nes blogis visados yra naikinamas iš šaknies, kai ima per daug plėstis. Todėl ir dabar pasaulio pabaiga bus tiems, kurie yra jo šaknis. Ten vyks didžiausi kataklizmai, kurie turi išvalyti pūlinius, kad visuomenė gytų.

           Lietuva – viena iš ramesnių vietų dabarties besikeičiančiame pasaulyje. Gilias dvasios šaknis turite. Iš jų stiprybės ir išminties semkitės. Jose pagijimą rasite. Verti jų būkite.

          Lietuvos žemė svarbi ateičiai. Gyvenkite ir amžinosiomis vertybėmis savo vaikus auklėkite. Neleiskite pasisėti juose blogio sėklai. Saugokite sielas, kurios yra Jums patikėtos. Saugokite savo tautos šaknis. Nurinkite nuo jų kenkėjus ir meile laistykite. Nepasiduokite ydų pasaulių vilionėms. Širdies šviesą auginkitės. Tada niekas Jūsų nesupratimo tamsoje nepaklaidins.

2011 05 25                    Pasaulio Mokytojų vardu

                                užrašė:   Astrėja