Kvietimas: knyga ESU

dav Štai rankose dar kartą laikau nedvilypio – vienovės mokymo knygą ESU – tikrai galingą suvokimo įrankį (ištraukos iš garsiosios knygos I am That). Išėjo mažas, bet naujas leidimas, vėl labai miela ir jauki knyga, kurią gera paimti į rankas. Tiražas labai nedidelis, kaip dažnai pasitaiko su tokio pobūdžio knygomis, tačiau kam reikia, tas ir gaus. Praeitas leidimas greitai baigėsi. Šį kiek pagerinom, išėjo su geresniu įrišimu ir kiek didesnė knyga. TAD KVIEČIU JUS KREIPTIS DĖL ŠIOS KNYGOS (UŽ PAAUKOJIMĄ). Pasinaudokite gera proga. 

Dar keletas žodžių apie knygą. Betvarkydamas nedvilypio jogos mokymo didelės apimties knygą, kurią išvertė Ginta Gaivenytė, pradėjau rinkti taiklius mokytojo Šri Nisargadattos pasisakymus. Taip išėjo ši „burtų“ knyga. Kodėl burtų? Todėl, kad verčiant įsijungia Didysis Atsitiktinumas, kuris yra paslaptingas vedimas. Skaitytojas gauna „vinį“, kuri „prikala“ jo protą, kitaip tariant – padeda išsilaisvinti iš proto apribojimų. Šis mokymas – tai giliausia joga, kokia tik galėtų būti išreikšta žodiniu pavidalu.

Išbandžiau – puikiai veikia, o taip veikti negalėtų jokia elektroninė knyga, o tik popierinė. Įdomu tai, kad šios knygos nereikia skaityti nuo pradžios. Beveik visai nereikia skaityti! Kiekvieną dieną atsitiktine tvarka atversti puslapį, perskaityti ištrauką, kur „kris akis“ ir truputį pabūti su tuo

Tad atsiversk bet kurį puslapį (savaimingai, be didelio galvojimo) ir bakstelk pirštu – tai svarbiausioji šios dienos žinutė tau. Tada skaityk visą puslapį, – tau DABAR reikalingas tęsinys. nereiktų stengtis ją suprasti protu – greičiau prajausti ir priimti.

Šią knygą lengvai galima nešiotis su savimi ir atversti, esant laisvai minutei. Galima atversti ryte ir vakare, tiek kiek jaučiate. Galima, žinoma, ir visą perskaityti, nuo pradžios iki pabaigos… Šis buvimas su ja padės išlaikyti tinkamus virpesius ir deramą suvokimui būseną, padės sąmonėjimo vyksme.

Tad ir ši knyga vertinga tiek, kiek taps Jūsų patirtimi. Tai tik pagalbininkas, nuoroda į Jūsų patirtį, kuri jau Yra, net jei jos dabar nematote.

Jei turi drąsos, ryžto ir veržimosi – skaityk ir suvok, pažink Save. Atsivers pati Tikrovė, o ne jos atspindys.

Dėl knygos rašykite narajanas@gmail.com

Lėšos, surinktos už šią knygą, bus skirtos kitiems leidiniams dienos šviesą pamatyti.

RG Narajanas

**

Išmintis sako, kad esu niekas. Meilė sako, kad esu viskas. Tarp jų dviejų teka mano gyvenimas.

*

Tikrovė nemiršta, o tai, kas netikra, niekada negyvena. Nukreipk protą tinkama kryptimi ir viskas susitvarkys. Kai pasaulį pažinsi kaip vienį, suvoksi, kad žmonija yra viena, tai atsispindės ir tavo elgesyje. Pirmiausia turi atkreipti dėmesį į tai, ką jauti, kaip mąstai ir gyveni. Kol nebus tvarkos tavyje, jos nebus ir pasaulyje.

Kaip kas nors gali būti nuolatinėje būsenoje, sukeltoje laikino kūno? Šio nesusipratimo pagrindas – samprata, kad esi kūnas. Tirk šią mintį, įžvelk iš jos kylančias prieštaras. Suvok, kad tavo dabartinė būtis yra kaip kibirkščių krioklys. Kiekviena kibirkštis trunka sekundę, o pats krioklys – minutę ar dvi. Tikrovė negali trukti tik akimirksnį. Ji yra belaikė.

Šri Nisargadata Maharadžas

PS. Prie šios knygos dirbo daug žmonių – labai dėkoju – Sąmoningumo Vardu – visiems prisidėjusiems ir padėjusiems.

dav

dav

dav

***

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą