Šri Aurobindo: Jogos pagrindai

   Žymiojo Integralinės jogos kūrėjo Šri Aurobindo knyga „Jogos pagrindai“. Parašyta suprantama ir paprasta kalba, kas, iš esmės, nebūdinga šiam autoriui. Pabrėžiama Stebėtojo būsenos svarba praktijoje (sadhanoje), pateikiamos rekomendacijos, kaip medituoti, kaip įgauti vidinę ramybę, kuri yra tolesnės jogos pagrindas.

„Jei protas neramus, neįmanoma sukurti tinkamą pagrindą Jogai. Pirma, kas yra būtina, tai tyla prote. Be to, asmeninės sąmonės ištirpinimas nėra pirmaeilis Jogos uždavinys: pirmaeilis uždavinys yra asmeninės sąmonės atvėrimas aukštesnei dvasinei sąmonei, o šiam uždaviniui pasiekti taip pat būtina, visų pirma, tyla prote.“

„Dieviškasis pasireiškimas veikia ramybės ir harmonijos, o ne katastrofiško perversmo, metodu. Toks perversmas liudija apie kažkokią kovą, įprastai, tarp konfliktuojančių vitalinių jėgų, tačiau bet kokiu atveju – ši kova vyksta žemesniuose lygmenyse. Jūs pernelyg daug galvojate apie priešiškas jėgas. Tokio pobūdžio veiksmai sukelia daug nereikalingos kovos.“

„Visiems žmonėms … tenka vienaip ar kitaip, … išskirti protą į dvi dalis – į aktyviąją dalį, minčių fabriką, ir į tyliai viešpataujančią virš jos kitą dalį, kuri yra vienu metu Valia ir Stebėtojas, kuri stebi mintis ir jas vertina, atmeta jas ir priima, nurodo joms pataisas ir pakeitimus, – tai dalis, galinti būti vienvaldžiu namų-proto Šeimininku. Jogas eina dar toliau – jis čia ne tik Šeimininkas; nežiūrint į tai, kad tam tikra prasme jis yra savo prote, jis išeina už proto kaip tokio riboženklių ir stovi virš jo arba už jo, niekaip jo nesuvaržytas.“

 ***

basas_of_yoga_aurobindo

***


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Matrimandiras, Motinos šventykla jogų mieste Aurovilyje, įkurtame pietų Indijoje,

Šri Aurobindo ir Motinos iniciatyva.

R.G.Narajano nuotr.