Nisargadatta Maharaj: tikrovė yra už proto

Nisargadatta_MaharajŽmonės pasiektų daug daugiau ir neiššvaistytų tiek energijos, žinodami – niekas nevyksta, kol taip neatliepia Visata./ Sri Nisargadatta Maharaj

Klausiantysis: Kartais kyla klausimas, ar Visatoje veikia priežastingumo taisyklės? Ar tokios taisyklės nėra ir Visata veikia už bet kokių taisyklių? Panašu, jūs laikotės požiūrio, kad priežastingumo nėra. Tarsi viskas, iki mažiausių dalelių, atsiranda ir prapuola be aiškios priežasties.

Maharadž: Priežastingumas nurodo į įvykių seką laike ir erdvėje. Ši erdvė būna medžiaginė (kūniška) ir protinė. Laikas, erdvė, priežastingumas yra proto kategorijos, jos kyla ir išnyksta kartu su protu.

K: Kol protas veikia, priežastingumas yra galiojanti taisyklė.

 M: Kaip ir visi proto sukurti dalykai, taip vadinama priežastingumo taisyklė prieštarauja pati sau. Nė vienas dalykas būtyje neturi ypatingos priežasties. Visa Visata dalyvauja kiekvieno, tegu mažiausio reiškinio buvime. Nė vienas dalykas negalėtų būti toks, koks yra, be Visatos, kuri yra tokia, kokia yra.

Kadangi šaltinis ir visa ko pagrindas yra vienintelė priežastis, kalbėti apie priežastingumą kaip apie visuotinę taisyklę yra klaidinga. Visata nėra supančiota savo turiniu. Ji išreiškia savimi esmingumą, kuris yra visiškai laisvas.

 K: Taip, galima pastebėti, kad šnekėti apie vieną vienintelę reiškinio priežastį yra klaidinga. Tačiau gyvenime mes vis tiek veikiame, pradėdami veiksmą ir tikėdamiesi rezultato.

M: Taip, yra daug tokios veiklos, kuri vyksta dėl neišmanymo. Žmonės pasiektų daug daugiau ir neiššvaistytų tiek energijos, žinodami – niekas nevyksta, kol taip neatliepia Visata.

 K: Jei visa ką nulemia priežasčių visuma, kaip galime kalbėti apie tikslingą veiksmą? Kaip gali būti išvis kas nors pasiekta?

 M: Veržimasis ko nors siekti yra taip pat Visatos išraiška. Tai paprasčiausiai rodo, kad energija pakilo iki tam tikro lygmens. O jūsų kalbos apie priežastingumą kyla iš laiko iliuzijos. Kai praeitis ir ateitis yra suvokiamos nesibaigiančiame dabar, priežasties – pasekmės idėja nustoja galios. Jos vietą užima kūrybos laisvė.

 K: Tačiau aš niekaip negaliu suprasti, kaip kas nors gali vykti be priežasties.

M: Kai sakau, jog vyksmas yra be priežasties, tai reiškia, kad negalima išskirti vienos ypatingos priežasties. Mama tave pagimdė, tačiau tu negalėjai gimti be saulės ir žemės. Netgi visai tai negalėjo būti tavo gimimo priežastis be tavo paties troškimo gimti.

Tik troškimas sukuria gimimą, duoda vardą ir pavidalą. Geismas, įsivaizdavimas ir noras pasireiškia kaip tai, kas apčiuopiama. Taip susikuria mūsų pačių pasaulis. Tikrasis pasaulis yra už proto suvokimo. Mes matome jį per troškimų tinklą, išdalytą į malonumus ir skausmus, tiesą ir netiesą, į vidų ir išorę. Turi žengti iš tinklo, jei nori pamatyti Visatą, kokia ji yra. Nesunku tai padaryti, nes tinklas pilnas skylių.

 K: Ką turite omenyje, minėdamas skyles? Kaip jas surasti?

 M: Pasižiūrėk į tinklą ir jo daugybę prieštarų. Tu kuri ir griauni kiekviename žingsnyje. Nori ramybės, meilės, laimės. Ir sunkiai dirbi, kad sukurtum skausmą, neapykantą ir karą. Tu nori ilgaamžiškumo ir persivalgai. Tu nori draugystės ir išnaudoji. Pažvelk, kokį prieštarų tinklą sukūrei ir pašalink – vien atpažinimas jas tirpdys.

 K: Jeigu prieštarų atpažinimas priverčia jas nykti, argi nėra priežastinio ryšio tarp mano atpažinimo ir reiškinių nykimo?

M: Priežastingumas, netgi kaip idėja, nesireiškia chaose.

 K: Tada iki kokios ribos troškimas yra lemiamas veiksnys?

 M: Tai yra vienas iš daugelio veiksnių. Kiekvieną dalyką lemia nesuskaičiuojama daugybė priežasčių. Bet visa ko šaltinis yra vienas – tai yra Beribė Galimybė, Aukščiausioji Tikrovė. Ji yra tavyje, ji suteikia galią, šviesą ir meilę kiekvienai patirčiai. Todėl ir sakau, kad viskas yra be priežasties. Gali mėginti atsekti, kaip dalykai vyksta, bet vis tiek nerasi, kodėl reiškiniai yra tokie, kokie yra. Daiktas yra toks, koks yra, nes Visata yra tokia, kokia yra.

„Aš ESU tai“ – pokalbiai su Šri Nisargadata Maharadžu, 4 skyrius „Tikrovė yra už proto“

Vertė Gintaras Narajanas ir Ginta Gaivenytė

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

 Nisargadatta_Maharaj